Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3384. Uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, stran 4834.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
1. člen
S to uredbo so določene cene za kritje stroškov informacijskih in drugih storitev, ki jih Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) opravlja na podlagi prvega in drugega odstavka 7. člena zakona o industrijski lastnini za naročnike, ki niso uporabniki proračuna Republike Slovenije.
------------------------------------------------------------------------
Cene storitev                         v tolarjih
------------------------------------------------------------------------
A.    POIZVEDBE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ
A.1    Poizvedbe po informacijskih bazah urada
     – za vsak profil                     3.000
A.2    Poizvedba s priklopom (on line) na tujo bazo       5.000
                           in dejanski stroški
A.3    Ugotavljanje podobnosti ali identičnosti
     znamke iz razpoložljivih baz podatkov          6.000
A.4    Pisna mnenja tujih uradov na podlagi
     sklenjenih sporazumov                  4.000
                           in dejanski stroški
A.5    Selektivno razdeljevanje informacij (SDI):
A.5.1.  minimalna mesečna naročnina na naročnika         3.000
A.5.1.1  začetni profil (do vključno 5 deskriptorjev)       1.000
A.5.1.2  vsak nadaljnji deskriptor                 200
A.5.1.3  vsak zadetek                        50
A.6    Nestandardne informacijske storitve      dejanski stroški
A.7    Samostojno opravljanje poizvedb
     v čitalnici urada                  brezplačno
B.    ADMINISTRATIVNE STORITVE
B.1    Priključitev na računalnik urada
     z možnostjo samostojnega opravljanja poizvedb
B.1.1.  minimalna letna naročnina                12.600
B.1.2.  ena ura dela na računalniku               12.600
B.2    Izpis ali fotokopija zadetka poizvedbe
      – za vsako stran A4                    50
B.3    Telefax - za vsako stran                  100
B.4    Uporaba posameznega CD-ROM v čitalnici urada        200
B.5    Tuji dokumenti za vsako stran 50 SIT,
     toda najmanj                       1.000
B.6    Dokumenti urada za vsako stran 30 SIT,
     toda najmanj                        500
B.7    Letna naročnina na ESPACE-SI CD-ROM           10.000
C.    PUBLIKACIJE URADA
C.1    Posamezna številka uradnega glasila
     (Bilten za industrijsko lastnino - BIL)          500
C.2    Ostale publikacije              dejanski stroški
D.    OBJAVA OGLASOV V URADNEM GLASILU
D.1    1/24 strani (60 × 30 mm)                 2.000
D.2    1/12 strani (120 × 30 mm ali 60 × 62 mm)         4.000
D.3    1/8 strani (180 × 30 mm ali 60 × 94 mm)         8.000
D.4    1/6 strani (120 × 62 mm ali 60 × 126 mm)        11.000
D.5    1/2 strani (180 × 126 mm)                20.000
D.6    cela stran (253 × 180 mm)                40.000
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Izpisi za opravljene storitve iz točke A iz 1. člena te uredbe in za storitev iz točke B.4 iz 1. člena te uredbe se dodatno zaračunavajo v skladu s točkama B.2 in B.3 iz 1. člena te uredbe.
Za storitev iz točke B.1 iz 1. člena te uredbe je potrebno pisno naročilo z dokazilom o plačilu zadevne storitve. Storitve iz točk B.2 in B.3 iz 1. člena te uredbe se plačujejo sprotno pri blagajni urada, razen kadar so vštete v obračun in plačilo storitev iz točke A iz 1. člena te uredbe.
Plačila do višine 10.000 tolarjev lahko naročnik plača v gotovini na blagajni urada.
Za vse storitve iz te uredbe se plačuje temeljni prometni davek na storitve.
3. člen
Za storitve, pri katerih celotni znesek plačila ni znan ob naročilu, a je manjši od 15.000 tolarjev, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultatom storitve. Če je znesek storitve večji, urad najprej pozove naročnika za celotno plačilo in izroči rezultat naročniku po prejemu celotnega plačila.
Tolarska protivrednost zneskov v tuji valuti se izračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
4. člen
Poizvedbe in posredovane informacije po tej uredbi ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na pridobitev in varstvo izumov ter znakov razlikovanja na podlagi zakona o industrijski lastnini.
Urad ne jamči za popolnost danih informacij in ne prevzema odgovornosti v tej zvezi.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati:
– uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 14/95),
– točki 5.4. in 5.5. iz 1. člena uredbe o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 14/95).
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-01/93-2/5-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost