Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2552. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Godemarci in Precetinci v Krajevni skupnosti Radoslavci, stran 3489.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za Krajevno skupnost Radoslavci v naselju Godemarci in Precetinci (Uradni list RS, št. 33/96) z dne 27. 6. 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Godemarci in Precetinci v Krajevni skupnosti Radoslavci
1. člen
Krajevna skupnost Radoslavci za naselje Godemarci in Precetinci, po odločitvi občanov na referendumu dne 7. 7. 1996, uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
1. naselje Godemarci:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Godemarci,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti naselja Godemarci;
2. naselje Precetinci:
– asfaltiranje krajevnih cest v naselju Precetinci,
– 10% od skupne višine zbranih sredstev za požarno varnost naselja Precetinci.
3. člen
Zavezanci za samoprispevek bodo občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Radoslavci v naselju Godemarci in Precetinci, in sicer:
– 3% mesečno od neto plače zaposlenih,
– 3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju Godemarci in Precetinci,
– 15% lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč od katastrskega dohodka,
– 3% mesečno upokojenci od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodatkom.
4. člen
Krajevni samoprispevek se nakazuje na žiro račun KS Radoslavci, št. 51930-842-063-83128, s pripisom: samoprispevek za naselje Godemarci oziroma Precetinci.
Samoprispevek odtegujejo in nakazujejo izplačevalci plač in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Samoprispevek iz KD in obrtnih dejavnosti pa odteguje Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka upravlja svet Krajevne skupnosti Radoslavci. O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1996 dalje.
Radoslavci, dne 7. julija 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Radoslavci
Emil Rakuša l. r.

AAA Zlata odličnost