Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2561. Odredba o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Velenje za leto 1996, stran 3497.

Na podlagi 1. in 3. člena odloka o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih Občine Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 3/87), ki se na podlagi 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US RS, 63/95 - obvezna razlaga, 65/95 - odločba US RS in 73/95 - odločba US RS) uporablja kot državni predpis, in na podlagi 110. člena v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 - odločba US RS in 58/95 - odločba US RS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Velenje za leto 1996
1. člen
V odredbi o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Velenje za leto 1996 (Uradni list RS, št. 24/96) se v 1. členu beseda “Gorenje” nadomesti z besedama “Paška vas”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-01-5/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost