Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife, stran 3518.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96, 16/96, 17/96, 27/96 in 36/96) se priloga, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:
1. pri tarifni številki 2204 10 110 se črtata besedi “šampanjec (champagne)” in nadomestita z besedo “Champagne”;
2. črta se tarifna številka 2204 29 180 s pripadajočim besedilom in nadomesti z naslednjim:
“2204 29 18  – – – – drugje:
2204 29 181  – – – – – – – – Maribor, Slovenske 
       gorice, Ljutomer-Ormož, Haloze, 
       Radgona Kapela, Prekmurje             23+P
2204 29 182  – – – – – – – – Šmarje- Virštajn, 
       Bizeljsko, Sremič, Dolenjska Bela krajina     23+P
2204 29 183  – – – – – – – – Vipava, Brda, Kras         23+P
2204 29 184  – – – – – – – – Koper               23+P
2204 29 189  – – – – – – – – drugo               23+P”
3. v dodatnih opombah k 44. poglavju se besedilo v točki 3 črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“Tarifne podštevilke 4403 20 101, 4403 20 301, 4403 20 901 in 4403 92 001 vključujejo le hlode, ki po definiciji, dimenzijah in kvaliteti ustrezajo spodaj navedenim standardom:
JUS D.B4.020  (hlodi listavcev za furnir z oznako F),
JUS D.B4.021  (hlodi iglavcev za furnir z oznako F),
JUS D.B4.022  (hlodi listavcev za luščenje furnirjev z oznako L),
JUS D.B4.023  (hlodi iglavcev za luščenje furnirjev z oznako L),
JUS D.B4.028  (hlodi listavcev za žaganje),
JUS D.B4.029  (hlodi iglavcev za žaganje).”;
4. pri tarifni oznaki 3926 90 991 se za besedami “visoke gostote (PEHD)” dodata besedi “ali polipropilena”, tako da se besedilo pri tej tarifni oznaki glasi:
“– – – – – plastične mreže za zemljine iz polietilena visoke gostote (PEHD) ali polipropilena kombinirana ali ne z geotekstilom iz polipropilena”;
5. pred tarifno oznako 8528 30 100 se črtata besedi: “-Video monitorji:” in nadomestita z:
“8528 30 – Video projektorji:”;
6. pri tarifni oznaki 0304 10 960 se beseda “14. februarja” nadomesti z besedo “31. decembra”;
7. pri tarifni oznaki 0304 90 270 se beseda “14. februarja” nadomesti z besedo “31. decembra”;
8. pred tarifno oznako 0805 10 310 se besede “od 16. maja do 30. septembra:” nadomestijo z besedami “od 16. maja do 31. maja:”;
9. črta se tarifna oznaka 8419 89 954.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/95-11/8-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost