Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3328. Pravilnik o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega sistema NMT, stran 4778.

Na podlagi 145. člena zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89, 29/90) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter na podlagi 99. člena zakona upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega sistema NMT
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za telekomunikacijski sistem, ki povezuje fiksne radijske telefonske naročnike na javno telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega sistema NMT (v nadaljevanju: sistem fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT).
2. člen
Sistem fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT po tem pravilniku je telekomunikacijski sistem, s katerim se naročniki javnega telekomunikacijskega omrežja povezujejo na to omrežje z radijsko naročniško opremo in drugimi napravami mobilnega radiotelefonskega sistema NMT.
Mobilni radiotelefonski sistem NMT je sistem mobilne telefonije, opredeljen v predpisih iz 3. člena tega pravilnika.
Radijska naročniška oprema so radijske postaje s pripadajočo opremo, ki naročniku sistema fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT omogoča dostop v javno telekomunikacijsko omrežje.
Radijska bazna postaja je radijska postaja v mobilnem sistemu, ki je namenjena za uporabo na stalni lokaciji.
Zaščita istovetnosti naročnika je postopek overovitve odhodnih klicev, s katerim se preprečuje nepooblaščena uporaba telefonske številke naročnika v sistemu fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT.
II. TEHNIČNI POGOJI
3. člen
Radijska naročniška oprema oziroma druge naprave sistema fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT morajo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za uporabo v mobilnem radiotelefonskem sistemu NMT:
– splošni tehnični pogoji za mrežo mobilnih radio-telefonskih zvez JPTT, razen točke 9.1. (PTT vestnik, št. 17/82);
– tehnični pogoji za mobilne radiotelefone v mobilni radio mreži JPTT (PTT vestnik, št. 13/89);
– tehnični pogoji za sistem mobilnih radio-telefonskih zvez JPTT (PTT vestnik, št. 21/89);
– tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni radio mreži (PTT vestnik, št. 8/90).
4. člen
Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika:
– imajo lahko radijska naročniška oprema in radijske bazne postaje, ki se uporabljajo v sistemu fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT, antene z večjim dobitkom in postavljene višje kot je dovoljeno za mobilni radiotelefonski sistem NMT, če je tako določeno v radijskem dovoljenju,
– je delovanje radijske naročniške opreme omejeno na delovanje z določenimi radijskimi baznimi postajami.
5. člen
Uporabljati se smejo le frekvence, ki so določene za mobilni radiotelefonski sistem NMT v Sloveniji, to je v frekvenčnih pasovih 411,675 - 415,850 MHz/421, 675 - 425,850 MHz.
6. člen
Radijska naročniška oprema in radijske bazne postaje, ki se uporabljajo v sistemu fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT, morajo biti odobrene na podlagi predpisov o preverjanju telekomunikacijske opreme.
Radijsko dovoljenje ni potrebno za radijsko naročniško opremo, ki izpolnjuje pogoje določene v predpisih iz 3. člena tega pravilnika, če se ta oprema uporablja tako, kot je bila odobrena.
Radijska naročniška oprema, ki deluje po pogojih iz 4. člena tega pravilnika in radijske bazne postaje se lahko uporabljajo le na podlagi radijskega dovoljenja.
Radijska naročniška oprema mora v točki priključevanja terminalske opreme ustrezati tehničnim pogojem za telefonske aparate (PTT Vestnik, št. 23/91).
Radijska naročniška oprema mora imeti tudi zaščito istovetnosti naročnika.
Radijska naročniška oprema se napaja iz električnega omrežja, imeti pa mora tudi baterijsko napajanje.
III. OŠTEVILČENJE
7. člen
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije bo operaterju javnega telekomunikacijskega omrežja dodelila, v okviru številke 0609, posebno podskupino številk, iz katere bo operater črpal številke za posamezne telefonske naročnike.
IV. KAKOVOST
8. člen
Kakovost sistema fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT kot tudi kakovost posameznih naprav tega sistema mora biti v skladu z določbami predpisov iz 3. člena tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346- 25/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Igor Umek l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti