Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2581. Odredba o uvedbi namakanja na območju Mestne občine Maribor, stran 3515.

Na podlagi 101. in 103. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91 ter 46/92 in 58/95 odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi namakanja na območju Mestne občine Maribor
1. člen
S to odredbo se uvede namakanje ter izvedba kompleksnega namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih, na območju Mestne občine Maribor, na površini 155 ha.
2. člen
Namakanje kmetijskih zemljišč po tej odredbi obsega ukrepe za zagotavljanje optimalnega vodnega režima za intenzivno kmetijsko pridelavo.
3. člen
Namakanje se uvede na kmetijskih zemljiščih, ko so vključena v namakalni kompleks Miklavž.
Meje namakalnega območja so določene s parcelami št.:
– v k.o. Dogoše, kot sledi:
1827/2, 1828, 1830/1, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1844, 1846/1, 1846/2, 1845, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870/1, 1870/2, 1871, 1872, 1873/1, 1873/2, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880/1, 1880/2, 1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2, 1885, 1886, 1890, 1887, 1891, 1892, 1893, 1894, 1897, 1899, 1900, 1905, 1906;
– v k.o.Miklavž, kot sledi:
1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738/1, 1738/2, 1739, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1778, 1800, 1801, 1802, 1805, 1806, 1806/1, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1823, 1824, 1884, 1887, 1888, 1889, 1896, 1908, 1914, 1915, 1920, 1921, 1919, 1925, 1926, 1927, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939, 1943, 1944, 1947, 1948, 1951, 1952, 1956, 1957, 1961, 1964, 1965, 1987, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2335, 2334, 2333/2, 2333/1, 2332, 2342, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2361, 2362/1, 2362/2, 2362/3, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2412, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450/1, 2450/2, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2540, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 1620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634 in parc. št. 2636.
Meje območij namakanja ter izvedbe namakalnih sistemov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Konzorciju za namakanje Podravja, Maribor.
4. člen
Namakanje predlaganih kmetijskih zemljišč ter izdelava investicijsko-tehnične dokumentaicje je v skladu o odlokom o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor za območje Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/93 in 5/96).
Kmetijske površine iz 3. člena te odredbe ležijo v območih, ki se urejajo na osnovi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/93), ki velja na območju Mestne občine Maribor.
5. člen
Investitorji namakanja po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe; zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih za to ustanovijo oziroma jih za to
pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe.
6. člen
Sredstva z namakanje zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
7. člen
Namaknje zemljišč po tej odredbi obsega izgradnjo namakalnega sistema, ki mora biti v skladu z investicijskim programom, ki zajema:
– objekte in naprave, za katere bodo morali lastniki oziroma uporabniki sami zagotoviti sredstva za njihovo delovanje,
– način rabe kmetijskih zemljišč na namakalnem območju,
– prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na namakalnem območju za skupne naprave in objekte.
8. člen
Investitor mora vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravila strokovni nadzor nad vsemi deli.
Za izgradnjo namakalnih sistemov, si mora investitor pridobiti predhodno lokacijsko dovoljenje, za izgradnjo objektov pa še gradbeno dovoljenje ter zagotoviti higiensko ustreznost vode za namakanje.
9. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe mora biti po končani izgradnji namakalnega sistema usklajena z novo kakovostjo zemljišč, ustrezati mora predpisom o dobrem gospodarjenju in izvedena uskladitev katastrskih podatkov z dejanskim stanjem v naravi.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 3. člena te odredbe morajo redno vzdrževati objekte in naprave na svojih zemljiščih, tako da so trajno uporabni ter vzdrževati doseženo rodovitnost namakalnih zemljišč.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-02-0026/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost