Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2576. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart, stran 3511.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 67/94) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 24/96) se v 1. členu število “32,90” nadomesti s številom “42,80”.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni, in sicer:
– pri k.o. Benedikt se dodajo parcele št. 60/1, 214, 335/6, 779/1, 779/2
– pri k.o. Cerkvenjak se dodajo parcele št. 621/2, 629/2, 652/2, 653
– pri k.o. Drvanja se dodajo parcele št. 34/13, 35/2, 281, 286, 340
– pri k.o. Ihova se dodajo parc. št. 349/10, 388, 401/1, 432/2, 623/2, 623/3, 623/4
– pri k.o. Stari Porčič se dodajo parc. št. 642, 643, 650
– pri k.o. Trije Kralji se dodajo parc. št. 248, 278, 496, 483, 518, 616/2
– pri k.o. Zgornja Senarska se dodajo parc. št. 346, 448.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/0071/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost