Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2839. Sklep o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije, stran 3982.

Na podlagi 7. člena zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96) in 21. člena zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja vlada Republike Slovenije
S K L E P
o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije
1
Z dnem uveljavitve zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon), so 23. 3. 1996 postali last Republike Slovenije naslednji kulturni spomeniki oziroma njihovi deli iz prvega odstavka in stvari iz drugega odstavka 4. člena zakona, ki so bili na dan sprejetja zakona družbena lastnina v sredstvih podjetij ter drugih pravnih oseb in imajo spomeniške lastnosti, za katere je utemeljeno zagotavljanje njihove prezentacije kot registrirane kulturne dejavnosti:
OBMOČJE OBČINE BLED
Bled – Blejski otok (EŠD 5287)
Odločba o zavarovanju Blejskega otoka (Uradni list LRS, št. 29/49-182)
Bled – Grad (EŠD 24)
Odločba o zavarovanju Blejskega gradu in hriba Straža nad Blejskim jezerom (Uradni list LRS, št. 48/55-159)
OBMOČJE OBČINE BRDA
Vipolže – Vila Vipolže (EŠD 820)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica, 8/85-275)
OBMOČJE OBČINE BREŽICE
Bizeljsko – Grad Orešje (EŠD 18)
Odločba: Grad Bizeljsko... se začasno razglasi za kulturni spomenik (odločba Občine Brežice 616-2/93-6)
Brežice – Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 (EŠD 7136)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/88-2206)
Pišece – Območje gradu (EŠD 8763)
Odločba: Grad Pišece... se začasno razglasi za kulturni spomenik za dobo enega leta (odločba UE Brežice 616-2/93-6)
OBMOČJE MESTNE OBČINE CELJE
Celje – Starokrščanska krstilnica v Gubčevi ulici (EŠD 8753)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS* 15/90-766, UL RS 1/92-18)
Prešnik – Graščina (EŠD 4370)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)
OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ
Črnomelj – Kulturni dom (EŠD 89)
Odlok o razglasitvi kulturnega doma v Črnomlju za kulturni in zgodovinski spomenik (Skupščinski Dolenjski list 9/89-190)
OBMOČJE OBČINE DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC
Polhov Gradec – Območje gradu Polhov Gradec (EŠD 8767)
Odlok o razglasitvi Polhograjskega graščinskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 28/87-1365)
OBMOČJE OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
Kamnica – Območje Žerjavov grad (EŠD 7623)
Odločba o začasni razglasitvi kompleksa dvorca žerjavovega gradu – dvora Sv. Helene za kulturno zgodovinski spomenik (odločba Občine Ljubljana Moste-Polje 617-0003/94)
Vinje – Spomenik na Judeževi domačiji (EŠD 976)
Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 8/84-11, 4/85 (popravek))
OBMOČJE OBČINE DOMŽALE
Češenik – Park gradu Češenik (EŠD 8770)
Odločba o zavarovanju grajskega drevesnega in gozdnega parka v Češeniku (Uradni list LRS, št. 8/52-30)
Krumperk – Grajski hlevi (EŠD 5290)
Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale 8/84-11, 4/85 (popravek))
OBMOČJE OBČINE GORIŠNICA
Dolane – Grad Borl (EŠD 35)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)
OBMOČJE OBČINE GORNJA RADGONA
Črnci – Grad Fridenav (EŠD 6684)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)
Gornja Radgona – Dvorec Partizanska 1 (EŠD 6708)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)
Negova – Grad (EŠD 484)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradne objave Murske Sobote 2/91-16, Uradni list RS, št. 39/92-1964, Uradni list RS, št. 58/95-2731)
OBMOČJE OBČINE IDRIJA
Idrija – Rudniški magacin (EŠD 4819)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86-791, Uradni list SRS, št. 17/88-944, Uradni list RS, št. 56/93-2057)
OBMOČJE OBČINE IVANČNA GORICA
Stična – Samostan (EŠD 699) – gospodarsko poslopje
Odlok o razglasitvi samostana Stična za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 7/83-340)
OBMOČJE OBČINE JESENICE
Doslovče – Rojstna hiša Frana Saleškega Finžgarja (EŠD 121)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)
Jesenice – Delavski dom Cesta železarjev 11 (EŠD 5355)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18, Uradni list RS, št. 24/91-971)
Jesenice – Kolperna na Stari Savi (EŠD 8777)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)
Jesenice – Partizanska bolnišnica na Mežakli (EŠD 5306)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)
OBMOČJE OBČINE KIDRIČEVO
Kungota pri Ptuju – Grad Ravno polje (EŠD 612)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)
OBMOČJE OBČINE KOČEVJE
Kostel – Trško naselje (EŠD 5900)
Odlok o razglasitvi grajskega in naselbinskega kompleksa Kostel za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 40/89-2105)
OBMOČJE OBČINE KOMEN
Štanjel – Vrt ob vili Ferrari (EŠD 7901)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana (Uradne objave Primorske novice 13/92-68, Uradni list RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek))
OBMOČJE MESTNE OBČINE KOPER
Gabrovica pri Črnem Kalu – Bunker partizanske tehnike Žena (EŠD 1322)
Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))
Koper – Samostan Santorijeva 9 (EŠD 8346)
Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))
Socerb – Grad (EŠD 671)
Odlok o razglasitvi posameznih nepremični kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave Primorske novice 1/93-4, 18/93 (popravek))
OBMOČJE OBČINE KOZJE
Kozje – Grad Drakenburg (EŠD 4623)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)
OBMOČJE MESTNE OBČINE KRANJ
Kranj – Dom Simona Jenka (EŠD 5139)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske 19/83-195)
Kranj – Hiša Koroška 27 (EŠD 5142)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske 19/83-195)
OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA
Kranjska gora – Grobišče Napoleonovih vojakov Morga (EŠD 5381)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18, Uradni list RS, št. 24/91-971)
Triglav – Aljažev stolp (EŠD 5531)
Odlok o razglasitvi Aljaževega stolpa na vrhu Triglava za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list RS* 27/90-1422, Uradni list RS, št. 28/90 (popravek))
Vrata pri Mojstrani – Kapela sv. Cirila in Metoda (EŠD 4167)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 2/87-18, Uradni list RS, št. 24/91-971)
Vršič – Ruska kapelica (EŠD 855)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 1/85-2)
OBMOČJE OBČINE KRŠKO
Kostanjevica na Krki – Območje gradu Kostanjevica (EŠD 8766)
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Kostanjevica z vplivnim območjem za kulturni spomenik (Uradni list SRS, št. 8/89-357)
Leskovec pri Krškem – Območje gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772)
(spomenik je v postopku razglašanja)
OBMOČJE OBČINE KUZMA
Grad – Grad (EŠD 159)
Odločba: Spomeniška zaščita gradov in parkov v Prekmurju (M. Sobota, G. Lendava, Beltinci, Rakičan pri M. Soboti ter grad v D. Lendavi) (odločba Zavoda za zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije 56/1-48)
OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Ljubljana – Graščina Bokalce (EŠD 8773)
(spomenik je v postopku razglašanja)
OBMOČJE OBČINE LJUTOMER
Železne Dveri – Vinogradniški dvorec Železne Dveri (EŠD 8750)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 53/92-2474)
OBMOČJE OBČINE LOŠKA DOLINA
Snežnik – Območje gradu Snežnik (EŠD 8765)
Odlok o razglasitvi graščinskega kompleksa Snežnik za naravno znamenitost in kulturni spomenik (Uradni list SRS, št. 1/87-47)
OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR
Košaki – Dvorec Šentiljska 114 (EŠD 6272)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž (Medobčinski uradni vestnik 11/85-270)
Košaki – Območje Opekarne (EŠD 8596)
(spomenik je v postopku razglašanja)
Maribor – Grad Betnava (EŠD 13)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Maribor 5/92-80)
Maribor – Račji dvor (EŠD 6281)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž (Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/85-270)
Maribor – Šola Vinarska 14 (EŠD 6273)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Rotovž (Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/85-270)
Maribor – Vetrinjski dvorec (EŠD 443)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Maribor 5/92-80)
OBMOČJE OBČINE METLIKA
Gradac – Območje gradu Gradac (EŠD 8757)
Odločba o začasni razglasitvi grajskega kompleksa Gradac za kulturni spomenik (odločba Občine Metlika 617-1/96)
Metlika – Cerkev sv. Martina (EŠD 2823)
(spomenik je v postopku razglašanja)
OBMOČJE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
Rakičan – Grad Rakičan (EŠD 6791)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Murska Sobota (Uradne objave Murske Sobote 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69)
OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVA GORICA
Branik – Grad Rihemberk (EŠD 40)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica 8/85-275)
OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Dvor pri Žužemberku – Območje nekdanje Auerspergove železarne (EŠD 8120)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Hmeljnik – Grad Hmeljnik (EŠD 175)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Baza 20 (EŠD 271)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Bunker 44 (EŠD 8729)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolnišnici Jelendol (EŠD 4222)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolnišnici Stari Log (EŠD 4223)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD 272)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Pugled (EŠD 8730)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Kočevski Rog – Spomenik ustanovitvi GIO ZSM (EŠD 8731)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Novo mesto – Hlev Germova 1 (EŠD 8532)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Novo mesto – Območje gradu Grm (EŠD 8762)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Novo mesto – Sindikalni dom Cvelbarjeva 3 (EŠD 8531)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Otočec – Območje gradu Otočec (EŠD 8759)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Prečna – Ambient Luknja (EŠD 8756)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Soteska ob Krki – Grad Soteska (EŠD 674)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
Stari grad pri Otočcu – Grad (EŠD 924)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92-1927)
OBMOČJE OBČINE PODČETRTEK
Podčetrtek – Grad (EŠD 4628)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)
OBMOČJE OBČINE POSTOJNA
Predjama – Grad Jama (EŠD 569)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna (Uradne objave Primorske novice 29/84-337, Uradni list RS, št. 30/91-1261)
OBMOČJE MESTNE OBČINE PTUJ
Ptuj – Grad (EŠD 583)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)
Ptuj – Grad Ristovec (EŠD 6517)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj 35/89-181)
OBMOČJE OBČINE RADEČE
Hotemež – Park gradu Dvor (EŠD 7918)
(spomenik je v postopku razglašanja)
OBMOČJE OBČINE RADLJE OB DRAVI
Radlje ob Dravi – Dvorec Mahrenberg (EŠD 4824)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)
Radlje ob Dravi – Samostan dominikank (EŠD 5021)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)
OBMOČJE OBČINE RAVNE-PREVALJE
Ravne na Koroškem – Dvorec Javornik (EŠD 7644)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik Maribor 11/94-136)
OBMOČJE OBČINE ROGAŠKA SLATINA
Rogaška Slatina – Paviljon Tempelj (EŠD 4622)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)
Rogaška Slatina – Zdravilišče (EŠD 628)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)
Rogaška Slatina – Zdraviliški dom (EŠD 627)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)
OBMOČJE OBČINE ROGATEC
Rogatec – Grad Rogatec (EŠD 4629)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS* 35/90-1826)
Rogatec – Muzej na prostem Rogatec (EŠD 626)
Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 53/95-2531)
OBMOČJE OBČINE RUŠE
Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor – Ruše (Medobčinski uradni vestnik Maribor 1/87-6, 11/94- 143)
OBMOČJE OBČINE SEMIČ
Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik (EŠD 273)
Odločba o zavarovanju spomenikov NOB na Rogu (Uradni list LRS, št. 36/52-205)
OBMOČJE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
Legen – Bolnišnica Trška gora (EŠD 312)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)
Slovenj Gradec – Cerkev sv. Duha (EŠD 658)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)
Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 37 (EŠD 7987)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)
Vodriž – Razvaline gradu (EŠD 7965)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94-391)
OBMOČJE OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
Slovenska Bistrica – Grad (EŠD 663)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)
Studenice – Samostan dominikank (EŠD 707)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)
Štatenberg – Dvorec (EŠD 761)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)
Zgornja Polskava – Graščina (EŠD 6916)
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92-1091)
OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA
Stara Loka – Starološki grad (EŠD 6024)
Odlok o razglasitvi cerkev na Suhi, Crngrobu in Gostečah ter starološkega gradu za kulturne in zgodovinske spomenike ( Uradni vestnik Gorenjske 14/89- 268)
Škofja Loka – Hiša Spodnji trg 29 (EŠD 5868)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske 21/88-334, Uradni list RS, št. 31/93-1346)
Škofja Loka – Hiša Spodnji trg 5 (EŠD 5845)
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske 21/88-334, Uradni list RS, št. 31/93-1346)
OBMOČJE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki – Graščina Pakenštajn (EŠD 4332)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje 10/83-75, 5/84-6)
OBMOČJE OBČINE TREBNJE
Mirna – Grad (EŠD 7527)
(spomenik je v postopku razglašanja)
OBMOČJE OBČINE TRŽIČ
Ljubelj – Taborišče Podljubelj (EŠD 327)
Odlok o razglasitvi koncentracijskega taborišča, podružnice Mauthausna v Podljubelju, za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 78/94-2838)
OBMOČJE OBČINE VELIKE LAŠČE
Turjak – Območje gradu Turjak (EŠD 8774)
Odlok o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 43/88-2316)
OBMOČJE OBČINE VOJNIK
Dobrna – Grad (EŠD 4374)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (UL SRS 28/86-1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list. RS 1/92-18)
Dobrna – Zdravilišče (EŠD 97)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (UL SRS 28/86-1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)
Lindek – Grad (EŠD 4368)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)
Socka – Graščina s parkom (EŠD 4445)
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86-1364, Uradni list RS* 15/90-766, Uradni list RS, št. 1/92-18)
OBMOČJE OBČINE VUZENICA
Vuzenica – Stari grad (EŠD 8141)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Maribor 21/95-169)
OBMOČJE OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Gamberk – Grad Gamberk (EŠD 138)
Odlok o razglasitvi Gamberka za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni vestnik Zasavja 18/93-38)
Medija – Območje gradu Medija (EŠD 8659)
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Medija za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Zasavja 6/887)
OBMOČJE OBČINE ŽELEZNIKI
Železniki – Hiša Na plavžu 55 (EŠD 5999)
Odlok o razglasitvi starega jedra Železnikov za urbanistični in kulturni spomenik (Uradni list RS* 20/90-1078, 25/90 (popravek))
Železniki – Plavž (EŠD 896)
Odločba o zavarovanju starega plavža v Železnikih nad Škofjo Loko (Uradni list LRS, št. 20/52-107)
2
Z dnem uveljavitve zakona iz prejšnjega člena so postale last Republike Slovenije naslednje naravne znamenitosti oziroma nepremičnine na območju naravne znamenitosti iz prvega odstavka 5. člena zakona in stvari iz tretjega odstavka 5. člena zakona:
NARODNI PARK – TRIGLAVSKI NARODNI PARK
zemljišča v družbeni lastnini na območju Triglavskega narodnega parka. Meje parka so določene z zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. št. 17/81, 42/86 in Uradni list RS, št. št. 8/90), ter razvidne iz karte PKN v merilu 1:5000
SPOMINSKI PARK TREBČE
zemljišča v družbeni lastnini na območju Spominskega parka Trebče. Meje parka so določene z zakonom o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. št. 8/90)
KRAJINSKI PARK – RAČKI RIBNIKI
zemljišča v družbeni lastnini na območju krajinskega parka Rački Ribniki. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).
KRAJINSKI PARK – SEČOVELJSKE SOLINE
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje parka potekajo od rta Seča po obali do kanala (p. št. 9559 k.o. Piran), ki razmejuje polotok Seča in nekdanje Lucijske soline in po njem do p. št. 2786/1 k.o. Piran. Dalje poteka po južnem robu p. št. 2786/1, 5797/3 in 5785/2 (vse k.o. Piran), po vzhodnem robu p. št. 5785/1 in po južnem robu p. št. 5784/1 in 5778/2 (vse k.o. Piran) do ceste Portorož–Sečovlje. Od tu dalje poteka po cesti Portorož–Sečovlje do območja Rudnika, po južnem robu p. št. 933/1 k.o. Sečovlje, po severnem robu p. št. 909 k.o. Sečovlje in v isti črti do levega brega kanala Dragonja in po njem do jarka s parc. št. 891 k.o. Sečovlje. Od tu dalje poteka po jugozahodnem robu letališke steze do poti nad p. št. 5559 k.o. Sečovlje, kjer se ponovno vrne na cesto Portorož–Sečovlje in zavije na zahod po državni meji do morja.
KRAJINSKI PARK–STRUNJAN
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje parka potekajo na območju Občine Piran po cesti Beli križ–Strunjan, od zavoja pri parc. št. 1082/3 do križišča s cesto Portorož–Koper, dalje po cesti Portorož–Koper od p. št. 9823 do 9816 in od tu dalje po meji med Občinama Piran in Izola do morja.
Meje parka na območju Občine Izola potekajo od zahodnega roba betonirane plaže hotelskega kompleksa “Belveder”, po zahodnem robu zemljišč s parc. št. 344, 345, 373, 378/1, 378/4, 372/2, 369/1, 369/2, 366/1 in dalje po cesti Izola–Portorož (št. p. 9562) do meje med Občinama Izola in Piran.
KRAJINSKI PARK – ORMOŠKO JEZERO
k.o. Ormož, parc. št. 405/1, 405/2
KRAJINSKI PARK – DRAVA
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka Drava so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).
KRAJINSKI PARK – MARIBORSKO JEZERO
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).
KRAJINSKI PARK – JARENINSKI DOL
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).
KRAJINSKI PARK – KAMENŠČAK – HRASTOVEC
zemljišča v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj območja krajinskega parka. Meje krajinskega parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92).
KRAJINSKI PARK – SLAVNIK
k.o. Podgorje, parc. št. 1363/4, z.k.vl. 645
KRAJINSKI PARK – ŠTURMOVEC
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)
KRAJINSKI PARK – KRČEVINA
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)
KRAJINSKI PARK – KICAR
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)
KRAJINSKI PARK – BOČ, PLEŠIVEC
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. št. 35/90)
KRAJINSKI PARK – NEGOVSKO JEZERO
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o zavarovanju krajinskega parka Negova in Negovskega jezera (Pomurski vestnik, Uradne objave št. 19/67)
KRAJINSKI PARK – JERUZALEMSKO-ORMOŠKE GORICE
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj krajinskega parka. Meje parka so določene v odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Ormož (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj št. 37/92)
NARAVNI REZERVAT – OB RUDNIKU
k.o. Sečovlje, parc. št. 925, 926, 927/1, 927/2
k.o. Sečovlje, parc. št. 928, 929, 933/1, 933/2, 933/4, 932
NARAVNI REZERVAT – STARE SOLINE
k.o. Sečovlje, parc. št. od 3822 do 3837, 750, 751
NARAVNI SPOMENIK – FRAMSKI POTOK
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju naravnega spomenika. Meje naravnega spomenika so določene z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (Medobčinski Uradni vestnik št. 17/92)
NARAVNI SPOMENIK – PUGLED PRI HRAŠČAH
k.o. Hrenovice, parc. št. 214/1, 214/2
NARAVNI SPOMENIK – KAMNOLOM DRENOV GRIČ – LESNO BRDO
k.o. Velika Ligojna, parc. št. del 1622/2, del 1649/2, 1659, del 1620/1, 1657/1, 1657/2
NARAVNA ZNAMENITOST – LIPA OB GRADU KRUMPERK
k.o. Brezovica, parc. št. 739, z.k.vl. 53
NARAVNA ZNAMENITOST – TOPLA NA KOROŠKEM
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo znotraj zavarovanega območja naravne znamenitosti. Meje zavarovanega območja so določene v odredbi o razglasitvi doline Tople na Koroškem za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. št. 32/66)
NARAVNA ZNAMENITOST – ŠKOCJANSKI ZATOK
vsa zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju naravne znamenitosti. Meje naravne znamenitosti so določene v odredbi o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. št. 1/96)
NARAVNI SPOMENIK – KOPRIVA (NAHAJALIŠČE KRAŠKEGA MARMORJA)
k.o.Kopriva , parc. št. 814/1, z.k.vl. 446
SPOMENIK OBLIKOVANE NARAVE – DORNAVA, GRAJSKI PARK
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju spomenika oblikovane narave. Meje spomenika oblikovane narave so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)
SPOMENIK OBLIKOVANE NARAVE – TURNIŠČE, GRAJSKI PARK
zemljišča v družbeni lastnini, ki se nahajajo na območju spomenika oblikovane narave. Meje spomenika oblikovane narave so določene v odloku o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 14/79)
NARAVNI SPOMENIKI – PODZEMNE JAME
– Anenloh (jama)           - Dimnice (jama)
– Arharjevo brezno          - Divaška jama
– Arneševa luknja           - Divje jezero
– Belinca (jama)           - Djud (jama)
– Belojača (jama)           - Domiščakovo brezno
– Bisernica              - Gabranca (jama)
– Bjekovnik (jama)          - Gabrska jama
– Brezno na Levpah          - Glušenka (jama)
– Brezno na Škrklovici        - Golarjev pekel
– Brezno na Vodicah          - Golokratna jama
– Brinščica (jama)          - Grde jame
– Bukovnik (jama)           - Habečkovo brezno
– Cikova jama             - Hišarjevo brezno
– Cinkov križ (jama)         - Hornovo okno v Jalovcu
– Čebulceva jama           - Hotenje ponikve
– Čendova jama            - Jama Kantrč
– Černičkova jama           - Jama na Konjičih
– Jama na Trebanjski gmajni      – Pološka jama
– Jama nad Škrinjarico        – Postojnski jamski sistem
– Jama ob Bazoviški cesti       – Predjamski jamski sistem
– Jama pod Gavgami          – Preserska jama
– Jama pod Mavrovcem         – Ravenska jama
– Jama pri Hrušici          – Rjavčeva jama
– Jama v Golokračini         – Rotovnikova jama
– Jama v Konjaducah          – Roupa (jama)
– Jama v Partu pri ogradi       – Sežanski dol in jame
– Jazben (jama)            – Slatna (ponor pri Grgarju)
– Jespa                – Slivarske ponikve
– Jezerina (jama)           – Smoganica (jama)
– Kačna jama             – Snežnica na Raduhi
– Klemenščkov pekel          – Srnica (jama)
– Knežja jama             – Straško brezno
– Koblarska jama           – Strmadna
– Komihcova jama           – Studenčkova jama
– Kostanjevica (jama)         – Šinkovčeva žaga (jama)
– Kozinska jama            – Škamprlova jama
– Ledena jama na Jelenici       – Škocjanske jame
– Ledena jama pri Kunču        – Šolnovo brezno
– Ledenica na Golteh         – Tomažkova jama
– Ledenica v Dolu           – Triglavsko brezno
- Ledeniki na Nanosu         – Ukovnik (jama)
- Lelopardova jama          – Velika jama na Prevali
- Lipiška jama            – Velika Lebinica
- Lipiško brezno           – Velika Ledenica v Dolu
- Mala Prepadna            – Velika Prepadna
- Mangrtska jama           – Velika Strašča
- Markov spodmol           – Vešnarjeva jama
- Martiska jama            – Vilenica
- Medvedjak (jama)          – Vipava (jama)
- Mejame/Dane (jama)         – Vodna jama v Lozi
- Pečina               – Vovkova jama
- Pečina v Radotah          – Zelena jama
- Petnjak (jama)           – Zg. Duplek (jama)
- Pihalnik (jama)           – Zijalo (izvir Temenice)
- Planinska jama           – Zjati (jama)
- Podjunčna jama           – Zvrnilca
- Polhova jama            – Železna jama
in stvari, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu podzemnih jam:
1. jamska infrastruktura (nepremičnine in oprema v jamah: električna in druge napeljave, električne kabine, sanitarije, ograje, mostovi, predori, vrata, poti, nasipi, železniški tiri in druge železniške naprave) v družbeni lastnini,
2. – ploščad ob vhodu v Postojnsko jamo, parc. št. 423, k.o. Postojna, razen sanitarij in servisnih prostorov namenjenih Jamskemu dvorcu,
– cesta na dostopu do vhoda v Postojnsko jamo, parc. št. 2621/1, 2621/2 in del parc. št. 2623, ki leži na desnem bregu reke Pivke, vse k.o. Postojna,
– zemljišča parc. št. 2621/3, 1588, 1582/7, 1582/5, in tisti del parc. št. 1582/6, ki ne predstavlja funkcionalnega zemljišča Modrijanovega mlina ter vinoteke, vse k.o. Postojna,
– del stavbe Jamski dvorec, ki služi rabi Postojnske jame in sicer prostori, ki so namenjeni vstopu v jamo (arkadni prostor pred blagajnami, garderoba, čakalnica, javni in službeni vhod ter peron jamske železnice),
– parkirišča, ki služijo rabi Postojnske jame: parc. št. 1585, k.o. Postojna,
3. – zemljišče na vhodu v Jamo pod Predjamskim gradom, k.o. Bukovje, parc. št. 1582/88,
4. – cesta na dostopu do vhoda v Pivko in Črno jamo, k.o. Postojna, parc. št. 2710 in k.o. Zagon, parc. št. 2835, 2834, 2833,
5. – zemljišče na vhodu v Planinsko jamo k.o. Kačja vas, parc. št. 1648/3, 1648/5 z.k.vl. 1204,
6. Škocjanske jame – nepremičnine, vpisane v k.o. Naklo, parc. št. 257/56 parkirišče, 515 parkirišče, 514 cesta, 514 park, 257/38 posl. stavba, 257/38 funkc. objekt, 257/38 dvorišče, 565 posl. stavba, 565 dvorišče, z.k.vl. 165, izvažalna naprava in drugo, kar služi rabi Škocjanskih jam,
7. – zemljišče na vhodu v jamo Vilenico, k.o. Lokev, parc. št. 4405,101, z.k.vl. 841.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 630-05/96-4/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlade Republike Slovenije
Podpredsednik
dr. Slavko Gaber l. r.