Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2578. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice, stran 3513.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi Občin (Uradni list RS,št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradov na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 24/96) se v naslovu odredbe črta beseda “vinogradnih”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
Strašek Štefan, Celjska c. 1, Slov. Konjice - k.o. V. Lipoglav
parc. št. 1444, 1446-del, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454-del, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460
Kračun Anton, Ivanka, Ziče 76, Loče pri Poljčanah - k.o. Žiče
parc. št. 876-del
Zidanšek Anton, Škedenj 15, Loče - k.o. Tolsti vrh
parc. št. 665, 666-del, 667-del, 669-del
Rakovnik Maks, Lipoglav 51, Loče - k.o.Lipoglav
parc. št. 1469, 1475, 1476, 1478-del
Ložak Karel, Dobrovlje 36, Slov. Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 996/2, 997
Kmetijsko proizv. podj. ZLATI GRIČ, Grajska 4, Slovenske Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 1352-del, 1355-del, 1370-del, 1364-del, 564/1-del, 564/2-del
Kuk Janez, Tatenbachova 4, Slov. Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 994/1-del
Marguč Avgust, Dobrava 8, Slov.Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 430/1
Brumec Jurij, Klokočovnik 14, Loče - k.o. Lipoglav
parc. št. 692, 693, 694, 699, 700, 701, 713-del, 714-del Gorinšek Janez, Gabrovlje 14, Slov. Konjice - k.o. Škalce
parc. št. 55, 56, 57, 58, 59/1, 63/2-del
parc. št. 564/1-del, 564/2-del
Furman Franc, Konjška vas 12, Slov.Konjice - k.o. Konjiška vas
parc. št. 33-del
V drugem odstavku 2. člena ter 3. in 4. členu se črta beseda “vinogradnih”.
3. člen
5. člen odredbe se dopolni tako, da se v 1. odstavku za besedo “vinogradov” doda “in sadovnjakov”, v 5. alinei se za besedo “cepljenk” dodata besedi “in sadik”, v 6. alinei pa se za besedo “trsne” dodata besedi “oziroma sadne”.
V drugem odstavku 5. člena se za besedo “vinogradov” dodata besedi “in sadovnjakov”.
4. člen
6. člen odredbe se dopolni tako, da se za besedo “vinogradnega” dodata besedi “in sadnega”.
V drugem odstavku 6. člena pa se za besedo “vinogradnih” dodata besedi “in sadnih”.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03-0029/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost