Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3365. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt, stran 4801.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) ter 27., 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt (Uradni list SRS, št. 16/89) se besedilo druge alinee 6. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“– tlorisne dimenzije objektov, površine funkcionalnih zemljišč posameznih objektov in razdalje med objekti so določene s tehničnimi elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel. Objekti se gradijo po tipskem projektu Razvojnega centra Celje (tip RC 16 J, RC 17 S, RC 18 J in RC 19 S), katerega osnovne značilnosti so sestavni del grafičnega dela zazidalnega načrta, oziroma po projektu druge projektivne organizacije, kolikor projekt ustreza arhitektonsko oblikovalskim pogojem zazidave na območju, kar ugotovi pristojna organizacija za urbanizem v izseku iz zazidalnega načrta oziroma njegovi dopolnitvi,”
Tretja alinea 6. člena se črta.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/88
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost