Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2537. Pravilnik o sofinanciranju obnove degradirane travne ruše, stran 3473.

Na podlagi 9. in 79. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1996 (Uradni list RS, št. 21/96) in pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Bohinj je Občinski svet občine Bohinj na 19. redni seji, dne 28. 6. 1996, sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove degradirane travne ruše
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji za dodelitev sredstev za intervencije v kmetijsko proizvodnjo, obnovo degradirane travne ruše.
2. člen
Do dotacij po tem pravilniku so upravičeni vsi kmetje v Občini Bohinj, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v taki meri, da ustvarjajo tržne viške.
3. člen
Sredstva je mogoče uveljavljati za vse površine:
– kjer je bila obnovljena travna ruša s preoravanjem oziroma strojnim vsejavanjem,
– kjer so bile površine razpleveljene in
– kjer je bila upoštevana priporočena tehnologija s strani kmetijske svetovalne službe.
4. člen
Dotacija znaša 50% od cene opravljene storitve.
5. člen
Prosilci vložijo zahtevke na Občino Bohinj.
Vlogi so dolžni priložiti potrdilo kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni vsi pogoji tega pravilnika.
6. člen
Prispele vloge obravnava Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu občine Bohinj.
Sredstva se delijo po pravilniku, do porabe sredstev, opredeljenih v ta namen v proračunu občine.
7. člen
V primeru, da prosilec krši obveznosti iz pravilnika, je dolžan povrniti celoten znesek prejetih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi.
8. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 1996.
Št. 113/96
Bohinj, dne 28. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost