Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2557. Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Gorišnica, stran 3492.

Na osnovi 12. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96), 12. člena meril in kriterijev o povračilu za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno omrežje ter 2. in 6. člena sprememb in dopolnitev meril in kriterijev (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 25/85, 37/86 in 10/88), je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 27. 6. 1996 sprejel naslednji
S K L E P
1. Poveča se vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Gorišnica in znaša:
--------------------------------------------------------------------------------------
Zap.   Nazivni premer  d × s (mm)  Svetla površina  Razmerje      Vrednost
št.    Pe cevi(“)           cevi (cm2)    presekov  povračila v SIT
--------------------------------------------------------------------------------------
1.    DN 20 (3/4”)   25 × 2,3   3,268       1.000        100.000
2.    DN 25 (1”)    32 × 3,0   5,309       1,624        110.000
3.    DN 32 (5/4”)   40 × 3,7   8,346       2,553        255.300
4.    DN 40 (6/4”)   50 × 4,6   13,074      4,000        400.000
5.    DN 50 (2”)    63 × 5,8   20,749      6,349        634.900
6.    DN 65 (2 1/2”)  75 × 6,9   29,416      9,001        900.100
7.    DN 80 (3”)    90 × 8,2   42,544      13,018      1,301.800
8.    DN 100 (4”)   110 × 10,0  63,617      19,466      1,946.600
--------------------------------------------------------------------------------------
2. Poveča se predračunska vrednost montažnih del 100 m vodovodnega priključka in se obračuna po predračunu upravljalca vodovodnega sistema.
3. Pred izvedbo vodovodnega priključka občina izda uporabniku soglasje. Občina sme uporabnikom, ki se naknadno priključijo na že zgrajeno vodovodno omrežje zaračunati tudi pozitivno razliko med realnim deležem, ki so ga prispevali uporabniki pri izgradnji omrežja in deležem iz tega sklepa.
4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Gorišnica, sprejet na seji dne 9. 3. 1995.
5. Sklep o novih cenah se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati na dan objave.
Št. 012-2-55/96
Gorišnica, dne 1. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost