Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2842. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj, stran 3989.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/96) se v vseh členih besedi “obnova vinogradov” nadomestita z besedami “obnova vinogradov in sadovnjakov”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
“19. Kralj Stanislav, Dobliče 4a, Črnomelj
parc.št. 1791, 1792 - k.o. Dobliče”
3. člen
Peta alinea 5. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:
“– zasaditev s sadno vrsto oziroma vinsko trto po investicijskem programu”.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 9. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.