Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2579. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče, stran 3513.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 24/96) se v naslovu odredbe črta beseda “vinogradnih”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
Kejžar Marija, Slavko, Tovarniška 14, Zreče - k.o. Zreče
parc. št. 622, 623, 624/1, 624/2, 619/1-del
Brečko Jožica, Bukovlje 7, Stranice - k.o. Preloge
parc. št. 1230, 1231-del, 1232-del, 1233, 1190, 1191, 1192/1-del
V drugem odstavku 2., 3. in 4. členu se črta beseda “vinogradnih”.
3. člen
5. člen odredbe se dopolni tako, da se v prvem odstavku za besedo “vinogradov” doda “in sadovnjakov”, v 5. alinei se za besedo “cepljenk” dodata besedi “in sadik”, v 6. alinei pa se za besedo “trsne” dodata besedi “oziroma sadne”.
V drugem odstavku 5. člena se za besedo “vinogradov” dodata besedi “in sadovnjakov”.
4. člen
6. člen odredbe se dopolni tako, da se v 1. odstavku za besedo “vinogradnega” dodata besedi “in sadnega”.
V drugem odstavku 6. člena pa se za besedo “vinogradnih” dodata besedi “in sadnih”.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/29/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost