Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3367. Odlok o imenovanju novega naselja Koglo, stran 4802.

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95), 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 5/90) in 13. člena pravilnika o določanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o imenovanju novega naselja Koglo
1. člen
Na območju Mestne občine Novo mesto se imenuje novo naselje Koglo, ki se nahaja v Krajevni skupnosti Šmarjeta.
2. člen
Novo naselje sestavljajo zaselek Koglo, ki je del naselja Sela pri Zburah, zaselek Lakota, ki je del naselja Žaloviče in del naselja Radovlja.
3. člen
Meje naselja in statističnih okolišev so prikazane v kartografskih prikazih ROTE v merilu 1 : 5000, območja ulic pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1 : 5000, v katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma ulic. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo pri Območni geodetski upravi Novo mesto, Izpostava Novo mesto, kjer so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev označb starih naselij in za zamenjavo tablic s hišnimi številkami bremenijo proračun Mestne občine Novo mesto.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 1997.
Št. 012-48/96-19
Novo mesto, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost