Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3352. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice, stran 4791.

Občinski svet občine Brežice je na podlagi 9. člena zakona o varnosti cesnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91) ter na podlagi 73. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 50/95) na svoji 23. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
1. člen
V odredbi o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice (Uradni list RS, št. 67/94) se 1. člen spremeni tako, da se v drugem odstavku tega člena briše zadnja, 5. alinea.
2. člen
Za 1. členom se doda nov, 1.a člen, ki glasi:
Dvosmerno urejen promet poteka po Černelčevi ulici od odseka na Cesti prvih borcev do ulice Pod obzidjem.
3. člen
Besedilo 5. člena se dopolni tako, da se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
Prometni režim za Černelčevo ulico, ki je predmet 2. člena te odredbe, je urejen z grafično prilogo št. 350/96, izdelane pri zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.
4. člen
Ta odredba prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se prične 21. 10. 1996.
Št. 343/120/96-7
Brežice, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost