Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2550. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev zazidalnih načrtov območij oznak KS 2, KS 3 in KC 2/1, stran 3486.

Občinski svet občine Laško je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93 in 47/93) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95), na 14. seji, dne 9. julija 1996, sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev zazidalnih načrtov območij oznak KS 2, KS 3 in KC 2/1
I
Javno se razgrneta osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnih načrtov z oznako KS 2 (nova šola Debro) in KS 3 in KC 2/1 (gasilski dom in poslovno-stanovanjska zazidava v Debru), ki ju je izdelal Razvojni center Celje, Planiranje, pod št. projektov ZN KS 2 št. 027/96 in ZN KS 3 in KC 2/1 št. 026/96, izdelana v juniju 1996 (v nadaljevanju: osnutka).
II
Osnutka bosta razgrnjena v prostorih Občinske uprave občine Laško, Mestna ulica 2, v delovnem času občinske uprave in v predprostoru samopostrežne trgovine v Debru za KS Laško in KS Rečica v delovnem času samopostrežne trgovine v Debru.
Razgrnitev bo trajala 1 mesec od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
III
V času razgrnitve bo izvedena javna razprava, ki jo organizira Občina Laško, Oddelek za investicije in prostor v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Laško in Krajevno skupnostjo Rečica.
IV
Zainteresirani lahko podajo pisne pripombe na osnutka na krajih razgrnitve, ali pa jih pošljejo na Občino Laško.
V
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/95-02
352-5/95-02
Laško, dne 9. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost