Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2538. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 3473.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in določb začasnega poslovnika je Občinski svet občine Dobrepolje na 4. seji dne 6. 4. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Javna infrastruktura na področju kulture se v skladu z 29. členom in z drugim odstavkom 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) postale na območju Občine Dobrepolje naslednje nepremičnine in oprema, ki so bile na dan 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
Kulturni dom Dobrepolje, parc. št. 431/1 – pašnik, k.o. Videm, vl. št. še ni določena. Sedanja vknjižba: Družbena lastnina. Imetnik pravice uporabe: Občina Grosuplje. Za javno infrastrukturo se v tem domu določi: v pritličju: kulturna dvorana z odrom, dvoranski balkon in kinokabina, vhodni hodnik s sanitarijami, prostori za godbo oziroma garderoba ob odru, soba pod godbenim prostorom in soba pod odrom, garaža v kleti in komunikacijske poti (souporaba); v 1. nadstropju: prostori knjižnice (ca. 40 m2) in soba kulturnega društva (ca. 12 m2). (Vložena je zahteva za denacionalizacijo – Župnijski urad Videm Dobrepolje, odločba še ni izdana.)
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh prostorih, ki služi kulturnim dejavnostim.
Št. 611-1/95
Dobrepolje, dne 6. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik l. r.

AAA Zlata odličnost