Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2898. Sklep o višini komunalnega prispevka, stran 4169.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 25. julija 1996 sprejel
S K L E P
o višini komunalnega prispevka
1. člen
V Občini Moravske Toplice znaša komunalni prispevek za popolno komunalno opremo:
– za stanovanjske hiše, vikende, vinske kleti in poslovne prostore, razen gostinskih in trgovskih lokalov 7.500 SIT/m2 koristne površine, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
.                             SIT/m2
– kanalizacija                       1.600
– vodovod                         2.150
– električno omrežje                     450
– ceste                          2.850
– telefonsko omrežje                     450
SKUPAJ                           7.500
– za gostinske in trgovske lokale 13.500 SIT/m2 koristne površine prostorov, in sicer so stroški komunalne opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
.                             SIT/m2
– kanalizacija                       2.040
– vodovod                         2.710
– električno omrežje                    4.540
– ceste                          3.620
– telefonsko omrežje                     590
SKUPAJ                          13.500
Vsi zneski se valorizirajo s povprečnim indeksom ostala nizka gradnja, ki ga objavlja GZS - sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.
2. člen
Komunalni prispevek se obračuna na območju, kjer so komunalne naprave že zgrajene, na območju, kjer so komunalne naprave v izgradnji in na območju, kjer je možno komunalne naprave izgraditi.
Komunalni prispevek predstavlja stroške izgradnje primarnih komunalnih vodov in kategoriziranih cest.
Sekundarne (priključne) vode do individualnih priključkov plača investitor krajevni skupnosti oziroma vaški skupnosti, v skladu s sklepom teh skupnosti.
Priključke od parcelne meje do objekta plača vsak investitor sam.
3. člen
Objekti javne gradnje se gradijo po programu Sklada stavbnih zemljišč Občine Moravske Toplice oziroma Občine Moravske Toplice in se prispevek izračuna v skladu z investicijskim programom.
4. člen
Ta sklep velja za plačilo komunalnega prispevka na območju celotne Občine Moravske Toplice.
Brez potrdila, izdanega od Občine Moravske Toplice, o plačilu komunalnega prispevka, Upravna enota Murska Sobota ne sme izdati gradbenega dovoljenja.
5. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta, če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.
Oprostitev plačila prispevka iz prvega odstavka tega člena ne velja za gradnjo nadomestnega objekta, katerega obseg za več kot 20 kvadratnih metrov presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta.
Če novozgrajeni stanovanjski ali poslovni objekt za več kot 20 kvadratnih metrov presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta, plača investitor prispevek za komunalno opremljanje stavbnega zemljišča v sorazmerju s povečanjem tlorisnih stanovanjskih oziroma poslovnih površin.
Investitorji, kateri so deležni ugodnosti iz tega člena, morajo v roku dveh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novo zgrajeni objekt, starega porušiti in odstraniti material ter okolico primerno urediti.
6. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti ali poslovnih prostorov v gostinski ali trgovski lokal, se plača pred izdajo uporabnega dovoljenja razlika komunalnega prispevka po 1. členu tega sklepa.
7. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek na žiro račun Občine Moravske Toplice, številka 51900-630-76064, na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa.
8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o višini komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 41/95).
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71/96
Moravske Toplice, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti