Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2567. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju - Planina, stran 3504.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter odločb US RS, št. 46/92 in 58/95) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslednjo
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju – Planina
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentjur pri Celju–Planina.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
Hodej Konrad, Brezje pri Dobjem 1, Dobje pri Planini – k.o. Brezje
parc. št. 720, 722, 721/1, 730
Salobir Jožef, Škarnice 19, Dobje pri Planini – k.o. Brezje
parc. št. 145, 147, 157/2, 204
Jazbec Franc, Brdo 10, Planina – k.o. Loke pri Planini
parc. št. 191, 175/3, 175/2, 175/1, 179/1
Koprivc Edvard, Brdo 16, Planina – k.o. Loke pri Planini
parc. št. 59/1, 54/4, 62, 65, 68, 69
Gračner Drago, Šentvid pri Planini 28, Planina pri Sevnici – k.o. Šentvid pri Planini
parc. št. 268, 276, 264/1, 270/2, 277/1, 240, 243
Tovornik Anton, Šentvid pri Planini 9, Planina pri Sevnici – k.o. Šentvid
parc. št. 216, 657/49, 175/1, 215
Kovač Jože, Šentvid pri Planini 12, Planina pri Sevnici – k.o. Šentvid pri Planini
parc. št. 263, 232/2, 232/1, 246, 229/2
Kolar Ivan, Podpeč pri Šentvidu 7 – k.o. Šentvid pri Planini
parc. št. 478, 479, 481/1, 482/2, 469
Bezgovšek Franc, Podpeč nad Marofom 12, Planina – k.o. Podpeč
parc. št. 40, 74, 76, 250, 66/2
Zalokar Ivan, Podpeč nad Marofom 11, Planina – k.o. Podpeč
parc. št. 47, 49, 263, 267
Meje območij agromelioracije so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri Zavodu za veterinarstvo in živinorejo Celje, Enota za kmetijsko svetovanje Šentjur pri Celju.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, ki zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– planiranje,
– poravnava in podrahljanje terena,
– brananje,
– trošenje gnojil in apnenje,
– odvoz kamenja.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela, planiranje, ravnanje, apnenje in založno gnojenje ter ostala dela.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 335-03/08/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost