Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2865. Sklep o izdaji pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica, stran 4009.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), 5. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) in na podlagi 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na 15. seji dne 27. 6. 1996 sprejel
S K L E P
o izdaji pooblastila za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica
1
S tem sklepom se izdaja pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Občine Ribnica. Opravljanje teh storitev zajema vsa dela, ki jih predpisuje zakon o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in 14/90), pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76) in čiščenje ventilacijskih in klimatskih sistemov po določbah 50. člena pravilnika o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89).
2
Pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev se izdaja za določen čas za obdobje šestih mesecev samostojnima podjetnikoma:
a) Čatić Esad, s.p., Dimnikarstvo, Prijateljev trg 6, Ribnica,
b) Okić Fadil, s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, Sodražica.
3
Pooblaščena samostojna podjetnika opravljata dimnikarske storitve na naslednjih območjih:
a) Čatić Esad, s.p., Dimnikarstvo, Prijateljev trg, Ribnica: KS Dolenja vas, KS Velike Poljane in mesto Ribnica ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Hrovača, Otavice, Goriča vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Zadolje, Dolenji Lazi, Zapuže in Grič – do bencinske črpalke,
b) Okič Fadil s.p., Dimnikarstvo, Trg 25. maja 11, Sodražica: območje KS Sodražica, KS Sv. Gregor ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Breže, Jurjevica, Kot, Sajevec, Slatnik, Sušje, Žlebič, Gorenji Lazi, Breg pri Ribnici.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-353-4-96
Ribnica, dne 3. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.