Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3353. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona Slovenska vas, stran 4791.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 21. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona Slovenska vas
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev.
S tem programom se podrobneje določijo spremembe in dopolnitve PUP Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87) za območje gospodarska cona Slovenska vas. Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah, ter način njihovega sodelovanja.
Spremembe se nanašajo na območje gospodarske cone Slovenska vas (znotraj ograje bivšega tehničnega remontnega zavoda Bregana).
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev.
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v nadaljevanju: NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju: ZUNDPP.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev.
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj,
– kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Občine Brežice oziroma pooblaščeni predstavnik Dušan Blatnik,
– odbor za urbanizem in okolje.
4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP Brežice so:
1. Ministrstvo za obrambo RS,
2. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
3. KOP Brežice,
4. Cestno podjetje Novo mesto,
5. Elektro Celje, PE Krško,
6. Telekom Slovenije, PE Novo mesto.
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP za območje gospodarska cona Slovenska vas pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
Št. 352-69/96-7
Brežice dne, 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti