Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3332. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci, stran 4782.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 ) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Ižakovci, je Svet Krajevne skupnosti Ižakovci na seji dne 4. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki bo 10. novembra 1996.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– adaptacijo vaško-gasilskega doma s prizidkom za otroški vrtec,
– sofinanciranje pri izgradnji vodovoda in kanalizacije,
– sofinanciranje pri izgradnji športnih in drugih objektov,
– vzdrževanje objektov v vasi, ki so skupnega pomena,
– pokrivanje stroškov funkcionalnih dejavnosti,
– dotacije vsem društvom in klubom v vasi.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Višina zbranega samoprispevka za obdobje 5 let bo predvidoma znašala 20,000.000 SIT, preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti za realizacijo referendumskega programa.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Ižakovci, v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike;
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Ižakovci in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
7. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST IŽAKOVCI
G L A S O V N I C A
Za glasovanje na referendumu dne 10. novembra 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1997 od 31. 12. 2001, za območje Krajevne skupnosti Ižakovci:
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za:
– adaptacijo vaško-gasilskega doma z prizidkom za otroški vrtec,
– sofinanciranje pri izgradnji vodovoda in kanalizacije,
– sofinanciranje pri izgradnji športnih in drugih objektov,
– vzdrževanje objektov v vasi, ki so skupnega pomena,
– pokrivanje stroškov funkcionalnih dejavnosti,
– dotacije vsem društvom in klubom v vasi.
Samoprispevek bo znašal:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike,
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
GLASUJEM
ZA              PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del bo odgovoren svet Krajevne skupnosti Ižakovci.
9. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo nadzoroval svet KS, ki bo o tem vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ižakovci, dne 5. oktobra 1996.
Predsednik
Sveta KS Ižakovci
Mirko Poredoš l. r.

AAA Zlata odličnost