Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

3319. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1995 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS95), stran 4774.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s 172. členom svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1995 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS95)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1995, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 111. seji, dne 2. 4. 1996 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1995:
.                        (v 000 tolarjih)
Aktiva
Finančna sredstva                  309,223.928
Osnovna sredstva                    1,389.612
Skupna aktiva                    310,613.540
Pasiva
Skupne obveznosti                  283,887.008
Rezerve                        26,726.532
Skupna pasiva                    310,613.540
B) Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31. 12. 1995:
.                        (v 000 tolarjih)
Skupni prihodki poslovanja               7,485.991
Stroški poslovanja                   1,806.206
Presežek prihodkov nad odhodki             5,679.785
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1995 se razporedi za:
.                        (v 000 tolarjih)
Sredstva za proračun Republike Slovenije         478.886
Prenos v rezerve                    5,200.899
Št. 450-03/89-2/16
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti