Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2553. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča, stran 3490.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in 9. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je občinski svet na seji dne 27. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno pozidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1996.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1995, 83.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo           3500 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo            5000 SIT/m2
4. člen
Osnovna cena za m2 pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča se določi po območjih v odstotkih od povprečne cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v tem odloku:
I. a območje – v naselbinskem središču Mežice in mejni prehod Reht 3,0% – 5,0%
I. območje – v ureditvenem območju naselja Mežica razen zemljišč opredeljenih v I. a območju 2,0% – 4,0%
II. območje – v ureditvenem območju naselij Onkraj Meže Podkraj pri Mežici, Breg 1,5% – 3,0%
III. območje – v ureditvenem območju naselja Lom in Plat 1,0% -2,0%
IV. območje – ostala stavbna zemljišča 0,5% – 1,5%.
5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto 1995 Medobčinski uradni vestnik 1/1996.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-21/96
Mežica, dne 3. julija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost