Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1995, stran 3477.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na seji dne 16. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Kočevje za leto 1995, katerega sestavni del je tudi podračun rezervnega sklada Občine Kočevje.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu so naslednji:
I. sredstva proračuna
– prihodki                   1.020,521.983,81
– odhodki                     920,332.249,48
– presežek prihodkov nad odhodki         100,189.734,33
II. sredstva rezervnega sklada
– prihodki                     3,500.000,00
– odhodki                      1,027.631,00
– presežek prihodkov nad odhodki          2,472.369,00
3. člen
Del presežka prihodkov nad odhodki proračuna se prenese namensko v proračun za leto 1996, in sicer:
– presežek v višini 48,629.476,87 SIT se namensko razporedi za stanovanjsko področje v letu 1996,
– presežek v višini 21,110.797,48 SIT se namensko razporedi za sklad stavbih zemljišč v letu 1996,
– presežek v višini 30,449.459,98 SIT se razporedi v prihodke proračuna Občine Kočevje za leto 1996.
4. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada v znesku 2,472.369,00 SIT se prenese v korist rezervnega sklada Občine Kočevje za leto 1996.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/96-0121
Kočevje, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
                     Bilanca prihodkov in odhodkov

                          Prihodki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta prihodkov            Plan 1995  Delež v sk.   Realizacija  Delež v sk.  Indeks
št.                           por. plan   31. 12. 1995  por. realiz.    5/3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2                       3      4         5       6     7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.  Prihodki za zagotovljeno porabo  654,881.000,00     64,8  663,563.708,59     65,0   101,3
II. Prihodki za druge naloge     226,493.744,38     22,4  227,233.019,81     22,3   100,3
III. Prenos prihod.iz pret.leta    129,725.255,62     12,8  129,725.255,41     12,7   100,0
 Vsi prihodki skupaj (I + II + III) 1.011,100.000,00    100,0 1.020,521.983,81     100,0   100,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                           Odhodki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta prihodkov            Plan 1995  Delež v sk.   Realizacija  Delež v sk.  Indeks
št.                           por. plan   31. 12. 1995  por. realiz.    5/3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   2                       3      4         5       6     7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Občinski organi in uo        85,000.000,00     8,4   83,490.201,74      9,1    98,2
2. Izobraževanje            250,648.400,00     24,8  249,910.054,58     27,2    99,7
3. Otroško varstvo           134,753.320,00     13,3  132,818.287,00     14,4    98,6
4. Socialno varstvo           31,449.000,00     3,0   30,056.202,81      3,3    95,6
5. Zdravstvo              22,782.000,00     2,3   21,636.069,50      2,4    95,0
6. Kultura               40,929.125,00     4,1   40,904.783,60      4,5    99,9
7. Šport                25,100.000,00     2,5   25,138.258,60      2,7   100,1
8. Kmetijstvo               800.000,00     0,1    675.621,00      0,1    84,5
9. Razvoj - turizem           3,000.000,00     0,3   2,810.667,90      0,3    93,7
1o. Malo gospodarstvo          11,625.000,00     1,1   10,267.562,50      1,1    88,3
11. Cestno gospodarstvo        109,620.000,00     10,8  108,814.861,20     11,8    99,3
12. Komunalno gospodarstvo       97,880.000,00     9,7   96,064.953,02     10,4    98,1
13. Sklad stavbnih zemljišč       32,663.981,56     3,1   7,173.036,19      0,8    22,0
14. Stanovanjsko gospodarstvo      86,458.280,00     8,6   31,144.091,80      3,3    36,0
15. Poslovni prostori          20,000.000,00     2,0   22,503.653,48      2,4   102,3
16. Urejanje prostora          6,000.000,00     0,6   5,821.726,40      0,6    97,0
17. Varstvo pred nesrečami
 a) CZ                  3,326.000,00     0,3   3,329.995,80      0,4   100,1
 b) PV                 17,563.000,00     1,8   17,562.307,00      1,9   100,0
18. Druge javne potrebe         24,500.338,00     2,4   23,700.843,37      2,6    96,7
19. Plačila obresti            700.000,00     0,1    287.832,24       -    41,1
20. Oblikovanje rezerv
 a) RS                  3,500.000,00     0,4   3,500.000,00      0,4   100,0
 b) TS                  2,001.555,44     0,2   2,001.598,75      0,2   100,0
 Odhodki skupaj           1.010,300.000,00         919,612.608,48           91,0
 Račun financiranja            800.000,00     0,1    719.641,00      0,1    90,1
 Odhodki skupaj           1.011,100.000,00    100,0  920,332.249,48     100,0    91,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti