Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2566. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj - agromelioracijski kompleks Črnomelj I, stran 3501.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US RS) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 2. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj – agromelioracijski kompleks Črnomelj I
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju agromelioracijskega kompleksa Črnomelj I – k.o. Zastava in k.o. Loka, v Občini Črnomelj.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
v k.o. Zasava:
Žunič Anton, Stanko in Marija, Zastava 3, Črnomelj
parc. št. 241, 242, 243, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 304, 305, 317, 334, 335/2
Tasič Anton Miroslav, Šegova 72, Novo mesto
parc. št. 139, 154, 155, 156, 158
Ulašič Boris, Ločka cesta 48, Črnomelj
parc. št. 236, 248/1, 255/1, 256, 257, 258, 260/4, 262/2, 263/2, 266, 268, 269, 279, 283, 284, 285, 312/2, 312/1, 313, 318
Agnič Janez, Zastava 6, Črnomelj
parc. št. 58/2, 288, 289, 290, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 329, 338
Schweiger Janez, Zastava 7, Črnomelj
parc. št. 43, 92, 112, 114, 126, 132, 134, 140, 142, 143/1, 145/1, 162, 164, 170, 172, 173, 175, 178/1, 178/2
Žunič Janez in Katarina, Zastava 8, Črnomelj
parc. št. 247, 253, 254, 255/2, 259, 260/3, 260/2, 260/1, 280, 286, 310
Bohte Jožefa in Franc, Zastava 10, Črnomelj
parc. št. 198, 204, 206, 207, 221/2, 221/1, 222/1, 222/3, 222/2, 223
Jankovič Anton, Zastava 11, Črnomelj
parc. št. 245/2, 248/2, 250, 251, 252, 287/1, 488, 489, 528/4, 533, 535, 536/2
Banovec Stanislav, Desinec 13, Črnomelj
parc. št. 369, 521, 523, 524, 526/1, 526/2, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 671/1, 671/2, 672, 737, 738, 740, 751, 752, 754, 790, 791, 792, 793, 794, 908, 910, 911, 916, 917, 920, 922, 925, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 1014, 1017
Mueller Jakobina, na Bregu 7, Črnomelj
parc. št. 554, 555, 558, 559, 971, 973, 975
Vintar Jožef, Desinec 7, Črnomelj
parc. št. 349, 350, 398, 399, 401, 402/2, 402/1, 634, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 670, 706, 707, 708, 709, 715, 718, 720, 797, 798, 844, 850, 851, 852, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 906, 907, 937, 1018, 1024, 1058, 1059, 1060, 1062, 1087/2, 1208, 1209, 1218/3, 1218/1, 1218/2, 1573/3
Prijanovič Vincencij, Desinec 3A, Črnomelj
parc. št. 367, 653, 654, 655, 656, 659, 660/2, 660/1, 661, 697, 698, 701, 710, 711, 712, 732/2, 732/1, 733, 734, 736, 874, 890, 891, 895, 896, 897, 899, 934, 935, 959, 1019, 1020, 1025, 1048, 1049, 1131, 1132, 1176, 1177, 1210, 1211, 1212, 1213/3, 1213/1, 1213/2, 1239, 1240, 1253, 1254, 1270, 1297, 1298, 1299, 1300/1
Bahor Vincenc, Ločka cesta 54, Črnomelj
parc. št. 1300/2, 1301/1, 1301/2, 1319, 1320, 1321, 1323, 1356, 1412, 1444, 1445, 1472, 1473
Žunič Jožef, Desinec 10, Črnomelj
parc. št. 361, 370, 536/1, 539, 540/1, 541, 542/1, 542/2, 608, 633, 683, 684, 808, 829, 842, 853, 854, 855, 856, 868, 869, 875, 876, 877, 878, 947, 948, 1037, 1040, 1045, 1047, 1053, 1056, 1057, 1068, 1070, 1073, 1098/3, 1110/1, 1110/2, 1111, 1156, 1158, 1161, 1204, 1237, 1238, 1244/2, 1247, 1250, 1252, 1258/2, 1261/1, 1263/1, 1263/2, 1265, 1266, 1267, 1268/2, 1286/1, 1287, 1328, 1329, 1331/1, 1331/2, 1342/2, 1343
Špekar Franc, Desinec 6, Črnomelj
parc. št. 388, 688, 689, 690, 694, 832, 834, 835, 837, 863, 870, 871, 885, 886, 887, 888, 918, 938, 956, 981, 982, 1054, 1055, 1065, 1066, 1080, 1099/1, 1099/2, 1103, 1112, 1114, 1115, 1153, 1159, 1174, 1205, 1206, 1216, 1217, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1285, 1314, 1339, 1340, 1363, 1364/3, 1364/1, 1364/2, 1365, 1380, 1381, 1386, 1387, 1389, 1418, 1447
Sedlar Peter, Desinec 2, Črnomelj
parc. št. 458/1, 458/2, 461, 1084, 1085/2, 1085/1, 1136, 1137, 1151, 1162, 1167, 1187/1, 1188, 1189, 1190, 1231, 1232, 1315, 1348/3, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1394
Agnič Janez, Desinec 8, Črnomelj
parc. št. 342, 397, 466, 467, 469, 470, 514, 547, 550, 551, 838, 839, 840, 864, 865, 866, 867, 889/1, 889/2, 939, 949, 951,952, 1051, 1076, 1104, 1113, 1122, 1143, 1147, 1150, 1154, 1155, 1157, 1160, 1163, 1165, 1166, 1168, 1170, 1172, 1173, 1178, 1181, 1182, 1193, 1194, 1195, 1207, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1233, 1234, 1235, 1236, 1241, 1242, 1243, 1244/1, 1245/1, 1245/2, 1258/1, 1283/2, 1296, 1305, 1306, 1313, 1316, 1317, 1332, 1333, 1341, 1342/1, 1344, 1348/1, 1348/2, 1349, 1366, 1367, 1368, 1369, 1414, 1438
Jerman Marija in Franc Jožef, Desinec 3, Črnomelj
parc. št. 387, 464, 465, 468, 543, 544, 545, 674, 675, 677, 680, 809, 823, 825, 827, 846, 847, 882, 892, 893,901, 902, 936/1, 936/2, 1026, 1030, 1095, 1126, 1183, 1196, 1198, 1199, 1200, 1214, 1215, 1251, 1304, 1334, 1335, 1336, 1338, 1346/2, 1346/1, 1347, 1353, 1354, 1355, 1378, 1379
Šikonja Ivan in Ana, Desinec 11, Črnomelj
parc. št. 515, 516, 528/1, 528/2, 528/3, 650, 662, 663,
664/3, 664/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 686, 687, 691, 696, 729, 730/1, 731, 932, 933, 983, 984/1, 988, 993, 994, 995, 997, 1012
Trdič Leopold, Desinec 4, Črnomelj
parc. št. 721, 723, 724, 725, 726, 727, 802, 817, 845, 848, 849, 900, 903, 905/2, 905/1, 950, 1083, 1105, 1106, 1152, 1175, 1179, 1180, 1185, 1186, 1191/3, 1191/1, 1191/2, 1192, 1201, 1202/1, 1202/2, 1203, 1230, 1259/1, 1259/2, 1318, 1337, 1409, 1432, 1433, 1434, 1494/2, 1495, 1497, 1498, 1499, 1523/3
Jerman Anton, Ul. Pod lipo 5, Črnomelj
parc. št. 668, 944, 946, 998, 1004, 1006, 1007, 1008, 1011, 1013
Sedlar Jožef, Desinec 1, Črnomelj
parc. št. 436, 437, 438, 439, 440, 519, 537, 538, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 1099/3, 1101, 1133, 1260/1, 1260/2, 1262/1, 1262/2, 1264, 1324, 1326, 1327
Maurin Ana, Desinec 14, Črnomelj
parc. št. 506, 507, 965, 969, 970 Kmetijska zadruga, Kolodvorska c. 39, Črnomelj
parc. št. 6/1, 11/2, 11/3, 25/2, 25/1, 26, 27, 29, 30, 35/2, 35/3, 36/2, 37, 38, 91, 1597
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
parc. št. 451, 460, 462/2, 462/1, 463/2, 463/1, 525, 540/2, 1093/3, 1093/2, 1093/1, 1094, 1127, 1128, 1130, 1187/2, 1246/2, 1246/1, 1255, 1256, 1257, 1261/2, 1268/1, 1269, 1271, 1273, 1274, 1275, 1292/1, 1294, 1295/2, 1295/1, 1303, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1400, 1402, 1411, 1420, 1454, 1457, 1476/2, 1477, 1483, 1490, 1543, 1544
Zajc Pavel, Butorajska c. 18, Črnomelj
Kalac Marija, Čandekova 23B, Reka
parc. št. 1452
Mušič Anton, Podzemelj 22, Gradac
parc. št. 341
Schweiger Stanislav, Ul. Lojzeta Fabjana 12, Črnomelj
parc. št. 1456, 1455
Žunič Marjeta, Zastava 12, Črnomelj parc. št. 261/1
Bohte Ana in Jožef, Vojna vas 20, Črnomelj parc. št. 4/1
Šterk Jožef, Viniška c. 5, Črnomelj parc. št. 344, 343
Rožič Stanislav Alojzij, Majer 1, Črnomelj parc. št. 428, 427, 426, 432/2
Stojanovič Stanislava, Česnikova ul. 14, Ljubljana Bohte Alojzija, Vojna vas 12, Črnomelj
Jeman Jožef, Gregorčičeva ul. 25, Maribor Adlešič Rudolf, Linhartova c. 3, Ljubljana
Adlešič Marija Terezija, Ul. Moša Pijade 2, Črnomelj Jerman Tomislav, Strma pot 1, Koper
Jerman Leopold, Strma pot 1, Koper Jerman Frančiška, Strma pot 1, Koper Jančar Marija, Kvedrova c. 14, Ljubljana
parc. št. 1442, 1443/2, 1443/3, 1443/1
Jerman Slava, Ločka cesta 32, Črnomelj parc. št. 337, 336
Žunič Jožefa, Ločka cesta 67, Črnomelj parc. št. 262/1, 261/2
Bohte Stanislav, Cesta v Dvor 6, Ljubljana parc. št. 188/32
Klobučar Stanislav, Kočevje 22A, Črnomelj parc. št. 1484, 1485
Žunič-Jonke Marija, Desinec 10, Črnomelj parc. št. 1038, 1039, 1042, 1043
Rožič Drago, Nova Loka 8, Črnomelj parc. št. 429
Bohte Anton, Župančičeva c. 4, Metlika
parc. št. 189, 196, 199, 200, 203, 205, 219, 221/3, 225, 227, 228/2, 228/1, 228/3, 229, 230, 231, 233/2
Planinc Ana, Ul. 1.maja 1, Metlika
parc. št. 1460
Jankovič Anton, Zastava 11, Črnomelj
parc. št. 73, 197, 403, 407, 508, 509, 510
Boben Anton, Krasinec 3, Gradec
parc. št. 616, 619
Bohte Stanko, Zastava 10, Črnomelj
parc. št. 194
Agnič Franc, Desinec 18, Črnomelj
parc. št. 960, 961, 966/1, 968, 978
Ulašič Viljem, Zastava 5, Črnomelj
parc. št. 287/2, 311
Agnič Franc, Desinec 18, Črnomelj
parc. št. 976, 977/1, 977/2, 980
Bohte Alojzija, Vojna vas 12, Črnomelj
parc. št. 4/2
Cindrič Leopold, Kolodvorska c. 16, Črnomelj
parc. št. 237, 238, 240
Klepec Alojz, Krasinec 36, Gradac parc. št. 589, 590, 594
Tašič Silvester, Šegova ul. 14, Novo mesto
parc. št. 111, 128, 166, 167, 168, 177
Macan Krešimir, Ul. 21.oktobra 17A, Črnomelj
parc. št. 211/2, 216/2, 221/4
Macan Mira, Ul. 21. oktobra 17A, Črnomelj
parc. št. 209, 210
Romšek Janez, Dolenja vas pri Črnomlju 9, Črnomelj
parc. št. 58/1
Šikonja Alojz, Desinec 12, Črnomelj
parc. št. 986, 984/2
Kralj Stanislav, Vojna vas 15, Črnomelj
parc. št. 44/1, 98, 160
Sedlar Zdenka, Desinec 1, Črnomelj
parc. št. 567, 568, 569, 570
Rauh Jože, Sadinja vas 7, Semič
Žvab Anton, Dolenja vas pri Črnomlju 1A, Črnomelj
parc. št. 61, 60
Kralj Ivan, Golek 13, Dragatuš
parc. št. 62, 101, 102/1, 102/2, 110, 181, 182
Agnič Stanko, Zastava 6, Črnomelj
parc. št. 377, 378, 340
Jesih Alojzij, Dolenja vas pri Črnomlju 10, Črnomelj
parc. št. 78
Prizmič Zdenka in Zdenko, Mačkovec 10A, Novo mesto
parc. št. 150, 149
Kralj Anica, Železničarska c. 24, Črnomelj
parc. št. 208 in v k.o. Loka
Weiss Janez, Na bregu 31, Črnomelj
parc. št. 1550/3
Zajc Pavel, Butorajska c. 18, Črnomelj
parc. št. 1643
Kalac Marija, Čandekova 23B, Reka
parc. št. 1643
Mišica Janez in Ivanka, Čudno selo 1
parc. št. 1712/3, 1723/3, 1723/4, 1723/5, 1723/6, 1724/1, 1724/2, 1725, 1726/2, 1727/1, 1728, 1729/2, 1732/1, 1737/2, 1739/10, 1739/11, 1739/4, 1739/5, 1739/6, 1739/7, 1740, 1741/1, 1742/2, 1743/2, 1744/2, 1745/4, 1745/6, 1746/2, 1746/3, 1746/5, 1746/7, 1747/1, 1747/3, 1748/3, 1748/5, 1749/2, 1750/1, 1750/10, 1750/3, 1750/4, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 1750/9, 1751/2, 1751/5, 1751/6, 1751/9
Mišica Viljenka, Čudno selo 2, Črnomelj
parc. št. 1723/1, 1723/2, 1723/7, 1723/8, 1723/9, 1724/3, 1724/4, 1726/1, 1727/2, 1727/3, 1729/1, 1730, 1731, 1732/2, 1733/1, 1737/1, 1738/1, 1738/2, 1739/3, 1739/8, 1739/9, 1741/2, 1742/1, 1743/1, 1744/1, 1744/3, 1745/1, 1745/3, 1745/5, 1746/1, 1746/4, 1746/6, 1746/8, 1746/9, 1747/2, 1748/1, 1748/2, 1748/4, 1748/6, 1749/1, 1750/2, 1750/7, 1751/1, 1751/10, 1751/13, 1751/14, 1751/3, 1751/4, 1751/7, 1751/8
Štuhec Ana, Vodovodna ul. 33, Orehova vas Zorič Jože, Jobova 2, Split, Hrvaška
parc. št. 1558, 1559, 1560, 1564/1, 1569/2
Metelko Amalija, Čudno selo 4, Črnomelj
parc. št. 1494/4, 1495, 1526, 1527/1, 1528/1, 1529, 1537/2, 1546/2, 1547, 1561/1, 1561/2, 1584, 1585, 1586, 1607, 1623/2, 1642, 1647, 1650/4, 1653, 1656, 1661, 1665, 1666, 1683/2, 1684, 1688/1, 1690, 1706, 1707, 1712/1, 1713/1, 1719/1, 1719/2, 1720, 1721, 1683/1
Muc Stanislav, Čudno selo 5, Črnomelj
parc. št. 1494/3, 1520, 1549/1, 1577/1, 1577/2, 1578, 1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1581/4, 1582/1, 1582/2, 1605/1, 1605/2, 1624/2, 1644, 1662, 1663, 1668, 1669, 1677, 1679, 1680/2, 1681/2, 1682/1, 1682/2, 1686, 1689, 1691
Mušič Rozina, Čudno selo 6, Črnomelj
parc. št. 1494/6, 1497, 1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1575/5, 1576, 1606/1, 1606/2, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620/1, 1622/1, 1641/3, 1641/4, 1641/5, 1645, 1646, 1648, 1649, 1692, 1693, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1710, 1711
Schweiger Anton, Čudno selo 7, Črnomelj
parc. št. 1591, 1592/1, 1593, 1595, 1596/1, 1596/2, 1596/3, 1603, 1704/2, 1705/2
Adlešič Rudolf, Linhartova c. 3, Ljubljana Jančar Marija, Kvedrova c. 14, Ljubljana Jerman Leopold, Strma pot 1, Koper
Adlešič Leopoldina, Šolska ul. 16, Črnomelj Jerman Jožef, Gregorčičeva ul. 25, Maribor Bohte Alojzija, Vojna vas 12, Črnomelj
Stojanovič Stanislava, Česnikova ul. 14, Ljubljana Adlešič Marija Terezija, Ul. Moša Pijade 2, Črnomelj Jerman Tomislav, Strma pot 1, Koper
parc. št. 1548/1, 1548/2, 1548/3, 1556/1, 1556/2, 1573, 1574, 1587, 1588/1, 1597, 1598, 1600/1, 1600/2, 1604/1, 1604/2, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615, 1667
Grdešič Ivan in Angela, Čudno selo 10, Črnomelj
parc. št. 1524/1, 1525/2, 1532/3, 1564/2, 1564/3, 1565/2, 1566/3, 1567, 1568/1, 1568/2, 1568/3, 1588/2, 1592/2, 1592/3, 1624/1, 1626/1, 1627, 1630/1, 1631/2, 1650/1, 1650/2, 1650/5, 1652/2, 1654, 1655, 1658/2, 1673, 1674, 1676/2, 1680/1, 1681/1, 1704/1, 1705/1, 1712/2, 1713/2, 1723/11
Schweiger Anton, Čudno selo 7, Črnomelj
parc. št. 1527/2, 1528/2, 1594, 1596/4, 1596/5, 1640, 1641/1, 1641/2, 1650/3, 1675, 1688/2, 1714/2, 1715/1 Raspor-Panjan Tatjana, Štihova ul. 18, Ljubljana
parc. št. 1659, 1660
Vrbetič Frančiška, Železničarska c. 28, Črnomelj parc. št. 1557, 1694, 1695, 1717, 1718
Jeršin Tomaž, Ul. Moša Pijade 4, Črnomelj
par. št. 1632/1
Mišica Stanislav in Cirila, Čudno selo 9, Črnomelj
parc. št. 1733/3, 1735/1
Strugar Marija, Gradac 114, Gradac v Beli Krjaini
parc. št. 1745/2, 1751/15
Mišica Janez, Čudno selo 1, Črnomelj
parc. št. 1708, 1709, 1714/1, 1715/2, 1739/1, 1739/2, 1751/11, 1751/12
Jankovič Janez, Jankoviči 1, Adlešiči
Jankovič Barka, Karlovac, Domjaničeva 1, Hrvaška
parc. št. 1496, 1549/3, 1588/3
Vivodinac Stjepan, Čudno selo 6A, Črnomelj
parc. št. 1530, 1531, 1632/3, 1633
Schweiger Ana, Čudno selo 7, Črnomelj
parc. št. 1524/2, 1525/1, 1664, 1676/1
Vivodinac Alojzija, Čudno selo 6A, Črnomelj
parc. št. 1652/1
Grdešič Angela, Čudno selo 10, Črnomelj
parc. št. 1532/1, 1532/2
Lozar Marija Antonija, Petrova vas 11, Črnomelj
parc. št. 1658/1
Miketič Boško, Čudno selo 3, Črnomelj
parc. št. 1623/1, 1623/3, 1630/2, 1631/1
Hudorovac Igor, Čudno selo 21, Črnomelj
Muhar Jožefa, Plemenitaš, Lukovdol Hudorovac Cirila, Čudno selo 21, Črnomelj Hudorovac Anton, Coklovca 22, Semič
Hudorovac Branka, Stranska vas pri Semiču 30, Semič Hudorovič Marinka, Dolnje Dobravice 8, Gradec v Beli Krajini
parc. št. 1565/1, 1566/1, 1566/2, 1569/1
Schweiger Martin, Čudnos elo 7A, Črnomelj
parc. št. 1590/2, 1590/2, 1590/2
Štraus Jožef, Ulica Heroja Stariha 16, Črnomelj
parc. št. 1632/2, 1657
Vivodinac Josip, Čudno selo 6A, Črnomelj
parc. št. 1671, 1672
Schweiger Marjanca, Čudno selo 7A, Črnomelj
parc. št. 1696, 1697
Kambič Mihaela, Železničarska c. 28, Črnomelj
parc. št. 1539, 1610, 1611/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1639/4
Bukovec Andrej, Cankarjeva ul. 1, Črnomelj
parc. št. 1628
Meje območij agromelioracije – obnove vinogradov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s programom agrarnih operacij za obdobje 1995-2000 Občine Črnomelj.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo in zajema:
– čiščenje zarasti na obstoječih kmetijskih površinah,
– odstranitev posameznih skalnih samic na njivskih in travniških površinah,
– planiranje kmetijskih površin po odstranitvi zarasti in kamenja
– ureditev poti,
– založno gnojenje skladno z gnojilnim načrtom.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni nasad in skrbeti za primerno rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost