Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2858. Sklep o določitvi javnega interesa na področju kulture, stran 4005.

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) izdaja župan Občine Gornji Petrovci na podlagi 3. člena statutarnega sklepa Občine Gornji Petrovci (Uradne objave v Vestniku z dne 16. 2. 1995)
S K L E P
Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Gornji Petrovci, ki so bila 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjena opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Stara šola Adrijanci, k.o. Adrijanci, parcelna št. 2667, z. k. vl. 44; hiša št. 53 – osnovna šola 2,06 a, dvorišče 7,25 a, gospodarsko poslopje 0,37 a.
Po poizvedovalnem spisu z dne 24. 12. 1963, opr. št. Rz 357/63-48/204 vknjiženo v A1 listu kot družbena lastnina v upravi Občinske skupščine Murska Sobota.
2. Kulturni dom – vaška dvorana Gornji Petrovci, k. o. Gornji Petrovci, parcelna št. 1451/1, z. k. vl. 254; hiša št. 32 (občinska hiša) in eno gospodarsko poslopje 3,59 a, dvor 5,0 a, neplodno 14,95 a.
Po kupni pogodbi z dne 21. 12. 1977 je zemljišče vknjiženo v A1 listu kot družbena lastnina. Imetnik pravice uporabe: Krajevna skupnost Gornji Petrovci.
3. Stara šola Stanjevci, k. o. Stanjevci, parcelna št. 2605, z. k. vl. 208, hiša št. 40 (šola) 1,26 a, gospodarsko poslopje 0,29 a, dvor 5,00 a, travnik 5,75 a.
Po poizvedovalnem spisu z dne 9. 12. 1963, opr. št. Rz 347/63-208/214 je v A1 listu vknjižena kot družbena lastnina v upravljanju Občinske skupščine Murska Sobota.
4. Stara šola Šulinci, k. o. Šulinci, parcelna št. 876, z. k. vl. 211; poslovna stavba 1,96 a, funkcionalni objekt 0,25 a, ekstenzivni sadovnjak 13,08 a.
Po poizvedovalnem spisu z dne 5. 2. 1964, opr. št. Rz 373/63-211/217 je v A1 listu vknjižena kot družbena lastnina v upravljanju Skupščine občine Murska Sobota.
5. Zadružni dom Ženavlje, k. o. Ženavlje, parcelna št. 1074, z. k. vl. 173; poslovna stavba 3,12 a, ekstenzivni sadovnjak 5,20 a.
Na podlagi vknjiženega dovoljenja iz dne 13. 6. 1994 je izbrisana:
a) kot imetnik pravice uporabe – Krajevna skupnost Gornji Petrovci;
b) je vknjižena kot imetnik pravice uporabe – Krajevna skupnost Šulinci.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
Nepremičnine pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. tega sklepa bodo na podlagi zemljiškoknjižnih predlogov vpisane v zemljiško knjigo.
Št. 7/95
Gornji Petrovci, dne 17. marca 1995.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.