Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1996 z dne 4. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1996 z dne 4. 10. 1996

Kazalo

3171. Odredba o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00), stran 4585.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju avtobusov glede trdnosti njihove nadgradnje (št. 66.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Avtobusi, namenjeni za prevoz več kot 16 potnikov, morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Predpisi te odredbe veljajo za konstruiranje in izvedbo nadgradenj vozil za prevoz potnikov v javnem prometu, ki imajo poleg vozniškega več kot 16 sedežev ali stojišč.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Nadgradnja vozila mora imeti zadostno trdnost, da med preskusom oziroma preračunom po točki 3.2 in po njem:
3.1.1.1 noben deformiran del vozila ne štrli v prostor za preživetje po točki 3.3 in
3.1.1.2 noben del prostora za preživetje ne sega izven deformiranega dela nadgradnje avtobusa.
3.1.2 Predpisi iz točke 3.1.1 veljajo za celotno nadgradnjo, vključno z vsemi nosilnimi deli, nosilci in oblogami, s trdnimi štrlečimi deli, kot so police za prtljago, naprave za prezračevanje in podobno, vendar pa to ne velja za vmesne in ločilne stene ter druge nosilce, ki ojačujejo nadgradnjo, kot tudi ne za trdno vgrajene elemente, kot so kuhinjske niše ali stranišča.
3.1.3 Pri zgibnih avtobusih mora vsak togi del avtobusa ustrezati zahtevam iz točke 3.1.1.
3.2 Postopek preskušanja
3.2.1 Vsak tip vozila se preskusi po eni od naslednjih metod, ki jo izbere proizvajalec vozila, in sicer s:
3.2.1.1 preskusom s prevračanjem celotnega vozila po postopku, kot ga določa dodatek št. 3 k pravilniku ECE R 66.00;
3.2.1.2 preskusom s prevračanjem dela nadgradnje oziroma posameznih odsekov nadgradnje, ki so reprezentančni za celotno nadgradnjo, po postopku, kot ga določa dodatek št. 4 k pravilniku ECE R 66.00;
3.2.1.3 udarnim preskusom z nihalom na delu nadgradnje oziroma na posameznih odsekih nadgradnje po postopku, kot ga določa dodatek št. 5 k pravilniku ECE R 66.00, ali
3.2.1.4 preskusom trdnosti nadgradnje z izračunom po postopku, kot ga določa dodatek št. 6 k pravilniku ECE R 66.00.
3.2.2 Če s postopki po točki 3.2.1.2, 3.2.1.3 ali 3.2.1.4 ne moremo ugotoviti bistvenih razlik med posameznimi deli nadgradnje (na primer: klimatska naprava na strehi), je treba homologacijskemu organu predložiti rezultate dodatnih preskusov oziroma izračunov. Če pa teh dodatnih informacij ni, lahko homologacijski organ zahteva izvedbo preskusa s prevračanjem celotnega vozila (točka 3.2.1.1).
3.3 Prostor za preživetje
3.3.1 Prostor za preživetje v smislu točke 3.1.1 je prostor znotraj potniškega prostora, ki nastane, ko prečno navpično ravno ploskev, prikazano v sliki 1a točke 7.1 pravilnika ECE R 66.00, premikamo v ravni smeri tako, da se točka “R” iz omenjene slike premakne iz točke “R” zadnjega zunanjega sedeža preko vseh “R” točk vmesnih zunanjih sedežev v točko “R” prednjega zunanjega sedeža, kot to kaže skica 1b točke 7.1 pravilnika ECE R 66.00.
3.3.2 V skici 1b točke 7.1 pravilnika ECE R 66.00 prikazane lege točk “R” se nahajajo 500 mm nad podom vozila, 300 mm od notranjega roba bočne stene vozila in 100 mm pred naslonom sedeža v srednji vzdolžni ravnini zunanjih sedežev.
4 PRESKUŠANJE VOZIL GLEDE TRDNOSTI NJIHOVE NADGRADNJE
4.1 Preskušanje vozil glede trdnosti njihove nadgradnje v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 66.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 66.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA VOZIL GLEDE TRDNOSTI NJIHOVE NADGRADNJE
5.1 Homologacija vozil glede trdnosti njihove nadgradnje v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 66.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. oktobra 2001.
Št. 009-010/96-09
Ljubljana, dne 30. septembra 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost