Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2859. Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture, stran 4006.

Občinski svet občine Hodoš-Šalovci je kot pristojni organ lokalne skupnosti v skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture na seji dne 15. 3. 1995 sprejel
S K L E P
Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Hodoš-Šalovci, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturni dejavnosti:
1. Zadružni dom Čepinci, k. o. Čepinci, št. parc. 2173, z. k. vl. 10;
hiša – zadružni dom 10,39 a, dvor 5,84 a.
Po poizvedovalnem spisu z dne 16. 7. 1963, opr. št. Rz 171/63-10/273, je vknjiženo v zemljiški knjigi zemljišče v A1 listu kot družbena lastnina v upravi Kmetijske zadruge Šalovci.
2. Vaški dom Šalovci, k. o. Šalovci, parc. št. 2584, z. k. vl. 845;
posl. stavba 5,92 a, dvorišče 19,66 a, gosp. posl. 4,30 a.
Po pogodbi o prenosu nepremičnin v družbeni lastnini z dne 1. 10. 1985, je vknjiženo v zemljiški knjigi zemljišče vpisano v A1 listu kot družbena lastnina.
Imetnik pravice uporabe:
a) Krajevna skupnost Šalovci 3/4;
b) Veletrgovina Potrošnik Murska Sobota 1/4.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
Nepremičnine iz sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.