Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1996 z dne 30. 8. 1996

Kazalo

2894. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Kungota, stran 4157.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 14/95) ter 11. in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na svoji seji dne 2. 8. 1996 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in reklamiranju v Občini Kungota
1. člen
Ta odlok ureja;
– postavitev, vzdrževanje objektov in nameščanje plakatov, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati), ki so namenjeni obveščanju občanov,
– postavitev in nameščanje reklamnih panojev, ki so namenjeni reklamiranju izdelkov, storitev ali podjetij (v nadaljevanju: reklamni oglasi)
2. člen
Lokacijo, vrsto in obliko plakatnih in reklamnih mest določi Občina Kungota. Kdor želi postaviti plakatno ali reklamno mesto si mora pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, soglasje lastnika zemljišča oziroma stavbe in občinskega urada Občine Kungota.
3. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in reklamnih oglasov je dovoljeno samo na zato določenih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov in reklamnih oglasov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje in zatikanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja občinskega organa je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepeljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
4. člen
Župan lahko določi za posamezne vaške skupnosti drugačen način plakatiranja, ki je v skladu s krajevnimi običaji in ni v nasprotju s tem odlokom.
5. člen
Za postavitev in nameščanje reklamnih oglasov lahko občina z zato usposobljeno organizacijo sklene pogodbo o postavitvi in nameščanju reklamnih oglasov. Višina odškodnine za postavitev in nameščanje reklamnih oglasov se določi s pogodbo. Občina lahko na osnovi javnega razpisa izbere organizacijo za postavitev in nameščanje reklamnih oglasov.
6. člen
Izvajalec mora v roku tri dni odstaniti vse raztrgane in onesnažene plakate in tiste plakate za katere ni bila plačana taksa s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
7. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja in postavljanja določbe tega odloka.
8. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampaniji.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi na občinski upravi Občine Kungota in zanje vnaprej plačati takso, ki jo določi občinski svet s sklepom.
Taksa je dohodek občine, ki se nakaže na njen žiro račun.
Takse ne plačujejo uporabniki proračunskih sredstev za plakate, ki vabijo na prireditve, ki so organizirane v turistične, društvene in druge humanitarne namene.
10. člen
Plakati in reklamni oglasi, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje ali reklamiranje če plakatiranje in reklamiranje ni bilo potrjeno na občinskem uradu Občine Kungota.
11. člen
Z denarno (mandatno) kaznijo 8.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba javne prireditve:
– za vsak plakat ali reklamni oglas, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta,
– za vsak plakat ali reklamni oglas, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan),
– za vsak plakat ali reklamni oglas, ki je nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov,
– za vsak plakat in reklamni oglas, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 8.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če namešča reklamne oglase v nasprotju s tem odlokom ali brez soglasja občinskega urada Občine Kungota.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki opravi nadzor nad tem odlokom.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec ali pravna oseba:
– če redno ne vzdržuje plakatnih ali reklamnih mest
– če lepi in namešča plakate in reklamne oglase izven zato določenih mest (3. člen)
– če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov ali reklamnih oglasov s plakatnih mest in reklamnih mest in izven njih (6. člen),
– če lepi plakate ali reklamne oglase preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarne kazni so dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Mestni inšpektorat mestne občine Maribor, ki pri opravljanju nadzora izdaja odločbe in odrejaja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-2-96/TM
Kungota, dne 2. avgusta 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti