Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2572. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina, stran 3509.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina
1. člen
V odredbi o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/96) se prvi odstavek 2. člena dopolni z naslednjim besedilom:
“Besednjak Boris, Lokavec 119 – k.o. Lokavec
parc. št. 2411, 2412
Čopič Martin, Lokavec 104 – k.o. Lokavec
parc. št. 4313/1
Lokar Stanko, Lokavec 1/c – k.o. Lokavec
parc. št. 2575, 2440, 2577
Lokar Lovrenc, Lokavec 57 – k.o. Lokavec parc. št. 2576
Čoha Lovrenc, Lokavec 188 – k.o. Lokavec
parc. št. 1353, 1389, 1388, 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1354/4
Stopar Frančiška, Lokavec 197 – k.o. Lokavec
parc. št. 2037
Pregelj Viktor, Malo polje 13 – k.o. Col
parc. št. 779
Kobal Franc, Malo polje 17 – k.o. Col
parc. št. 759/2, 819, 741, 796
Tratnik Emil, Zagolič 23 – k.o. Col
parc. št. 557/25, 557/26
Kovšca Silvo, Gozd 17 – k.o. Križna gora parc. št. 373/1, 373/2, 358/1
Kovšca Slavica, Gozd 28 – k.o. Križna gora parc. št. 642, 644/1
Krapež Anton, Gozd 26 – k.o. Križna gora parc. št. 512/3
Tratnik Darko, Gozd 3 – k.o. Križna gora parc. št. 632, 624, 609, 583, 544
Krapež Jožef, Otlica 76 – k.o. Dol - Otlica
parc. št. 336/1, 393/2, 400, 390, 94/2, 87
Ipavec Anica, Kovk 31 – k.o. Kovk
parc. št. 187, 198, 199, 193
Ipavec Ivan, Kovk 32 – k.o. Kovk
parc. št. 213/1
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi Ajdovščina.”
2. člen
V prvem odstavku 5. člena pa se beseda “klasifikacija” nadomesti z besedo “apnenje” in se doda nova, osma alinea, ki se glasi:
“- zasipanje depresij”.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-03/53/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost