Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3379. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škofljica, stran 4829.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških, 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni lisr RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 10. in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 16. seji dne 1. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Škofljica
1. člen
V Občini Škofljica se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Škofljica ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih in za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
2. člen
Predmet obveznih komunalnih taks:
1. Oglasna sporočila v smislu 1. člena so vsa sporočila, ki so nameščena na posebnih reklamnih objektih, ti pa na površinah v družbeni lasti in občinskih zemljiščih.
2. Javna so tudi tista oglasna sporočila, ki so nameščena na reklamnih objektih in ti na nepremičninah v zasebni lasti, če jih lahko zaznamo z javnih prometnih površin (ceste, trgi, ulice...).
OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNIH TAKS
3. člen
Plačila takse so oproščeni:
1. Oglasna sporočila Republike Slovenije, Občine Škofljica in registriranih verskih skupnosti za opravljanje njihovih dejavnosti.
2. Oglasna sporočila s politično vsebino ter plakati za volilne prireditve, če se objavijo v času razpisane volilne kampanje, določene z zakonom oziroma sklepom občinskih organov.
3. Obvestila, ki jih naročijo javna prevozna podjetja in služijo informiranju občanov o prometno transportnih razmerah ter prometno transportnih pogojih.
4. člen
Obvestila, ki služijo izključno ali v glavnem nekomercialnim, znanstvenim, javnim ali izobraževalnim namenom, so lahko delno ali v celoti oproščena pristojbin. O tem odloča pristojni občinski organ na podlagi pisne prošnje naročnika.
5. člen
Taksa je določena v višini 1 DEM za m2 na dan, plačljivo v tolarski pritivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije. Prometni davek ni vračunan v ceni.
Takso je dolžan poravnati oglaševalec v pogodbenem roku.
6. člen
Oglaševalec predhodno pridobi soglasja za namestitev reklamnih panojev od lastnikov nepremičnin iz 2. točke 2. člena tega odloka in z njimi sklene najemne pogodbe. Najemne pogodbe so priloga k vlogi za sklenitev pogodbe o oglaševanju ki jo oglaševalec vlaga pri pristojnem občinskem organu.
7. člen
Vsa plakatiranja se izvajajo v skladu s pogoji, ki jih določi Občina Škofljica.
8. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3421/96
Škofljica, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti