Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1996 z dne 29. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1996 z dne 29. 8. 1996

Kazalo

2877. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, katerih trgovanje in uporaba sta od 15. junija 1996 prepovedana ali omejena v Republiki Sloveniji, stran 4036.

Na podlagi petindvajsete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S E Z N A M
fitofarmacevtskih sredstev, katerih trgovanje in uporaba sta od 15. junija 1996 prepovedana ali omejena v Republiki Sloveniji
1. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, katerih trgovanje in uporaba sta od 15. junija 1996 prepovedana v Republiki Sloveniji:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ime sredstva    Aktivna snov     Proizvajalec  Zastopnik    Št.     Datum
                                       dovoljenja izdaje
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1  BENIT        propikonazol12,5g/l CIBA-GEICY   CIBA-GEICY    SFS 6178/P 17.06.96
  UNIVERZAL 047,5-LS +imazalil 10 g/l+
            tiabendazol 25g/l

2  CIATRAL-SCZ     alaklor 360g/l+   HERBOS     SEMENARNA    SFS 6159/P 17.06.96
            atrazin 135g/l +
            cianazin 135g/l

3  HALTOX       metilbromid 99,8%  DETIA-DEGESCH *        SFS 6154/P 17.06.96

4  METILBROMID-R    metilbromid 98,4%  HERBOS     SEMENARNA    SFS 6155/P 17.06.96
            + klorpikrin 1,6%

5  METILBROMID     metilbromid 99,8%  HERBOS     SEMENARNA    SFS 6157/P 17.06.96

6  METHYLBROMIDE    metilbromid 98% +  BROMINE    *        SFS 6158/P 17.06.96
            klorpikrin 2%

7  MIKAZOL-pasta    tiabendazol 1%    PLIVA     PLIVA LJUBLJANA SFS 6151/P 17.06.96

8  PROPAKLOR T-50   propaklor 500 g/l  PLIVA     PLIVA LJUBLJANA SFS 6152/P 17.06.96

9  VELPAR       heksazinon 90%    DU PONT    AROPI; PINUS   SFS 6153/P 17.06.96
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:

* nejasno zastopstvo.
2. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je od 15. junija 1996 prepovedan uvoz in omejena uporaba v Republiki Sloveniji:
--------------------------------------------------------------------------------------------
  Ime sredstva  Aktivna snov   Proizvajalec Zastopnik  Št.     Datum   Uporaba
                                dovoljenja izdaje
--------------------------------------------------------------------------------------------
1  ATRAPIN     atrazin 50%   PINUS     PINUS    SFS 6160  17.06.96 *

2  ATRAPIN-500   atrazin 500 g/l PINUS     PINUS    SFS 6161  17.06.96 *

3  GESAPRIM 50-WP atrazin 50%   CIBA-GEIGY  CIBA-GEIGY SFS 6162  17.06.96 *

4  HERBOPIN KS 50 atrazin 50%   PINUS     PINUS    SFS 6163  17.06.96 *

5  RADAZIN T-50  atrazin 500 g/l HERBOS    SEMENARNA  SFS 6164  17.06.96 *

6  RADAZIN WP-50  atrazin 50%   HERBOS    SEMENARNA  SFS 6165  17.06.96 *
--------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:

* uporaba samo v koruzi, v odmerku največ 1 kg/ha čistega
atrazina na peščenih tleh in 1,5 kg/ha čistega atrazina na
glinastih tleh.
3. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, katerih uporaba je od 15. junija 1996 omejena v Republiki Sloveniji:
-----------------------------------------------------------------------------------------
  Ime sredstva Aktivna snov   Proizvajalec  Zastopnik Št.     Datum   Uporaba
                              dovoljenja izdaje
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 AMEPIN    atrazin 34% +  PINUS     PINUS   SFS 6166  17.06.96 *

         ametrin 16%

2 DIKOFOL E-20 dikofol 200 g/l PINUS     PINUS   SFS 6175  17.06.96 x

3 KELTHANE-E  dikofol 200 g/l ROHM AND HAAS KARSIA   SFS 6196  04.07.96 x
-----------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:

* v odmerku največ 1 kg/ha čistega atrazina na peščenih tleh
in 1,5 kg/ha čistega atrazina na glinastih tleh.

x uporaba največ enkrat letno na istem zemljišču.
4. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-279/96-2
Ljubljana, dne 19. avgusta 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost