Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3350. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah, stran 4789.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah (Uradni vestnik Celje, št. 11/66) dopolnjenega z odlokom o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah (Uradni list SRS, št. 22/75) in odlokom o spremembi zazidalnega načrta Hrastina – kare XVI (Uradni list SRS, št. 42/88).
2. člen
Doda se novi 5.b člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352/70/96-7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost