Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2841. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič, stran 3988.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/96) se v vseh členih besedi “obnova vinogradov” nadomestita z besedami “obnova vinogradov in sadovnjakov”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
“12. Kastelic Matija, Osojnik 12, Semič
parc. št. 473, 510/1, 510/7, 1545 - k.o. Štrekljevec
13. Jakša Rudolf, Semič 42d, Semič
parc. št. 2497, 2498, 2514 - k.o. Semič”
3. člen
Peta alinea 5. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:
“– zasaditev s sadno vrsto oziroma vinsko trto po investicijskem programu”.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 9. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost