Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1996 z dne 4. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1996 z dne 4. 10. 1996

Kazalo

3166. Odredba o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in koles z motorjem (št. 22.04), stran 4570.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju zaščitnih čelad za voznike in sovoznike motornih koles in koles z motorjem (št. 22.04)
1 SPLOŠNO
1.1 Zaščitne čelade za voznike in sovoznike motornih koles in koles z motorjem morajo biti homologirane v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na zaščitne čelade za voznike in sovoznike koles s pomožnim motorjem, mopedov in motornih koles s prikolico ali brez nje in na vizirje, ki so nameščeni na teh čeladah oziroma so namenjeni za namestitev na čelade.
2.2 Za zaščitne čelade, ki se uporabljajo pri motorističnem športu, se lahko uporabijo strožje zahteve.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Čelada je konstruirana iz lupine s trdo zunanjo površino, dela za dušenje energije udarca in naprave za pritrjevanje.
3.1.2 Zaščitna čelada je lahko opremljena z zaščito za ušesa in z zaščito za vrat. Ima lahko vizir, podbradno vez in snemljiv ščitnik.
3.1.3 Na zaščitne čelade se sme prigraditi oziroma vgraditi samo take dele in naprave, ki ne morejo povzročiti poškodbe. Po prigraditvi oziroma vgradnji takih delov in naprav mora zaščitna čelada še naprej ustrezati vsem predpisom.
3.1.4 Najmanjše področje, ki ga mora zaščitna čelada pokrivati, predpisuje točka 6.4 pravilnika ECE R 22.04.
3.1.5 Čelada ne sme nevarno zmanjšati slušne sposobnosti uporabnika. Temperatura v prostoru med glavo in lupino čelade se ne sme bistveno povečati, zato so v zunanji lupini čelade lahko prezračevalne odprtine. Zunanja površina lupine mora biti popolnoma gladka. Oblika čelade nad referenčno ravnino mora biti enakomerna konveksna krivulja. Pod referenčno ravnino pa morajo imeti neenakomernosti v obliki blage prehode. Na lupini čelade ne sme biti togo nameščenega ščitnika, ima pa lahko trdno nameščeno podbradno vez. Če namestitev vizirja ni predvidena, prednji zunanji rob lupine čelade ne sme ovirati nošenja zaščitnih očal.
3.1.6 Na zunanji površini lupine čelade ne sme biti izboklin, ki bi bile višje od 5 mm. To določilo ne velja za snemljivo držalo zaščitnih očal, ki je lahko nameščeno na zadnji strani čelade.
3.1.7 Vsi štrleči deli na zunanji površini, z izjemo pritisnih gumbov, morajo biti gladko in ustrezno zaščiteni. Glave kovic morajo biti zaobljene in ne smejo štrleti več kot 2 mm iz zunanje površine lupine.
3.1.8 Notranja stran čelade ne sme imeti nobenih ostrih robov. Štrleči togi notranji deli morajo biti tako oblazinjeni, da se sile udarcev enakomerno porazdelijo po glavi.
3.1.9 Posamezni deli zaščitne čelade morajo biti sestavljeni tako, da jih ni mogoče na preprost način z enim udarcem ločiti.
3.1.10 Naprava za pritrjevanje čelade mora biti zaščitena pred drgnjenjem.
3.1.11 Čelada mora biti pritrjena na glavo uporabnika z napravo za pritrjevanje, ki se zapira pod spodnjo čeljustjo. Vsi deli naprave za pritrjevanje morajo biti stalno spojeni z napravo za pritrjevanje ali s samo čelado.
3.1.11.1 Če ima naprava za pritrjevanje podbradni jermen, mora biti ta pri obremenitvi s silo 150 N + / - 5 N, skladno z določili točke 7.6.2 pravilnika ECE R 22.04, širok najmanj 20 mm.
3.1.11.2 Podbradni jermen ne sme imeti ščitnika brade.
3.1.11.3 Podbradni jermeni morajo biti opremljeni z napravo za nastavitev in vzdrževanje potrebne napetosti v jermenu.
3.1.11.4 Naprave za zapenjanje in napenjanje podbradnega jermena morajo biti nameščene na samem jermenu tako, da noben trden del na sega več kot 130 mm navpično navzdol od referenčne ravnine predpisanega modela glave, na katerega je postavljena čelada, ali pa tako, da je celotna naprava pod spodnjo čeljustjo (med navpičnimi projekcijami zunanjega obrisa spodnje čeljusti).
3.1.11.5 Če je naprava za pritrjevanje čelade opremljena z dvojnim-D obročkom ali pa z drsno sponko, mora biti izvedena tako, da se ne more popolnoma odpeti in da drži tudi prosti konec jermena, ko je čelada pravilno pritrjena in zapeta.
3.1.11.6 Drsna sponka in dvojni-D obroček morata biti opremljena s poteznim delom, ki mora biti rdeče barve in služi za popuščanje naprave za pritrjevanje čelade. Velikost tega poteznega dela mora biti najmanj 10 x 20 mm.
3.1.11.7 Če je v napravi za pritrjevanje čelade vgrajen tudi mehanizem za hitro odpenjanje, mora biti način takega odpenjanja že sam po sebi razviden. Vsi vzvodi, gumbi in drugi deli, ki so potrebni za odpiranje mehanizma, morajo biti rdeče barve. Ostali deli naprave za pritrjevanje čelade, ki so vidni, ko je čelada pravilno zapeta, ne smejo biti podobne barve. Način odpenjanja mora biti trajno naznačen.
3.1.11.8 Naprava za pritrjevanje čelade mora ostati tudi po preskusu po točki 7.3, 7.6 in 7.7 dobro zapeta. Če en tip čelade vključuje več različnih velikosti, je treba izbrati za preskušanje tisto, ki ima za to najbolj neugodne pogoje (npr. najdebelejše oblazinjenje).
3.1.11.9 Sponka naprave za pritrjevanje čelade mora biti izvedena tako, da je izključena vsaka možnost nepravilne uporabe. Med drugim to pomeni tudi, da sponka v nobenem primeru ne sme ostati samo delno zapeta.
3.1.12 Materiali za izdelavo zaščitnih čelad morajo biti izbrani tako, da se njihove lastnosti pod vplivom sonca, ekstremnih temperatur in dežja ter v normalnih razmerah uporabe opazno ne spremenijo. Za tiste dele, ki pridejo v stik s kožo, je treba uporabiti take materiale, ki se pod vplivom znoja in kozmetičnih preparatov ne spremenijo. Proizvajalec ne sme uporabiti nobenih materialov, ki dražijo kožo.
3.1.13 Na zaščitni čeladi se po nobenem od predpisanih preskusov ne smejo pokazati nevarne razpoke ali spremembe.
3.1.14 Vidno polje zaščitne čelade mora ustrezati zahtevam točke 6.14 pravilnika ECE R 22.04.
3.1.15 Vizir
3.1.15.1 Način pritrditve vizirja na čelado mora omogočati snemanje vizirja.
Vizir mora biti mogoče z enostavnim gibom roke odmakniti iz vidnega polja. Te zahteve pa ni treba izpolniti pri čeladah brez ščitnika brade, če je na čeladi nalepka, ki opozarja kupca, da se vizirja ne da premikati.
3.1.15.2 Vidno polje vizirja mora ustrezati zahtevam točke 6.15.3 pravilnika ECE R 22.04.
3.1.15.3 V vidnem polju vizirja ne sme biti večjih napak, kot so mehurji, praske, vključki, temni madeži, luknje, brazde in druge proizvodne napake, ki bi lahko kvarno vplivale na vidljivost.
3.1.15.4 Vizir mora biti zadostno prozoren in ne sme povzročati popačenja slike objektov kot tudi ne barv, ki se uporabljajo v prometni signalizaciji.
3.1.16. Označbe za povečanje opaznosti
3.1.16.1 Splošno
Čelada je zaradi povečanja opaznosti uporabnika
– od spredaj,
– od zadaj,
– z desne,
– z leve
lahko posebej označena z odsevnimi elementi, ki morajo ustrezati zahtevam točk od 3.1.16.2 do 3.1.16.6 te odredbe.
Teh odsevnih elementov ne sme biti mogoče odstraniti, ne da bi pri tem poškodovali čelado.
3.1.16.2 Odsevni elementi
3.1.16.2.1 Oblika
Skupna površina in oblika odsevnih elementov, ki so na čeladi, morata biti taki, da v vseh smereh, določenih v točki 3.1.16.1, zagotavljata vidnost s površino najmanj 18 cm2 enostavne oblike. Na vsaki od teh površin mora biti mogoče včrtati:
– krog s premerom 40 mm ali
– pravokotnik s površino najmanj 12,5 cm2 s in s širino najmanj 20 mm.
3.1.16.2.2 Ti odsevni elementi morajo biti na čeladi nameščeni tako, da so kar najbližje točkam, v katerih se zunanje površine čelade dotikata navpični ravnini, ki sta vzporedni z vzdolžno osjo čelade, in ravnini, ki sta pravokotni nanjo.
3.1.16.3 Odsevni elementi morajo odsevati belo svetlobo, skladno z določilom točke 6.16.3 pravilnika ECE 22.04.
4 PRESKUŠANJE ZAŠČITNIH ČELAD
4.1 Preskušanje zaščitnih čelad v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 22.04. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 22.04 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA ZAŠČITNIH ČELAD
5.1 Homologacija zaščitnih čelad v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 22.04. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost zaščitnih čelad v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju zaščitnih čelad za voznike motornih koles in mopedov (št. 22.03) – (Uradni list RS, 5/95).
7.2 Ta odredba velja od 1. januarja 1997 dalje.
Št. 6.1-03/94-005/88
Ljubljana, dne 30. septembra 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
Prof. dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti