Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3359. Sklep o javnem interesu na področju kulture Občine Komen, stran 4795.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) v povezavi s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) ter 90. in 101. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95) je Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 9. 1996 sprejel
S K L E P
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen v letu 1996.
2
Osnutek zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v prostorih Občine Komen. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od dneva uveljavitve tega sklepa.
3
V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava v Zadružnem domu v Komnu.
4
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko v času javne razgrnitve podajo vsi zainteresirani. Pripombe se pisno posredujejo na Občino Komen.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 242-16/96
Komen, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost