Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2849. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3994.

Na podlagi druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I
S tem sklepom zemljišče, parc. št. 856/2, dvorišče v izmeri 87 m2, k.o. Višelnica, vpisano pri seznamu VI. Javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane družbena lastnina v upravljanju Občine Bled.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-3/96-4-03
Bled, dne 27. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.