Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2533. Sklep o razvrstitvi zdravil na liste, stran 3436.

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) in 61. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 in 73/95), je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), na 15. seji, dne 27. 6. 1996 in 16. seji dne 15. 7. 1996 sprejela
S K L E P
o razvrstitvi zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom o razvrstitvi zdravil na liste (v nadaljnjem: sklep) se razvrščajo na liste zdravila, ki se skladno z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem: zakon) in pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja smejo predpisovati na recepte v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.
Zdravila, ki se lahko predpisujejo na recepte na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja se razvrstijo na pozitivno in vmesno listo. Razvrstitev zdravil na eno izmed list je podlaga za ugotavljanje odstotnega deleža njihove vrednosti, ki se zagotavlja zavarovanim osebam z obveznim zavarovanjem.
Zdravila, ki niso na pozitivni ali vmesni listi, niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
Na pozitivno listo se lahko razvrstijo:
1. zdravila, ki se uporabljajo v preventivi in za zdravljenje skupin zavarovanih oseb in bolezni ter stanj, opredeljenih v 1. točki 23. člena zakona;
2. zdravila iz posameznih farmakodinamskih skupin, ki so najbolj učinkovita, strokovno najbolj utemeljena in nujna za zdravljenje posameznih bolezni in populacijskih skupin, ki niso posebej opredeljene v 1. točki 23. člena zakona;
3. zdravila iz 1. in 2. alinee tega člena in so praviloma monokomponentna;
4. ampulirana zdravila, ki si jih lahko dajejo zavarovane osebe s sladkorno boleznijo same in so za takšno dajanje zdravil posebej usposobljene;
5. ampulirana zdravila, ki so izdelana in posebej pripravljena zato, da si jih bolniki lahko dajejo sami in sicer za osebe, ki so jih za takšno zdravljenje usposobile ustrezne klinike ali inštituti in če so jim odobrena s strani posebne strokovne komisije, ki jo določi zavod.
Podrobnejši seznam zdravil s pozitivne liste je v prilogi sklepa.
3. člen
Na vmesno listo so razvrščena ostala zdravila, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in se predpisujejo na recepte, niso pa razvrščena na pozitivno listo. Ta zdravila so navedena v prilogi tega sklepa.
4. člen
Zdravila, ki jih ni mogoče predpisovati na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen tistih, ki so posebej navedena na pozitivni oziroma vmesni listi so:
1. zdravila, ki vsebujejo več aktivnih substanc;
2. zdravila proti bolečinam (splošni analgetiki);
3. zdravila proti kašlju (antitusiki);
4. zdravila za izkašljevanje (mukolitiki);
5. zdravila za zdravljenje nosne sluznice (rinolitiki);
6. zdravila za zdravljenje ustne sluznice;
7. zdravila proti bruhanju (antiemetiki);
8. zdravila proti driski (antidiaroiki);
9. zdravila proti zaprtju (laksativi);
10. zdravila – mazila proti glivicam (antimikotiki);
11. antibiotična mazila za kožo in podkožje;
12. mazila, ki vsebujejo kombinacijo kortikosteroidov in antibiotikov;
13. mazila proti revmi (lokalni antirevmatiki);
14. mazila pri terapiji hemoroidov;
15. zdravila in medicinski pripomočki, ki so po zakonu o zdravilih uvrščena v skupino C in D;
16. zdravila, za katera ni dano dovoljenje za dajanje v promet v Sloveniji;
17. zdravila, za katere je dano dovoljenje za promet in so registrirana, dokler niso razvrščena na pozitivno ali vmesno listo;
18. zdravila, za katera je v registru zdravil opredeljeno, da se uporabljajo le pri stacionarnem ali ambulantnem zdravljenju v zdravstvenih zavodih, pri zasebnih zdravnikih in drugih nosilcih zdravstvene dejavnosti ali jih smejo dajati le zdravniki oziroma drugi zdravstveni delavci;
19. druga zdravila, ki se po opredelitvah pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ne predpisujejo na recepte na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja;
20. magistralni pripravki, ki vsebujejo eno ali več sestavin gotovih zdravil, ki niso uvrščene na pozitivno ali vmesno listo ali eno izmed sestavin, ki štejejo v skupino C zdravil (po zakonu).
5. člen
Seznam zdravil, ki so s tem sklepom razvrščena na pozitivno listo in vmesno listo, je priloga sklepa in njegov sestavni del.
6. člen
Predloge za spremembe in dopolnitve list in za razvrstitve zdravil, za katere bo dano dovoljenje za promet, po sprejemu tega sklepa, bo pripravljala posebna strokovna komisija zavoda. Predloge bo pripravljala po potrebi glede na izdajanje dovoljenj za promet zdravil, njihovo registracijo in druge razloge, vendar najmanj enkrat letno.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister za zdravstvo RS. Veljati prične osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 1996 dalje. S tem dnem se nehata uporabljati sklep o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90) in pravilnik o razvrščanju zdravil (Uradni list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91, 8/91).
Št. 007-2/15-4-95/II
Ljubljana, dne 15. julija 1996.
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.
K sklepu o razvrstitvi zdravil na liste je dal soglasje minister za zdravstvo dne 15. 7. 1996, št. 50-20/96.
                                    Priloga

           SEZNAM ZDRAVIL RAZVRŠČENIH NA LISTE

------------------------------------------------------------------------------
EKZ EKZ Registrirano       Generično      Proiz-  Lista Del.
FS  SIF ime           ime         vajalec     šifra
------------------------------------------------------------------------------
1  2  3            4          5     6   7
------------------------------------------------------------------------------

040 090 A.T.10 SOL 1,5% 15ML   dihidrotahisterol  BAPH   P   008915

329 126 ABAKTAL TBL 10X400MG   pefloksacin     LEK    V   000256

329 130 ABAKTAL TBL 2X400MG   pefloksacin     LEK    V   078778

329 127 ABAKTAL TBL 50X400MG   pefloksacin     LEK    V   000361

086 013 ACETISAL TBL 500X500MG X
                  acetilsalicilna
                  kislina       ALKL   P   000698

086 473 ACETYSAL TBL 1000X0,3G X
                  acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000507

086 477 ACETYSAL TBL 1000X0,5G X
                  acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000566

086 470 ACETYSAL TBL 10X0,3G   acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000434

086 474 ACETYSAL TBL 10X0,5G   acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000523

086 471 ACETYSAL TBL 20X0,30G  acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000477

086 475 ACETYSAL TBL 20X0,5G   acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000531

086 472 ACETYSAL TBL 500X0,3G X
                  acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000493

086 476 ACETYSAL TBL 500X0,5G X
                  acetilsalicilna
                  kislina       LEK    P   000558

122 111 ACIMOL SUSP 100ML
     (750MG/5ML)       Al hidroksid,
                  Mg karbonat     KRKA   V   008036

122 115 ACIMOL SUSP 250ML
     (750MG/5ML)       Al hidroksid,
                  Mg karbonat     KRKA   V   059307

122 110 ACIMOL TBL 18X700MG   Al hidroksid,
                  Mg karbonat     KRKA   V   008028

328 524 ACLOVIR KAPS 100X200MG  aciklovir      LEK    P   058114

328 523 ACLOVIR KAPS 25X200MG  aciklovir      LEK    P   058106

328 534 ACLOVIR TBL 100X200MG  aciklovir      LEK    P   058254

328 536 ACLOVIR TBL 100X400MG  aciklovir      LEK    P   058289

328 538 ACLOVIR TBL 100X800MG  aciklovir      LEK    P   058319

328 533 ACLOVIR TBL 25X200MG   aciklovir      LEK    P   058246

328 535 ACLOVIR TBL 25X400MG   aciklovir      LEK    P   058270

328 537 ACLOVIR TBL 25X800MG   aciklovir      LEK    P   058300

090 200 ACLOVIR UNG OC 4,5G 3%  aciklovir      LEK    P   001228

041 253 ACTRAPHANE HM 100 PEN
     GE 5X150IE/1,      inzulin,
                 intermediarni+hiter
                 začetek       NOVO   P   039160

041 251 ACTRAPHANE HM AMP
     1X10ML (40IE/1ML)    inzulin       NOVO   P   039535

041 250 ACTRAPHANE HM PENFIL
     5X150IE/1,5ML      inzulin       NOVO   P   039527

041 140 ACTRAPHANE NOVOLET
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+hiter
                 začetek       NOVO   P   040940

041 174 ACTRAPID HM 100 PENFILL
     GE 5X150IE/       inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   001961

041 173 ACTRAPID HM 40 GE
     1X10ML(40IE/1ML)    inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   001945

041 171 ACTRAPID HM 400IE/10ML inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   040517

041 172 ACTRAPID HM PENFIL
     5X150IE/1,5ML      inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   039551

041 175 ACTRAPID HM PENFILL
     5X300I.E./3ML      inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   080691

041 170 ACTRAPID MC 40 1X10ML
     (40IE/1ML)       inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   039799

041 141 ACTRAPID NOVOLET
     5X150IE/1,5ML      inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   041092

041 176 ACTRAPID NOVOLET
     5X300I.E./3ML      inzulin, hitro
                 delujoči       NOVO   P   080705

402 530 ADALAT CAPS 50X10MG   nifedipin      BAPH   P   006521

106 050 ADAVIN DRG 30X10MG   nicergolin      LEK    V   001457

106 053 ADAVIN TBL 30X30MG   nicergolin      LEK    V   090476

042 030 ADIABEN TBL 30X250MG  klorpropamid     BELU   P   001503

045 000 ADIURETIN SD GTT NASAL dezuropresin     FERR   P   074853

071 040 ADUMBRAN TBL 50X10MG  oksazepam      BOEH   V   080713

152 021 ADVANTAN CR 100G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068969

152 017 ADVANTAN CR 10G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068896

152 018 ADVANTAN CR 15G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068942

152 019 ADVANTAN CR 30G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068934

152 020 ADVANTAN CR 50G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068950

152 016 ADVANTAN CR 5G(0,1%)  metilprednizolon   SCHE   V   068888

142 015 ADVANTAN UNG
     100G(0,1%)       metilprednizolon   SCHE   V   068861

152 011 ADVANTAN UNG 10G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068802

152 012 ADVANTAN UNG 15G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068810

152 013 ADVANTAN UNG 30G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068837

152 014 ADVANTAN UNG 50G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068845

152 010 ADVANTAN UNG 5G(0,1%) metilprednizolon   SCHE   V   068780

152 027 ADVANTAN UNG BREZVODNO
     100G(0,1%)       metilprednizolon   SCHE   V   071943

152 023 ADVANTAN UNG BREZVODNO
     10G(0,1%)        metilprednizolon   SCHE   V   068985

152 024 ADVANTAN UNG BREZVODNO
     15G(0,1%)        metilprednizolon   SCHE   V   068993

152 025 ADVANTAN UNG BREZVODNO
     30G(0,1%)        metilprednizolon   SCHE   V   071927

152 026 ADVANTAN UNG BREZVODNO
     50G(0,1%)        metilprednizolon   SCHE   V   071935

152 022 ADVANTAN UNG BREZVODNO
     5G(0,1%)        metilprednizolon   SCHE   V   068977

152 105 AFLODERM CR 100G    alklometazon     BELU   V   036730

152 103 AFLODERM CR 20G     alklometazon     BELU   V   036110

152 104 AFLODERM CR 40G     alklometazon     BELU   V   036250

152 102 AFLODERM UNG 100G    alklometazon     BELU   V   036706

152 100 AFLODERM UNG 20G    alklometazon     BELU   V   036064

152 101 AFLODERM UNG 40G    alklometazon     BELU   V   036080

043 211 AGLURAB TBL 60X500MG  metformin      MEDS   P   063177

085 033 AKINETON RETARD DRG
     40X4MG         biperiden      LEK    P   056979

085 034 AKINETON RETARD DRG
     50X4MG         biperiden      LEK    P   069264

085 031 AKINETON TBL 50X2MG   biperiden      LEK    P   001988

164 173 AKTIL CAPS 60X3MG    auranofin      LEK    P   002186

164 170 AKTIL TBL 100X3MG    auranofin      LEK    P   002151

164 171 AKTIL TBL 30X3MG    auranofin      LEK    P   002178

086 840 ALBOL TBL PUFER
     500X300MG        acetilsalicilna
                 kislina       ALKL   P   007773

400 084 ALDACTONE CAPS 20X100MG spironolakton    BOEH   P   073962

400 085 ALDACTONE CAPS 50X100MG spironolakton    BOEH   P   073970

400 083 ALDACTONE DRG 20X25MG  spironolakton    BOEH   P   073946

400 081 ALDACTONE DRG 20X50MG  spironolakton    BOEH   P   073911

400 082 ALDACTONE DRG 50X50MG  spironolakton    BOEH   P   073938

400 090 ALDACTONE SALTUCIN
     DRG 20X         butiazid+K sparing  BOEH   P   086487

400 091 ALDACTONE SALTUCIN
     DRG 50X         butiazid+K sparing  BOEH   P   086533

400 092 ALDACTONE SALTUCIN
     FORTE CAPS 20X     butiazid+K sparing  BOEH   P   086541

400 093 ALDACTONE SALTUCIN
     FORTE CAPS 50X     butiazid+K sparing  BOEH   P   086568

402 203 ALDIZEM TBL 30X90   diltiazem      ALKL   P   002925

402 200 ALDIZEM TBL 30X60MG   diltiazem      ALKL   P   002879

103 425 ALDOMET TBL 20X500MG  metildopa      LEK    V   002798

103 420 ALDOMET TBL 25X250MG  metildopa      LEK    V   002763

103 422 ALDOMET TBL 50X250MG  metildopa      LEK    V   002771

031 170 ALKERAN TBL 25X2MG   melfalan       WELL   P   015091

031 171 ALKERAN TBL 25X5MG   melfalan       WELL   P   003328

021 911 ALMACIN CAPS 100X500MG amoksicilin     ALKL   P   005223

021 910 ALMACIN CAPS 16X500MG  amoksicilin     ALKL   P   004111

168 042 ALOPURINOL TBL
     100X100MG        alopurinol      BELU   P   015261

058 200 ALSTEN SUSP 30ML
     2MG/1ML         astemizol      ALKL   V   039667

058 201 ALSTEN TBL 20X10MG   astemizol      ALKL   V   039640

128 317 ALTRAMET 300 TBL
     40X300MG        cimetidin      LEK    P   003468

128 302 ALTRAMET DISP.TBL
     150X200MG        cimetidin      LEK    P   080772

128 300 ALTRAMET DISP.TBL
     35X200MG        cimetidin      LEK    P   080756

128 301 ALTRAMET DISP.TBL
     50X200MG        cimetidin      LEK    P   080764

128 316 ALTRAMET FILM TBL
     150X200MG        cimetidin      LEK    P   003298

128 421 ALTRAMET FILM TBL
     20X400MG        cimetidin      LEK    P   003506

128 314 ALTRAMET FILM TBL
     35X200MG        cimetidin      LEK    P   014591

128 315 ALTRAMET FILM TBL
     50X200MG        cimetidin      LEK    P   003387

128 304 ALTRAMET LAK.TBL
     30X800MG        cimetidin      LEK    P   080799

128 303 ALTRAMET LAK.TBL
     40X600MG        cimetidin      LEK    P   080780

128 305 ALTRAMET SYR 125ML
     (200MG/5ML)       cimetidin      LEK    P   080802

128 306 ALTRAMET SYR 125ML
     (300MG/5ML)       cimetidin      LEK    P   080810

128 422 ALTRAMET TBL 50X400MG  cimetidin      LEK    P   003085

122 003 ALUDROX TBL 50X400MG  Al-hidroksid     WYET   P   068616

120 025 AMINFLUORID ŽELE 25G  natrijev fluorid   BELU   P   003921

120 023 AMINFLUORID SOL 50ML  natrijev fluorid   BELU   P   003913

114 095 AMINOPHYLLINUM RET TBL
     20X225MG        aminofilin      LEK    P   076317

114 094 AMINOPHYLLINUM RETARD
     TBL 20X350MG      aminofilin      LEK    P   017841

114 096 AMINOPHYLLINUM SUPP
     5X125MG         aminofilin      LEK    P   076325

114 097 AMINOPHYLLINUM SUPP
     5X250MG         aminofilin      LEK    P   076333

114 092 AMINOPHYLLINUM SUPP
     5X360MG         aminofilin      LEK    P   003964

114 098 AMINOPHYLLINUM SUPP
     5X400MG         aminofilin      LEK    P   076341

114 093 AMINOPHYLLINUM TBL
     50X100MG        aminofilin      LEK    P   003972

402 311 AMLOPIN TBL 20X10MG   amlodipin      LEK    P   008680

402 310 AMLOPIN TBL 20X5MG   amlodipin      LEK    P   008664

021 230 AMOKSICILIN CAPS
     1000X250MG       amoksicilin     BELU   P   004995

021 231 AMOKSICILIN CAPS
     1000X375MG       amoksicilin     BELU   P   005002

021 135 AMOKSICILIN CAPS
     100X250MG        amoksicilin     LEK    P   095729

021 090 AMOKSICILIN CAPS
     100X250MG        amoksicilin     BELU   P   095761

021 093 AMOKSICILIN CAPS
     100X375         amoksicilin     BELU   P   095788

021 014 AMOKSICILIN CAPS
     100X375MG        amoksicilin     LEK    P   005061

021 233 AMOKSICILIN CAPS
     100X500MG        amoksicilin     BELU   P   018236

021 013 AMOKSICILIN CAPS
     12X375MG        amoksicilin     LEK    P   005053

021 092 AMOKSICILIN CAPS
     12X375MG        amoksicilin     BELU   P   035343

021 134 AMOKSICILIN CAPS
     16X250MG        amoksicilin     LEK    P   035319

021 088 AMOKSICILIN CAPS
     16X250MG        amoksicilin     BELU   P   077518

021 232 AMOKSICILIN CAPS
     16X500MG        amoksicilin     BELU   P   004936

021 091 AMOKSICILIN CAPS
     500X250MG        amoksicilin     BELU   P   095796

021 094 AMOKSICILIN CAPS
     500X375MG        amoksicilin     BELU   P   035351

021 234 AMOKSICILIN CAPS
     500X500MG        amoksicilin     BELU   P   090522

021 126 AMOKSICILIN CAPS
     600X375MG        amoksicilin     LEK    P   005037

021 129 AMOKSICILIN CAPS
     8X250MG         amoksicilin     LEK    P   095699

021 127 AMOKSICILIN SOL 10ML
     (100MG/ML)       amoksicilin     LEK    P   035300

021 097 AMOKSICILIN SOL 10ML
     (100MG/ML)       amoksicilin     BELU   P   095818

021 015 AMOKSICILIN SYR 100ML
     (250MG/5ML)       amoksicilin     LEK    P   005088

021 096 AMOKSICILIN SYR 100ML
     (250MG/5ML)       amoksicilin     BELU   P   095826

021 128 AMOKSICILIN SYR 60ML
     (125MG/5ML)       amoksicilin     LEK    P   005029

021 562 AMOKSIKLAV FORTE SYR
     100ML (250MG/5     amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   005274

021 561 AMOKSIKLAV SYR 100ML
     (125MG/5ML)       amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   005304

021 565 AMOKSIKLAV TBL
     12X1000MG (875+125)   amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   065080

021 564 AMOKSIKLAV TBL
     15X375MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   007048

021 556 AMOKSIKLAV TBL
     15X625MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   069280

021 560 AMOKSIKLAV TBL
     16X625MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   005185

021 558 AMOKSIKLAV TBL
     20X375MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   090557

021 559 AMOKSIKLAV TBL
     20X625MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   090530

021 555 AMOKSIKLAV TBL
     21X375MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   069299

021 554 AMOKSIKLAV TBL
     21X625MG        amoksicilin+
                 inhibitor      LEK    P   069310

103 410 AMORON DRG 30X2,5MG   indapamid      JAKA   V   040789

021 431 AMOXIL CAPS 100X375MG  amoksicilin     PLIV   P   018287

021 443 AMOXIL CAPS 100X500MG  amoksicilin     PLIV   P   005010

021 430 AMOXIL CAPS 12X375MG  amoksicilin     PLIV   P   005134

021 440 AMOXIL CAPS 16X250MG  amoksicilin     PLIV   P   036447

021 442 AMOXIL CAPS 16X500MG  amoksicilin     PLIV   P   036498

021 434 AMOXIL SOL 20ML
     (100MG/ML)       amoksicilin     PLIV   P   018295

021 433 AMOXIL SYR 100ML
     (250MG/5ML)       amoksicilin     PLIV   P   005193

021 438 AMOXIL TBL 16X500MG   amoksicilin     PLIV   P   005142

072 445 AMYZOL TBL 100X10MG   amitriptilin     LEK    P   018171

072 444 AMYZOL TBL 100X25MG   amitriptilin     LEK    P   004812

072 447 AMYZOL TBL 30X25MG   amitriptilin     LEK    P   004855

072 052 ANAFRANIL DRG 30X25MG  klomipramin     PLIV   P   006211

401 161 ANATON TBL
     100X(20+12,5)MG     enalapril+
                 diuretiki      LEK    P   007870

401 162 ANATON TBL
     20X(10+25)MG      enalapril+
                 diuretiki      LEK    P   007862

401 160 ANATON TBL
     20X(20+12,5)MG     enalapril+
                 diuretiki      LEK    P   007404

086 113 ANDOL 100 TBL 20X100MG acetilsalicilna
                 kislina       PLIV   P   003247

086 110 ANDOL TBL 500X300MG X  acetilsalicilna
                 kislina       PLIV   P   006602

048 330 ANDROCUR 10 TBL 3X
     15X10MG         ciproteron      SCHE   P   018996

048 331 ANDROCUR TBL 50X50MG  ciproteron      SCHE   P   006629

102 020 ANGISED TBL 100X0,5MG  gliceril trinitrat  WELL   P   006742

071 101 ANSILAN CAPS 25X10MG  medazepam      LEK    V   006785

071 100 ANSILAN CAPS 30X5MG   medazepam      LEK    V   006815

042 070 ANTIDIAB TBL 30X5MG   glipizid       KRKA   P   008990

091 100 ANTISTIN PRIVIN SOL
     10ML          nafazolin+      PLIV   P   007234

071 171 APAURIN DRG 30X2MG   diazepam       KRKA   P   007358

071 172 APAURIN DRG 30X5MG   diazepam       KRKA   P   007382

071 175 APAURIN TBL 30X10MG   diazepam       KRKA   P   019348

084 021 APILEPSIN DRG
     100X150MG        valproiska
                 kislina       KRKA   P   007455

084 022 APILEPSIN DRG
     100X300MG        valproiska
                 kislina       KRKA   P   007463

084 020 APILEPSIN SOL 60ML
     (300MG/1ML)       valproiska
                 kislina       KRKA   P   019364

025 876 ARFICIN CAPS 100X150MG rifampicin      BELU   P   019550

025 878 ARFICIN CAPS 100X300MG rifampicin      BELU   P   008044

025 875 ARFICIN CAPS 16X150MG  rifampicin      BELU   P   008079

025 877 ARFICIN CAPS 16X300MG  rifampicin      BELU   P   007986

085 004 ARTANE TBL 100X2MG   triheksifenidil   LEDE   P   016675

085 005 ARTANE TBL 100X5MG   triheksifenidil   LEDE   P   016748

104 241 ARTEIN TBL 20X20MG   lovastatin      LEK    P   000744

104 240 ARTEIN TBL 20X40MG   lovastatin      LEK    P   000647

161 230 ARTROCAM TBL 10X20MG  tenoksikam      PLIV   V   000590

084 051 ASAMID SYR 200ML
     (250MG/5ML)       etosuksimid     PLIV   P   008346

086 123 ASPIRIN 100 TBL
     20X100MG        acetilsalicilna
                 kislina       BAPH   P   012629

086 124 ASPIRIN DIREKT
     ŽVEČILNE TBL 10X500M  acetilsalicilna
                 kislina       BAPH   P   048836

086 500 ASPIRIN FORTE 10TBL
     (650MG+65MG)      acetilsalicilna
                 kislina+       BAPH   P   056693

086 501 ASPIRIN FORTE 20TBL
     (650MG+65MG)      acetilsalicilna
                 kislina+       BAPH   P   056715

086 120 ASPIRIN TBL 20X0,5G   acetilsalicilna
                 kislina       BAPH   P   008559

107 398 ATENOLOL TBL 14X100MG  atenolol       PLIV   P   056626

107 395 ATENOLOL TBL 30X50MG  atenolol       PLIV   P   050571

040 232 ATHYRAZOL TAB 30X10MG  tiamazol       LEJA   P   068675

095 020 ATROPIN GTTS OC
     0,5% 10ML        atropin       PLIV   P   009237

095 021 ATROPIN GTTS OC
     1% 10ML         atropin       PLIV   P   009253

164 131 AUROPAN TBL 30X3MG   auranofin      KRKA   P   020028

072 151 AURORIX TBL 100X100MG  moklobemid      ROCH   P   065676

072 153 AURORIX TBL 100X150MG  moklobemid      ROCH   P   065692

072 150 AURORIX TBL 30X100MG  moklobemid      ROCH   P   065668

072 152 AURORIX TBL 30X150MG  moklobemid      ROCH   P   065684

105 041 AVETOL LING 10X2MG   ergotamin      LEK    V   020125

072 130 AVOXIN TBL 16X100MG   fluvoksamin     KRKA   V   009857

072 132 AVOXIN TBL 16X50MG   fluvoksamin     KRKA   V   052493

086 252 BALUDON TBL 30X500MG  acetilsalicilna
                 kislina       BAPH   P   020311

402 540 BARIZIN DRG 50X20MG   nikardipin      LEK    V   010618

402 541 BARIZIN FORTE
     DRG 30X40MG       nikardipin      LEK    V   020397

114 031 BECLOFORTE INHALER
     AER 200 INHALACI    beklometazon     GLAX   P   008117

114 354 BECODISKS 100 15X8
     BLISTROV        beklometazon     GLAX   P   054658

114 355 BECODISKS 200 15X8
     BLISTROV        beklometazon     GLAX   P   054666

110 060 BECONASE AER 200DOZ
     50MCG/1INHAL      beklometazon     GLAX   P   047104

110 061 BECONASE AQUEOUS NASAL
     SPRAY 200(50      beklometazon     GLAX   P   071951

114 050 BECOTIDE AER 200 ZA
     200INH (50MCG/1     beklometazon     GLAX   P   076406

152 045 BELODERM CR 100G    betametazon     BELU   P   011452

152 042 BELODERM CR 15G     betametazon     BELU   P   011509

152 043 BELODERM CR 30G     betametazon     BELU   P   011517

152 044 BELODERM UNG 100G    betametazon     BELU   P   011428

152 040 BELODERM UNG 15G    betametazon     BELU   P   011479

152 041 BELODERM UNG 30G    betametazon     BELU   P   011487

128 323 BELOMET TBL 150X200MG  cimetidin      BELU   P   011576

128 329 BELOMET TBL 28X800MG  cimetidin      BELU   P   020826

128 322 BELOMET TBL 35X200MG  cimetidin      BELU   P   011541

128 320 BELOMET TBL 50X200MG  cimetidin      BELU   P   011533

153 022 BELOSALIC LOT 100ML   betametazon+     BELU   P   010014

153 021 BELOSALIC LOT 20ML   betametazon+     BELU   P   011606

153 023 BELOSALIC LOTION 50ML  betametazon+     BELU   P   012807

153 020 BELOSALIC UNG 30G    betametazon+     BELU   P   011592

114 125 BERODUAL AER 15ML/21G  fenoterol+ostali
                 antihistam.     BOEH   V   004243

114 126 BERODUAL RAZT ZA
     INHAL 20ML       fenoterol+ostali
                 antihistam.     BOEH   V   058017

114 390 BEROTEC 200 AER 10ML
     (200INH.)        fenoterol      BOEH   P   058033

114 380 BEROTEC 200 AER 15ML
     (300INH.)        fenoterol      BOEH   P   012181

137 200 BETADINE VAG 14X200MG  povidon jodid    ALKL   V   012475

328 227 BETAFERON INJ ST
     15X0,3MG(9,6MIE)+T   interferon beta   SCHE   P   079847

107 152 BETAPRESSIN LAK TBL
     100X40MG        penbutolol      HOEC   V   057282

107 150 BETAPRESSIN LAK TBL
     20X40MG         penbutolol      HOEC   V   057258

107 151 BETAPRESSIN LAK TBL
     50X40MG         penbutolol      HOEC   V   057266

093 060 BETOPTIC GTTS P.O. 5ML
     (5MG/1ML)        betaksolol      ALCO   P   067954

093 061 BETOPTIC S GTTS
     0,25% 5ML        betaksolol      ALCO   P   089184

104 330 BEZAMIDIN TBL 50X200MG bezafibrat      KRKA   V   011983

090 042 BIVACYN GTTS 10ML    antiinfektivi komb  LEK    V   021229

090 020 BIVACYN UNG OC 3,5G   antiinfektivi komb  LEK    V   012912

107 270 BLOXAN TBL 30X100MG   metoprolol      KRKA   P   012769

162 123 BONIFEN FILM TBL
     10X200MG        ibuprofen      KRKA   P   064262

149 712 BROMERGON KAPS 100X5MG bromokriptin     LEK    P   059471

149 711 BROMERGON KAPS 30X5MG  bromokriptin     LEK    P   059447

149 032 BROMERGON TBL 100X10MG bromokriptin     LEK    P   013641

149 033 BROMERGON TBL 100X2,5MG bromokriptin     LEK    P   013676

149 031 BROMERGON TBL 30X10MG  bromokriptin     LEK    P   013722

149 030 BROMERGON TBL 30X2,5MG bromokriptin     LEK    P   013706

114 086 BRONILIDE AER 6ML BREZ
     INHALATORJA       flunizolid      BOEH   V   073318

114 085 BRONILIDE AER 6ML ZA
     120 INHALACIJ      flunizolid      BOEH   V   090581

400 006 BURINEX TBL 20X1MG
     (YURINEX        bumetanid      MERC   P   048216

123 100 BUSCOPAN DRG 20X10MG  butilskopolamin   BOEH   P   067199

123 101 BUSCOPAN SUPP ZA
     ODRASLE 10X10MG     butilskopolamin   BOEH   P   067210

123 102 BUSCOPAN SUPP ZA OTROKE
     5X7,5MG         butilskopolamin   BOEH   P   067229

136 090 C FILM LUCCHINI
     10X1FILM        nonoksinol      LUCC   P   086479

053 120 CALCII CARBONAS CAPS
     100X500MG        kalcijev karbonat  LEKL   P   081450

137 293 CANESTEN 1 VAG 1X500MG klotrimazol     BAPH   V   015385

137 294 CANESTEN 1/CANESTEN
     VAG+CR         klotrimazol     BAPH   V   065722

137 291 CANESTEN 3 VAG 3X200MG klotrimazol     BAPH   V   015431

137 292 CANESTEN 3 VAG CR
     20G 2%         klotrimazol     BAPH   V   022349

137 295 CANESTEN 3/CANESTEN VAG
     3X200MG+CR       klotrimazol     BAPH   V   079901

157 280 CANESTEN CR 20G 1%   klotrimazol     BAPH   V   015369

157 282 CANESTEN PLV 30G 1%  klotrimazol     BAPH   V   015407

157 281 CANESTEN SOL 20G 1%  klotrimazol     BAPH   V   015393

103 490 CATAPRESAN 150 TBL
     50X0,15MG        klonidin       BOEH   V   081469

321 090 CECLOR CAPS 15X250MG  cefaklor       LILY   P   081477

321 091 CECLOR CAPS 15X500MG  cefaklor       LILY   P   081493

321 093 CECLOR SYR 60ML
     125MG/5ML        cefaklor       LILY   P   081507

321 094 CECLOR SYR 60ML
     250MG/5ML        cefaklor       LILY   P   081558

321 118 CEDAX KAPS 10X200MG   ceftibuten      SIFI   V   061824

321 119 CEDAX KAPS 5X400MG   ceftibuten      SIFI   V   061840

321 120 CEDAX SUSP 60ML
     (36MG/1ML)       ceftibuten      SIFI   V   061832

321 203 CEFAKLOR CAPS
     104X250MG        cefaklor       LEK    P   005207

321 201 CEFAKLOR CAPS
     104X500MG        cefaklor       LEK    P   005126

321 202 CEFAKLOR CAPS 16X250MG cefaklor       LEK    P   005150

321 200 CEFAKLOR CAPS 16X500MG cefaklor       LEK    P   005118

321 205 CEFAKLOR SUSP 60ML
     125MG/5ML        cefaklor       LEK    P   005568

321 204 CEFAKLOR SUSP 60ML
     250MG/5ML        cefaklor       LEK    P   005533

321 110 CEFALEKSIN CAPS
     1000X250MG       cefaleksin      BELU   V   096393

321 111 CEFALEKSIN CAPS
     1000X500MG       cefaleksin      BELU   V   096407

321 108 CEFALEKSIN CAPS
     100X250MG        cefaleksin      BELU   V   096059

321 113 CEFALEKSIN CAPS
     100X500MG        cefaleksin      BELU   V   096024

321 107 CEFALEKSIN CAPS
     16X250MG        cefaleksin      BELU   V   096067

321 112 CEFALEKSIN CAPS
     16X500MG        cefaleksin      BELU   V   096032

321 109 CEFALEKSIN CAPS
     500X250MG        cefaleksin      BELU   V   035378

321 114 CEFALEKSIN CAPS
     500X500MG        cefaleksin      BELU   V   096016

321 115 CEFALEKSIN SYR 100ML
     (250MG/5ML)       cefaleksin      BELU   V   096075

321 011 CEFALEXIN CAPS
     100X500MG        cefaleksin      ALKL   V   096164

321 010 CEFALEXIN CAPS
     16X500MG        cefaleksin      ALKL   V   096172

321 012 CEFALEXIN SYR 100ML
     (250MG/5ML)       cefaleksin      ALKL   V   096229

321 311 CEPOREX CAPS
     100X250MG        cefaleksin      PLIV   V   016322

321 313 CEPOREX CAPS
     100X500MG        cefaleksin      PLIV   V   016357

321 310 CEPOREX CAPS
     16X250MG        cefaleksin      PLIV   V   016381

321 312 CEPOREX CAPS
     16X500MG        cefaleksin      PLIV   V   016411

321 315 CEPOREX SOL 10ML
     (100MG/ML)       cefaleksin      PLIV   V   016438

321 314 CEPOREX SYR 100ML
     (250MG/5ML)       cefaleksin      PLIV   V   016446

077 196 CERSON TBL 10X5MG    nitrazepam      BELU   V   016616

077 195 CERSON TBL 30X5MG    nitrazepam      BELU   V   016624

101 003 CHINIDIN DURULE
     100X200MG        kinidin       ASTR   P   043877

101 006 CHINIDIN DURULE
     20X200MG        kinidin       ASTR   P   037435

101 002 CHINIDIN DURULE
     50X200MG        kinidin       ASTR   P   016888

163 181 CHLOROCHIN TBL
     100X250MG        klorokin       KRKA   P   023248

163 203 CHLOROQUINE PHOSPHATE
     SYR 60ML 80MG      klorokin       LEK    P   018082

163 202 CHLOROQUINE PHOSPHATE
     SYR1000ML80MG      klorokin       LEK    P   018074

163 201 CHLOROQUINE PHOSPHATE
     TBL 1000X250M      klorokin       LEK    P   039217

135 070 CILEST TBL 1X21     norgestimat+
                 estrogen       CILA   P   062669

135 071 CILEST TBL 3X21     norgestimat+
                 estrogen       CILA   P   062685

135 072 CILEST TBL 6X21     norgestimat+
                 estrogen       CILA   P   062804

090 060 CILOXAN 0,3% 5ML    ciprofloksacin    ALCO   P   087882

128 336 CIMETIDIN TBL 50X200MG cimetidin      KRKA   P   023310

329 200 CIPRINOL TBL 10X250MG  ciprofloksacin    KRKA   P   037044

329 201 CIPRINOL TBL 10X500MG  ciprofloksacin    KRKA   P   040398

329 203 CIPRINOL TBL 10X750MG  ciprofloksacin    KRKA   P   055336

329 171 CIPROBAY 250 TBL
     10X250MG        ciprofloksacin    BAPH   P   015628

329 170 CIPROBAY 500 TBL
     10X500MG        ciprofloksacin    BAPH   P   022454

329 173 CIPROBAY 750 LAK TBL
     10X750MG        ciprofloksacin    BAPH   P   065765

329 400 CITERAL TBL 10X250MG  ciprofloksacin    ALKL   P   056723

329 401 CITERAL TBL 10X500MG  ciprofloksacin    ALKL   P   056758

329 402 CITERAL TBL 10X750MG  ciprofloksacin    ALKL   P   056731

058 082 CLARITINE TBL 30X10MG loratadin      ESSX   P   071978

058 081 CLARITINE SYR 120ML
     (5MG/5ML)        loratadin      ESSX   P   062995

058 080 CLARITINE TBL 10X10MG  loratadin      ESSX   P   062987

020 152 CLIACIL 1,2MEGA TBL
     20X1.200.000IE     fenoksimetilpenicilin HOEC   P   049093

020 150 CLIACIL SYR 60G 150ML
     (300.000IE/5      fenoksimetilpenicilin HOEC   P   049212

020 151 CLIACIL TBL
     20X600.000 IE     fenoksimetilpenicilin HOEC   P   049085

022 450 CLINOFUG D 50
     TBL 25X50MG       doksiciklin     WOLF   P   074225

022 451 CLINOFUG D 50
     TBL 50X50MG       doksiciklin     WOLF   P   074241

070 137 CLOPIXOL TBL
     100X10MG        cuklopentiksol    LUNB   V   059420

070 138 CLOPIXOL TBL
     50X25MG         cuklopentiksol    LUNB   V   059439

115 077 CODEINI PHOSPHAS
     TBL 1000X30MG X     kodein        ALKL   P   019291

115 073 CODEINI PHOSPHAS
     TBL 10X30MG       kodein        ALKL   P   019445

104 140 COLESTID GRA 50X5G   holestipol      UPJO   V   050415

136 150 CONCEPTROL VAG 12X150MG nonoksinol      CILA   P   086576

101 351 CORDARONE TBL 60X200MG amiodaron      KRKA   P   020559

402 233 CORDIPIN RETARD TBL
     30X20MG         nifedipin      KRKA   P   020486

402 230 CORDIPIN TBL 50X10MG  nifedipin      KRKA   P   020516

402 515 CORDIPIN XL TBL 20X40MG nifedipin      KRKA   P   077771

102 122 CORVATON RETARD TBL
     100X8MG         molsidomin      HOEC   V   049182

102 120 CORVATON RETARD TBL
     30X8MG         molsidomin      HOEC   V   049158

102 121 CORVATON RETARD TBL
     50X8MG         molsidomin      HOEC   V   049166

102 124 CORVATON TBL 100X2MG  molsidomin      HOEC   V   057320

102 123 CORVATON TBL 30X2MG   molsidomin      HOEC   V   057312

103 128 COZAAR TBL 28X50MG   losartan       MSD    V   059498

152 283 CUTIVATE CR 100G 0,05% flutikazon      GLAX   V   081736

152 282 CUTIVATE CR 30G 0,05%  flutikazon      GLAX   V   081639

152 281 CUTIVATE UNG 100G
     0,005%         flutikazon      GLAX   V   081620

152 280 CUTIVATE UNG 30G 0,005% flutikazon      GLAX   V   081612

048 100 CYCLO MENORETTE DRG 21X levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   V   076414

048 101 CYCLO MENORETTE DRG
     3X21DRG         levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   V   076422

048 060 CYCLO PROGYNOVA DRG 21 norgestrel+estrogen SCHE   V   055999

094 070 D EPIFRIN GTTS
     P.O. 10ML        dipivefrin      KRKA   P   062359

048 291 DABROSTON TBL 100X10MG didrogesteron    BELU   P   021385

048 290 DABROSTON TBL 30X10MG  didrogesteron    BELU   P   003735

157 270 DAKTARIN CR 30G 2%   mikonazol      KRKA   V   023493

157 271 DAKTARIN ORALNI GEL
     40G 2%         mikonazol      KRKA   P   021288

157 272 DAKTARIN TINCT 30ML 2% mikonazol      KRKA   V   021296

326 112 DALACIN C CAPS 16X150MG klindamicin     UPJO   P   021334

326 118 DALACIN C CAPS 16X300MG klindamicin     UPJO   P   090638

326 115 DALACIN C GRAN ZA
     SUSP.(75MG/5ML)     klindamicin     UPJO   P   082112

150 050 DALACIN T GEL 30G 1%  klindamicin     UPJO   P   088420

150 051 DALACIN T LOS 30ML 1%  klindamicin     UPJO   P   088412

150 052 DALACIN T LOS 60ML 1%  klindamicin     UPJO   P   088404

150 503 DALACIN T SOL 30ML 1%  klindamicin     UPJO   P   099171

137 710 DALACIN TM VAG CR
     40G 2%         klindamicin     UPJO   P   099163

028 122 DALBEN SUSP 10ML
     (400MG/10ML)      albendazol      KRKA   P   004596

028 120 DALBEN TBL 2X200MG   albendazol      KRKA   P   004634

028 121 DALBEN TBL 56X400MG   albendazol      KRKA   P   004618

049 120 DANOVAL CAPS 100X100MG danazol       KRKA   P   021431

049 121 DANOVAL CAPS 100X200MG danazol       KRKA   P   023523

042 110 DAONIL TBL 30X5MG    glibenklamid     HOEC   P   049190

107 101 DAROB MITE TBL 50X80MG sotalol       KNAG   P   077550

107 100 DAROB TBL 50X160MG   sotalol       KNAG   P   077534

106 090 DARTELIN TBL 20X400MG  pentoksifilin    LEK    V   036536

136 080 DELFEN VAG CR 70G    nonoksinol      CILA   P   021806

071 140 DEMETRIN TBL 20X10MG  prazepam       GOED   V   057371

152 063 DERMATOP CR 100G
     (2,5MG/1G)       prednikarbat     HOEC   V   049263

152 060 DERMATOP CR 10G
     (2,5MG/1G)       prednikarbat     HOEC   V   049220

152 061 DERMATOP CR 30G
     (2,5MG/1G)       prednikarbat     HOEC   V   049247

152 062 DERMATOP CR 50G
     (2,5MG/1G)       prednikarbat     HOEC   V   049255

152 547 DERMATOP MAZILO 10G
     (2,5MG/1G)       prednikarbat     HOEC   V   098116

152 548 DERMATOP MAZILO 50G
     (2,5MG/1G)       prednikarbat     HOEC   V   098124

151 041 DERMAZIN CR 250G 1%   srebrov sulfadiazin LEK    V   022403

151 042 DERMAZIN CR 500G 1%   srebrov sulfadiazin LEK    V   023639

151 040 DERMAZIN CR 50G 1%   srebrov sulfadiazin LEK    V   023620

072 183 DEVIDON TBL 30X100MG  trazodon       LEK    V   022527

072 181 DEVIDON TBL 30X50MG   trazodon       LEK    V   022519

090 150 DEXAMETHASON NEOMYCIN
     SOL 5ML         deksametazon+
                 antiinfektiv     LEK    P   023256

090 140 DEXAMETHASON SOL 5ML
     (5MG/5ML)        deksametazon     LEK    P   022861

047 102 DEXAMETHASON TBL
     10X0,5MG        deksametazon     LEK    P   023019

047 092 DEXAMETHASON TBL
     10X0,5MG        deksametazon     KRKA   P   023043

042 040 DIABINESE TBL 30X250MG klorpropamid     ALKL   P   023582

048 175 DIANE 35 DRG 3X21    ciproteron+estrogen SCHE   P   023728

042 080 DIAPREL TBL 60X80MG   gliklazid      SERV   P   065773

071 180 DIAZEPAM DRG 30X2MG   diazepam       ALKL   P   024031

071 181 DIAZEPAM DRG 30X5MG   diazepam       ALKL   P   024066

137 030 DIENOESTROL ORTHO
     VAG CR 78G 0,01%    dienestrol      CILA   P   024422

084 410 DIFETOIN TBL 100X100MG fenitoin       PLIV   P   024465

327 173 DIFLUCAN CAPS 1X150MG  flukonazol      PFIZ   P   067636

327 172 DIFLUCAN CAPS 28X100MG flukonazol      PFIZ   P   067563

327 171 DIFLUCAN CAPS 7X50MG  flukonazol      PFIZ   P   056391

327 550 DIFLUCAN SUSP
     35ML (200MG/5ML)    flukonazol      PFIZ   P   089877

327 510 DIFLUCAN SUSP
     35ML (50MG/5ML)     flukonazol      PFIZ   P   089885

124 212 DIGENOL SUSP 100ML
     (1MG/1ML)        cisaprid       KRKA   P   004316

124 211 DIGENOL TBL 30X10MG   cisaprid       KRKA   V   044393

124 210 DIGENOL TBL 30X5MG   cisaprid       KRKA   V   004227

100 431 DIGICOR SOL 10ML
     (0,6MG/ML)       metildigoksin    LEK    P   024503

100 432 DIGICOR TBL 30X0,1MG  metildigoksin    LEK    P   023779

114 112 DIHALAR SYR 100ML
     (1MG/5ML)        ketotifen      KRKA   P   024627

114 110 DIHALAR TBL 30X1MG   ketotifen      KRKA   P   024643

107 162 DILATREND 25 TBL
     10X50 TBL PO 25MG    karvedilol      BOEH   V   074292

107 160 DILATREND 25 TBL
     28X25MG         karvedilol      BOEH   V   074268

107 161 DILATREND 25 TBL
     50X25MG         karvedilol      BOEH   V   074276

402 580 DILTIAZEM TBL 100X30MG diltiazem      PLIV   P   040673

402 581 DILTIAZEM TBL 30X60MG  diltiazem      PLIV   P   040681

402 584 DILTIAZEM TBL 30X90MG  diltiazem      PLIV   P   040738

402 262 DILZEM RETARD TBL
     100X90MG        diltiazem      PARK   P   065781

402 260 DILZEM RETARD
     TBL 30X90MG       diltiazem      PARK   P   065811

402 261 DILZEM RETARD
     TBL 50X90MG       diltiazem      PARK   P   065803

327 151 DIMYCON CAPS 14X50MG  flukonazol      ALKL   P   004553

327 152 DIMYCON CAPS 1X150MG  flukonazol      ALKL   P   004545

327 153 DIMYCON CAPS 7X200MG  flukonazol      ALKL   P   044768

327 150 DIMYCON CAPS 7X50MG   flukonazol      ALKL   P   004588

094 100 DIPIVEFRIN GTTS
     OC PLAST.5ML(1MG/1   dipivefrin      ALCO   P   063851

153 071 DIPROSALIC SOL 30ML   betametazon+     ESSX   P   088455

153 070 DIPROSALIC UNG 15G   betametazon+     ESSX   P   088439

152 091 DIPROSONE CR 15G
     0,05%          betametazon     ESSX   P   088463

152 504 DIPROSONE CR 500G
     (50MG/100G)       betametazon     ESSX   P   061948

152 090 DIPROSONE UNG 15G 0,05% betametazon     ESSX   P   088498

152 505 DIPROSONE UNG 500G
     (50MG/100G)       betametazon     ESSX   P   061913

084 032 DIPROZIN DRG 100X300MG valpromid      PLIV   P   025364

084 030 DIPROZIN DRG 30X300MG  valpromid      PLIV   P   075396

075 119 DISTRANEVRIN CAPS
     25X200MG        klometiazol     ASTR   P   063770

075 120 DISTRANEVRIN CAPS
     50X200MG        klometiazol     ASTR   P   063800

329 281 DITAL TBL 10X400MG   pefloksacin     ALKL   V   009059

105 555 DITAMIN RETARD
     TBL 20X2,5MG      dihidroergotamin   LEK    V   025453

105 554 DITAMIN SOL
     30ML 2MG/1ML      dihidroergotamin   LEK    V   025437

105 556 DITAMIN TBL 20X2,5MG  dihidroergotamin   LEK    V   001120

162 270 DIVERIN DRG 20X200MG  ibuprofen      LEK    P   069361

022 312 DOKSICIKLIN CAPS
     100X100MG        doksiciklin     BELU   P   025933

022 311 DOKSICIKLIN CAPS
     25X100MG        doksiciklin     BELU   P   025917

022 310 DOKSICIKLIN CAPS
     6X100MG         doksiciklin     BELU   P   025909

071 463 DORMICUM TBL 100X15MG  midazolam      ROCH   V   067709

071 462 DORMICUM TBL 10X15MG  midazolam      ROCH   V   067695

071 461 DORMICUM TBL 30X15MG  midazolam      ROCH   V   067679

122 215 DUOBLOC TBL 20X     antacid+
                 antiflatulent    LEK    V   002526

122 216 DUOBLOC TBL 60X     antacid+
                 antiflatulent    LEK    V   044482

135 170 DUOPHASAL DRG 21    levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   V   026565

325 202 DYNABAC TBL 10X250MG  diritromicin     LILY   V   099198

103 298 EBRANTIL 30 RET
     CAPS 50X30MG      urapidil       BYK    V   087254

103 294 EBRANTIL RET CAPS
     20X60MG         urapidil       BYK    V   007420

103 295 EBRANTIL RET CAPS
     20X90MG         urapidil       BYK    V   007439

103 296 EBRANTIL RET CAPS
     50X60MG         urapidil       BYK    V   009644

103 297 EBRANTIL RET CAPS
     50X90MG         urapidil       BYK    V   046590

400 264 EDEMID FORTE TBL
     20X500MG        furosemid      LEK    P   026727

400 262 EDEMID TBL 12X40MG   furosemid      LEK    P   026778

029 545 EDICIN KAPS 20X125MG  vankomicin      LEK    V   059587

029 546 EDICIN KAPS 20X250MG  vankomicin      LEK    V   059641

090 051 EFFLUMIDEX LIQUIFILM
     GTTS P.O. 5ML      fluorometolon    KRKA   V   079200

029 341 EFLORAN TBL 10X400MG  metronidazol     KRKA   P   027022

034 030 EFUDIX UNG 5% 20G    fluorouracil     ROCH   P   027154

070 121 EGLONYL CAPS 30X50MG  sulpirid       ALKL   P   027189

070 123 EGLONYL FORTE TBL
     12X200MG        sulpirid       ALKL   P   027243

070 125 EGLONYL SOL
     120ML(25MG/5ML)     sulpirid       ALKL   P   027286

162 512 ELDERIN SR TBL 20X600MG etodolak       LEK    P   064327

162 235 ELDERIN TBL 20X200MG  etodolak       LEK    P   032727

162 236 ELDERIN TBL 20X300MG  etodolak       LEK    P   003050

104 081 ELMOGAN TBL 100X450MG  gemfibrozil     LEK    V   043532

104 083 ELMOGAN TBL 100X600MG  gemfibrozil     LEK    V   043508

104 080 ELMOGAN TBL 30X450MG  gemfibrozil     LEK    V   040622

104 082 ELMOGAN TBL 30X600MG  gemfibrozil     LEK    V   040606

152 557 ELOCOM CR 15G 0,1%   mometazon      ESSX   V   068659

152 121 ELOCOM LOSION 20ML 0,1% mometazon      ESSX   V   068667

152 556 ELOCOM UNG 15G 0,1%   mometazon      ESSX   V   061735

103 200 ENAP 10 TBL 20X10MG   enalapril      KRKA   P   027766

103 202 ENAP 20 TBL 20X20MG   enalapril      KRKA   P   027774

103 204 ENAP 5 TBL 20X5MG    enalapril      KRKA   P   001163

401 140 ENAP H TBL 20X     enalapril+
                 diuretiki      KRKA   P   003123

401 142 ENAP HL TBL 20X     enalapril+
                 diuretiki      KRKA   P   066222

031 109 ENDOXAN DRG 100X50MG  ciklofosfamid    ASTA   P   063886

031 108 ENDOXAN DRG 25X50MG   ciklofosfamid    ASTA   P   063878

031 112 ENDOXAN DRG 50X50MG   ciklofosfamid    ASTA   P   028053

084 450 EPIAL TBL 50X200MG   karbamazepin     ALKL   P   085138

069 100 EPREX AMP 6X4000IE/1ML eritropoetin     CILA   P   040460

069 107 EPREX INJ BRIZGE
     6X10.000IE/ML      eritropoetin     CILA   P   074373

069 104 EPREX INJ BRIZGE
     6X2.000IE/0,5ML     eritropoetin     CILA   P   074330

069 105 EPREX INJ BRIZGE
     6X3.000IE/0,3ML     eritropoetin     CILA   P   074349

069 106 EPREX INJ BRIZGE
     6X4.000IE/0,4ML     eritropoetin     CILA   P   074365

161 150 ERAZON CAPS 20X10MG   piroksikam      KRKA   P   028487

161 152 ERAZON CAPS 20X20MG   piroksikam      KRKA   P   028517

161 154 ERAZON SUPP 10X20MG   piroksikam      KRKA   P   028541

141 032 ERGOMETRIN TBL 20X0,2MG ergometrin      LEK    P   056774

141 033 ERGOMETRIN TBL 20X0,5MG ergometrin      LEK    P   067733

141 113 ERGOTYL SOL 15ML
     0,25MG/ML        metilergometrin   LEK    P   028762

325 181 ERITROMICIN CAPS
     100X250MG        eritromicin     BELU   P   029106

325 180 ERITROMICIN CAPS
     16X250MG        eritromicin     BELU   P   029017

031 042 ESTRACYT CAPS
     100X140MG        estramustin     PLIV   P   029955

048 215 ESTRADERM TTS 100 6X8MG estradiol      PLIV   V   001619

048 213 ESTRADERM TTS 25 6X2MG estradiol      PLIV   V   001600

048 214 ESTRADERM TTS 50 6X4MG estradiol      PLIV   V   001422

048 131 ESTROFEM FORTE TBL 28  estradiol+      NOVO   V   024414

048 130 ESTROFEM TBL 28 TBL   estradiol+      NOVO   V   029998

025 620 ETAMBUTOL TBL 100X100MG etambutol      ALKL   P   030155

025 661 ETAMBUTOL TBL 100X400MG etambutol      KRKA   P   024430

025 631 ETAMBUTOL TBL 100X400MG etambutol      BELU   P   024481

025 621 ETAMBUTOL TBL 100X400MG etambutol      ALKL   P   030279

101 140 ETMOZIN DRG 50X100MG  moracizin      LEK    P   030236

162 300 ETOLAC TBL 20X200MG   etodolak       ALKL   V   066168

042 100 EUGLUCON TBL 30X5MG   glibenklamid     PLIV   P   030309

158 080 EURAX CR 60G 10%    antipruritiki ostali PLIV   P   030538

158 081 EURAX LOT 60ML 10%   antipruritki ostali PLIV   P   030546

025 191 EUTIZON B6 CAPS 50   izoniazid+      PLIV   P   030589

048 380 FARLUTAL TBL 30X250MG  medroksiprogesteron FRMI   P   057401

048 381 FARLUTAL TBL 30X500MG  medroksiprogesteron FRMI   P   030953

040 000 FAVISTAN TBL 20X20MG  tiamazol       ASTA   P   000248

040 002 FAVISTAN TBL 50X20MG  tiamazol       ASTA   P   008605

135 200 FEMODEN DRG 21X     gestoden+estrogen  SCHE   P   086584

135 201 FEMODEN DRG 3X21    gestoden+estrogen  SCHE   P   086592

135 202 FEMODEN DRG 6X21    gestoden+estrogen  SCHE   P   086606

060 072 FERRUM LEK
     ŽVEČILNE TBL 30X100MG  feri oksid
                 polimaltozni
                 kompleks       LEK    V   074381

060 121 FERRUM LEK GTTS
     30ML(50MG/1ML)     feri oksid
                 polimaltozni
                 kompleks       LEK    P   079812

060 123 FERRUM LEK SIRUP
     100ML(50MG/5ML)     feri oksid
                 polimaltozni
                 kompleks       LEK    P   079510

060 124 FERRUM LEK SIRUP
     150ML(50MG/5ML)     feri oksid
                 polimaltozni
                 kompleks       LEK    P   079529

159 063 FIBROLAN SUHA SUPST
     ZA ZUN.UP. 1ST.     fibrinolizin+
                 dezoksiribonukleaza GOED   V   020095

159 062 FIBROLAN UNG 100G    fibrinolizin+
                 dezoksiribonukleaza GOED   V   045411

159 060 FIBROLAN UNG 30G    fibrinolizin+
                 dezoksiribonukleaza GOED   V   002720

159 061 FIBROLAN UNG 50G    fibrinolizin+
                 dezoksiribonukleaza GOED   V   020060

022 020 FIDEMYCIN CAPS
     16X250MG        tetraciklin     KRKA   V   032034

029 060 FLAGYL TBL 20X250MG   metronidazol     ALKL   P   024686

029 062 FLAGYL TBL 20X400MG   metronidazol     ALKL   P   032328

137 061 FLAGYL VAG 10X500MG   metronidazol     ALKL   P   032344

114 161 FLIXOTIDE 100
     ROTADISKS 15X4X100MCG  flutikazon      GLAX   P   081760

114 155 FLIXOTIDE 125 INHALER
     AER ZA 120 I      flutikazon      GLAX   P   067849

114 154 FLIXOTIDE 125 INHALER
     AER ZA 60 INH      flutikazon      GLAX   P   067830

114 151 FLIXOTIDE 25 INHALER
     ZA 120 INHALAC     flutikazon      GLAX   P   067768

114 150 FLIXOTIDE 25 INHALER
     ZA 60 INHALACI     flutikazon      GLAX   P   067741

114 157 FLIXOTIDE 250 INHALER
     AER ZA 120 IN      flutikazon      GLAX   P   067962

114 156 FLIXOTIDE 250 INHALER
     AER ZA 60 INH      flutikazon      GLAX   P   067865

114 162 FLIXOTIDE 250 ROTADISKS
     15X4X250MCG       flutikazon      GLAX   P   081779

114 153 FLIXOTIDE 50 INHALER
     AER ZA 120 INH     flutikazon      GLAX   P   067792

114 152 FLIXOTIDE 50 INHALER
     AER ZA 60 INHA     flutikazon      GLAX   P   067784

114 160 FLIXOTIDE 50 ROTADISKS
     15X4X50MCG       flutikazon      GLAX   P   081752

114 163 FLIXOTIDE 500 ROTADISKS
     15X4X500MCG       flutikazon      GLAX   P   081795

114 358 FLIXOTIDE DISKUS 100
     60INH.(1X100M      flutikazon      GLAX   P   063916

114 359 FLIXOTIDE DISKUS 250
     60INH(1X250MCG     flutikazon      GLAX   P   063924

114 357 FLIXOTIDE DISKUS 50
     60INH(1X50MCG)     flutikazon      GLAX   P   063940

114 360 FLIXOTIDE DISKUS 500
     60INH(1X500MCG     flutikazon      GLAX   P   063959

058 086 FLONIDAN SUSP
     120ML(5MG/5ML)     loratadin      LEK    P   074411

058 121 FLONIDAN TBL 10X10MG  loratadin      LEK    P   079707

058 085 FLONIDAN TBL 20X10MG  loratadin      LEK    P   074403

152 050 FLUACET GEL 30G
     0,025%(JADRAN)     fluocinolon acetonid LEJA   V   067970

070 139 FLUANXOL DRG 100X3MG  flupentiksol     LUNB   V   061786

037 081 FLUCINOM TBL 100X250MG flutamid       SCHE   P   069752

037 080 FLUCINOM TBL 50X250MG  flutamid       SCHE   P   038075

120 011 FLUONATRIL TBL
     1000X0,25MG       natrijev fluorid   BELU   P   032867

120 012 FLUONATRIL TBL 250X1MG natrijev fluorid   BELU   P   024708

120 010 FLUONATRIL TBL
     400X0,25MG       natrijev fluorid   BELU   P   032832

072 108 FLUVAL KAPS 14X20MG   fluoksetin      KRKA   V   064343

072 109 FLUVAL KAPS 28X20MG   fluoksetin      KRKA   V   064378

077 040 FLUZEPAM CAPS 10X15MG  flurazepam      KRKA   V   032905

077 042 FLUZEPAM CAPS 10X30MG  flurazepam      KRKA   V   024716

086 166 FORTALGIN P CAPS
     20X325MG        acetilsalicilna
                 kislina       LEK    P   042250

087 923 FORTRAL TBL 100X50MG  pentazocin      KRKA   P   024767

169 201 FOSAMAX TBL 28X10MG   alendronska kislina MSD    V   082937

071 652 FRISIUM 10 TBL 20X10MG klobazam       HOEC   P   079286

071 651 FRISIUM 10 TBL 50X10MG klobazam       HOEC   P   074179

400 302 FUROSEMID TBL 10X40MG  furosemid      ALKL   P   003719

400 133 FURSEMID TBL 100X40MG  furosemid      BELU   P   033391

400 132 FURSEMID TBL 12X40MG  furosemid      BELU   P   033421

090 030 GARAMYCIN GTTS OC 5ML  gentamicin      KRKA   P   033715

090 031 GARAMYCIN UNG OC 3G   gentamicin      KRKA   P   033707

122 082 GASTAL SUSP 20X10ML   Al,Ca,Mg
                 kombinacije soli   PLIV   V   033952

122 080 GASTAL TBL 60X750MG   Al,Ca,Mg
                 kombinacije soli   PLIV   V   033626

122 051 GELUSIL LAC PLV 10X6,5G almasilat      GOED   V   090867

122 050 GELUSIL LAC TBL
     50X500MG        almasilat      GOED   V   090859

047 240 GENOTAN TBL 30X4MG   metilprednizolon   LEK    P   002372

090 300 GENTAMICIN GTTS OC 5ML gentamicin      LEK    P   034258

090 301 GENTAMICIN UNG OC 3G  gentamicin      LEK    P   034274

048 340 GESTANON TBL 20X5MG   dezogestrel+estrogen ORGA   P   025097

104 211 GEVILON FILM TBL
     100X450MG        gemfibrozil     PARK   V   066249

104 210 GEVILON FILM TBL
     30X450MG        gemfibrozil     PARK   V   066230

329 100 GLAUFOS TBL 10X200MG  ofloksacin      JAKA   V   076260

042 120 GLIBENKLAMID TBL 30X5MG glibenklamid     LEK    P   046949

341 100 GLUCAGON INJ
     1X1MG+1X1ML TOP     glukagon       LILY   P   081884

341 301 GLUCAGON NOVO 1MG AMP
     10X1MG+10X1ML      glukagon       NOVO   P   035335

341 300 GLUCAGON NOVO 1MG AMP
     1X1MG+1MLTOP.      glukagon       NOVO   P   035327

341 302 GLUCAGON NOVO 1MG
     HYPOKIT 1X1MG+BRI    glukagon       NOVO   P   065064

341 021 GLUCOBAY TBL 30X100MG  akarboza       BAPH   P   054224

341 020 GLUCOBAY TBL 30X50MG  akarboza       BAPH   P   054100

042 140 GLURENORM TBL 60X30MG  glikvidon      BOEH   P   065234

110 020 GNADION AER ZA NOS
     200DOZ/10MG       beklometazon     PLIV   P   035513

103 194 GOPTEN 0,5 CAPS
     50X0,5MG        trandolapril     KNAG   V   057703

103 195 GOPTEN 2,0 CAPS 28X2MG trandolapril     KNAG   V   057711

327 080 GRISEOFULVIN M TBL
     25X125MG        grizeofulvin     KRKA   P   035645

137 222 GYNO DAKTARIN VAG
     7X200MG         mikonazol      KRKA   V   025313

060 501 HAEMATOPAN 100 DRG 50X ferum+multivitamini WOLF   V   085308

060 500 HAEMATOPAN 50 DRG 50X  ferum+multivitamini WOLF   V   085278

070 214 HALDOL GTTS 30ML
     (10MG/1ML)       haloperidol     KRKA   P   003697

070 201 HALDOL SOL 0,2% 10ML  haloperidol     KRKA   P   036129

070 202 HALDOL TBL 25X2MG    haloperidol     KRKA   P   036153

070 205 HALDOL TBL 30X10MG   haloperidol     KRKA   P   036137

071 230 HELEX TBL 30X0,25MG   alprazolam      KRKA   V   057509

071 231 HELEX TBL 30X0,50MG   alprazolam      KRKA   V   057517

071 232 HELEX TBL 30X1MG    alprazolam      KRKA   V   080640

087 931 HEPTANON SOL 1% 10ML  metadon       PLIV   P   037052

087 933 HEPTANON TBL 20X5MG   metadon       PLIV   P   037117

021 452 HICONCIL CAPS 100X250MG amoksicilin     KRKA   P   037508

021 461 HICONCIL CAPS 100X500MG amoksicilin     KRKA   P   037338

021 456 HICONCIL CAPS 16X500MG amoksicilin     KRKA   P   025666

021 457 HICONCIL SOL 10ML
     (100MG/ML)       amoksicilin     KRKA   P   037532

021 462 HICONCIL SYR 100ML
     (250MG/5ML)       amoksicilin     KRKA   P   037524

168 080 HIPURIK TBL 30X80MG   benzbromaron     KRKA   P   037605

022 324 HIRAMICIN CAPS
     100X100MG        doksiciklin     PLIV   P   037206

022 323 HIRAMICIN CAPS 5X100MG doksiciklin     PLIV   P   037400

058 171 HISTAZOL TBL 20X10MG  astemizol      KRKA   V   037761

328 280 HIVID TBL LAK.
     100X0,375MG       zalcitabin      ROCH   P   079294

328 281 HIVID TBL LAK.
     100X0,750MG       zalcitabin      ROCH   P   079308

095 050 HOMATROPIN GTTS
     OC 2% 10ML       homatropin      PLIV   P   037664

041 121 HOMOFAN 100 VLOŽEK
     5X1,5ML (100IE/1    inzulin,
                 intermediarni    PLIV   P   045500

041 120 HOMOLONG 40 AMP 1X10ML inzulin,
                 intermediarni    PLIV   P   045187

041 123 HOMORAP 100 VLOŽEK
     5X100IE/1,5ML      inzulin,
                 hitro delujoči    PLIV   P   045314

041 122 HOMORAP 40 INJ.1X10ML  inzulin,
                 hitro delujoči    PLIV   P   045160

037 062 HONVAN TBL 30X100MG   fosfestrol      ASTA   P   076554

041 092 HUMULIN L (LENTE)
     INJ.ST.1X400IE/10    inzulin,
                 dolgo delujoči    LILY   P   081957

041 093 HUMULIN M1(10/90)
     INJ.STEKL.1X400IE    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   081973

041 099 HUMULIN M1(10/90)
     VL.5X150IE/1,5ML    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   082198

041 094 HUMULIN M2(20/80)
     INJ.ST.1X400IE/10    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   081981

041 100 HUMULIN M2(20/80)
     VL.5X150IE/1,5ML    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   082228

041 095 HUMULIN M3(30/70)
     INJ.STE.1X400IE/1    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   082139

041 101 HUMULIN M3(30/70)
     VL.5X150IE/1,5ML    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   082236

041 096 HUMULIN M4(40/60)
     INJ.ST.1X400IE/10    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   082155

041 102 HUMULIN M4(40/60)
     VL.5X150IE/1,5ML    inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    LILY   P   082252

041 091 HUMULIN N (NPH)
     INJ.ST. 400IE/10ML   inzulin,
                 intermediarni    LILY   P   081949

041 098 HUMULIN N (NPH)
     VL.5X150IE/1,5ML    inzulin,
                 intermediarni    LILY   P   082171

041 090 HUMULIN R (REGULAR)
     INJ.ST.1X400IE/     inzulin,
                 hitro delujoči    LILY   P   081930

041 097 HUMULIN R (REGULAR)
     VL.5X150IE/1,5M     inzulin,
                 hitro delujoči    LILY   P   082163

084 151 HYDANPHEN CAPS 100   fenitoin+
                 fenobarbiton     PLIV   P   037842

047 164 HYDROCORTISON HOECHST
     TBL 20X10MG       hidrokortizon    HOEC   P   072095

400 211 HYGROTON TBL 20X25MG  klortalidon     PLIV   V   038008

020 107 IBADEN 1000 SYR 150ML
     (1.000.000IE/      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038180

020 104 IBADEN 1000 TBL
     100X1.000.000IE     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038903

020 106 IBADEN 1000 TBL
     30X1.000.000IE     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038962

020 105 IBADEN 1000 TBL
     600X1.000.000IE     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   026123

020 110 IBADEN 1500 TBL
     30X1.500.000IE     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038199

020 101 IBADEN 400 SYR 100ML
     (400.000IE/5ML     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   051160

020 109 IBADEN 500 TBL
     100X500.000IE      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038172

020 108 IBADEN 500 TBL
     30X500.000IE      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038156

020 102 IBADEN 750 SYR
     100ML (750000IE/5ML)  benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   038865

020 100 IBADEN SOL 25ML
     (150.000IE/ML)     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin LEK   P   051152

162 251 IBUPROFEN DRG 30X200MG ibuprofen       LEK   P   004138

162 040 IBUPROFEN DRG 30X200MG ibuprofen      BELU   P   038806

162 250 IBUPROFEN DRG 30X400MG ibuprofen       LEK   P   004146

162 042 IBUPROFEN DRG 30X400MG ibuprofen      BELU   P   038814

162 041 IBUPROFEN DRG 500X200MG ibuprofen      BELU   P   038784

162 043 IBUPROFEN FILM TBL
     30X600MG        ibuprofen      BELU   P   066281

162 120 IBUPROFEN TBL 30X400MG ibuprofen      KRKA   P   057541

162 121 IBUPROFEN TBL 30X600MG ibuprofen      KRKA   P   057576

068 100 IBUSTRIN TBL 30X200MG  indobufen      FRMI   V   057584

086 151 IMIGRAN INJ
     2X6MG/0,5ML
     + AVTOINJEK       sumatriptan     GLAX   V   042420

086 150 IMIGRAN TBL 6X100MG   sumatriptan     GLAX   V   049948

014 020 IMURAN TBL 100X50MG   azatioprin      WELL   P   039039

107 064 INDERAL LA
     14X160MG(ZENECA)    propranolol     ICI    P   067997

107 063 INDERAL LA CAPS
     16X160MG        propranolol     ICI    P   088056

107 062 INDERAL LA CAPS 30X80MG propranolol     ICI    P   088048

107 065 INDERAL TBL
     100X80MG(ZENECA)    propranolol     ICI    P   067989

107 060 INDERAL TBL 50X40MG   propranolol     ICI    P   088013

107 061 INDERAL TBL 50X80MG   propranolol     ICI    P   088021

041 145 INSULATARD HM 40 INJ
     1X10ML (40IE/1     inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   076570

041 372 INSULATARD HM PENFIL
     5X1,5ML         inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   076309

041 371 INSULATARD NOVOLET
     5X1,5ML         inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   063142

041 390 INSULATARD NOVOLET
     5X3ML (100I.E/1M    inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   053384

041 370 INSULATARD PENFIL
     5X3ML (100I.E./1M    inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   053392

041 155 INSULONG GPP
     400IE/10ML       inzulin,
                 intermediarni    PLIV   P   039586

041 131 INSULONG GPP STEK
     1X10ML (100IE/1ML    inzulin,
                 intermediarni    PLIV   P   055271

041 160 INSULONG SPP
     400IE/10ML       inzulin,
                 intermediarni    PLIV   P   039594

041 135 INSULRAP GPP AMP
     1X400I.E./10ML     inzulin,
                 hitro delujoči    PLIV   P   068144

041 133 INSULRAP GPP STEK
     1X10ML (100IE/1ML    inzulin,
                 hitro delujoči    PLIV   P   055239

041 134 INSULRAP SPP AMP
     1X400I.E./10ML     inzulin,
                 hitro delujoči    PLIV   P   068128

041 132 INSULRAP SPP STEK
     1X10ML (100IE/1ML    inzulin,
                 hitro delujoči    PLIV   P   005444

114 280 INTAL CAPS 50X20MG   kromoglikat      LEK   P   026344

328 183 INTRON A AMP
     1X3MILJ.I.E.+1ML VODE  interferon alfa   ESSX   P   088552

094 101 IOPIDINE GTTS ZA
     OČI 5ML 0,5%      apraklonidin     ALCO   P   057738

103 553 IRUMED TBL 100X10MG   lizinopril      BELU   V   044830

103 555 IRUMED TBL 100X20MG   lizinopril      BELU   V   044881

103 551 IRUMED TBL 100X5MG   lizinopril      BELU   V   004162

103 552 IRUMED TBL 20X10MG   lizinopril      BELU   V   001651

103 554 IRUMED TBL 20X20MG   lizinopril      BELU   V   001724

103 550 IRUMED TBL 20X5MG    lizinopril      BELU   V   004278

102 035 ISO MACK RETARD
     100X60MG        izosorbid dinitrat  MACK   V   061468

102 034 ISO MACK RETARD 50X60MG izosorbid dinitrat  MACK   V   061441

102 030 ISO MACK RETARD CAPS
     50X20MG         izosorbid dinitrat  MACK   V   071188

102 710 ISOMONAT 20 TBL 20X20MG izosorbid mononitrat BOEH   P   074438

102 711 ISOMONAT 20 TBL 60X20MG izosorbid mononitrat BOEH   P   074462

402 327 ISOPTIN 80 TBL 50X80MG verapamil      PLIV   P   041416

402 370 ISOPTIN RR RET TBL
     20X240MG        verapamil      PLIV   P   041351

402 326 ISOPTIN TBL 20X120MG  verapamil      PLIV   P   041394

402 328 ISOPTIN TBL 30X40MG   verapamil      PLIV   P   041386

094 046 ISOPTO CARBACHOL GTTS
     OC 15 ML 3%       karbahol       ALCO   P   057630

094 045 ISOPTO CARBACHOL GTTS
     OC 15ML 1,5%      karbahol       ALCO   P   057614

099 060 ISOPTO TEARS GTTS
     OC 0,5%         umetne solze     ALCO   P   041513

053 095 KALCIJ KARBONAT
     CAPS 60X500MG      kalcijev karbonat  PLIV   P   003522

053 065 KALCIJEV KARBONAT
     TBL 50X1G        kalcijev karbonat  KRKA   P   044199

053 075 KALCIUM KARBONAT
     TBL 50X1G        kalcijev karbonat  ALKL   P   061123

053 110 KALII CHLORIDI
     TABLETTAE 20X0,5G    kalijev klorid    LEKL   P   052205

053 050 KALIJ KLORID TBL
     20X500MG        kalijev klorid    LEJA   P   071471

104 231 KATALIP 250 RET
     CAPS 30X250MG      fenofibrat      LEK    P   026999

321 252 KEFLEX CAPS 100X250MG  cefaleksin      LILY   V   071544

321 255 KEFLEX CAPS 100X500MG  cefaleksin      LILY   V   071595

321 250 KEFLEX CAPS 12X250MG  cefaleksin      LILY   V   071498

321 253 KEFLEX CAPS 12X500MG  cefaleksin      LILY   V   071560

321 251 KEFLEX CAPS 28X250MG  cefaleksin      LILY   V   071501

321 254 KEFLEX CAPS 28X500MG  cefaleksin      LILY   V   071579

321 256 KEFLEX SUSP 60ML
     (125/5ML)        cefaleksin      LILY   V   071641

321 257 KEFLEX SUSP 60ML
     (250MG/5ML)       cefaleksin      LILY   V   071706

047 450 KENALOG TBL 50X2MG   triamcinolon     KRKA   V   043117

047 452 KENALOG TBL 50X4MG   triamcinolon     KRKA   V   043087

047 455 KENALOG TBL 50X8MG   triamcinolon     KRKA   V   043141

162 080 KETONAL CAPS 25X50MG  ketoprofen      LEK    P   027219

162 081 KETONAL CAPS 50X50MG  ketoprofen      LEK    P   043451

162 089 KETONAL FORTE TBL
     20X100MG        ketoprofen      LEK    P   042706

162 087 KETONAL RETARD TBL
     20X150MG        ketoprofen      LEK    P   027111

162 083 KETONAL SUPP 12X100MG  ketoprofen      LEK    P   043427

162 084 KETONAL TBL 30X50MG   ketoprofen      LEK    P   027235

021 575 KLAVOCIN FORTE SYR
     100ML (312MG/5ML    amoksicilin+
                 inhibitor      PLIV   P   050350

021 574 KLAVOCIN SYR 100ML
     (156MG/5ML)       amoksicilin+
                 inhibitor      PLIV   P   050334

021 570 KLAVOCIN TBL 15X375MG  amoksicilin+
                 inhibitor      PLIV   P   050296

021 571 KLAVOCIN TBL 15X625MG  amoksicilin+
                 inhibitor      PLIV   P   050326

326 432 KLIMICIN CAPS 100X150MG klindamicin     LEK    P   043583

326 434 KLIMICIN CAPS 100X300MG klindamicin     LEK    P   042498

326 431 KLIMICIN CAPS 16X150MG klindamicin     LEK    P   043575

326 433 KLIMICIN CAPS 16X300MG klindamicin     LEK    P   042471

150 062 KLIMICIN T GEL 30G 1%  klindamicin     LEK    P   088668

150 060 KLIMICIN T SOL 30ML 1% klindamicin     LEK    P   088641

137 511 KLIMICIN V VAG.CR 40G
     2% + 7APLIKAT      klindamicin     LEK    P   086762

048 145 KLIOGEST TBL A28    noretisteron+
                 estrogen       NOVO   V   068055

048 871 KLOMIFEN TBL 10X50MG  klomifen       BELU   P   043788

162 092 KNAVON CAPS 100X50MG  ketoprofen      BELU   P   043826

162 090 KNAVON CAPS 25X50MG   ketoprofen      BELU   P   043842

162 091 KNAVON CAPS 50X50MG   ketoprofen      BELU   P   043818

122 192 KOMPENSAN SUSP
     20X340MG/5ML      dihidroksi
                 Al Na karbonat    ALKL   V   040851

122 190 KOMPENSAN TBL 20X340MG dihidroksi
                 Al Na karbonat    ALKL   V   044075

103 223 KORNAM TBL 20X1MG    terazosin      LEK    V   079537

103 224 KORNAM TBL 20X2MG    terazosin      LEK    V   079545

103 225 KORNAM TBL 20X5MG    terazosin      LEK    V   079553

114 281 KROMOLIN AER 112
     INH.(5MG/1 INH)     kromoglikat     LEK    P   074470

152 305 KUTERID CR 100G     betametazon     LEK    P   027324

152 303 KUTERID CR 20G     betametazon     LEK    P   044008

152 304 KUTERID CR 50G     betametazon     LEK    P   044032

153 024 KUTERID S UNG 30G    betametazon+     LEK    P   085227

047 316 KUTERID TBL 100X0,5MG  betametazon     LEK    V   043079

047 315 KUTERID TBL 10X0,5MG  betametazon     LEK    V   027103

152 302 KUTERID UNG 100G    betametazon     LEK    P   027340

152 300 KUTERID UNG 20G     betametazon     LEK    P   043966

152 301 KUTERID UNG 50G     betametazon     LEK    P   043974

402 141 LACIPIL TBL 14X2MG   lacidipin      GLAX   V   087599

402 140 LACIPIL TBL 14X4MG   lacidipin      GLAX   V   087580

072 502 LADIOMIL 25 TBL 30X25MG maprotilin      PLIV   P   027448

072 503 LADIOMIL 50 TBL 30X50MG maprotilin      PLIV   P   044202

157 021 LAMISIL CR 15G 10MG/1G terbinafin      SAND   V   059285

157 020 LAMISIL CR 30G 10MG/1G terbinafin      SAND   V   069116

327 020 LAMISIL TBL 14X125MG  terbinafin      SAND   V   085154

327 022 LAMISIL TBL 14X250MG  terbinafin      SAND   V   085170

327 021 LAMISIL TBL 28X125MG  terbinafin      SAND   V   085162

327 023 LAMISIL TBL 28X250MG  terbinafin      SAND   V   085189

100 272 LANICOR TBL 20X0,25MG  digoksin       PLIV   P   044288

100 421 LANITOP TBL 50X0,1MG  metildigoksin    PLIV   P   044326

034 040 LANVIS TBL 25X40MG   tiogvanin      WELL   P   044369

122 206 LANZUL CAPS 14X30MG   lansoprazol     KRKA   V   057746

103 127 LARTAN TBL 20X50MG   losartan       LEK    V   038261

400 050 LASIX TBL 10X40MG    furosemid      HOEC   P   054348

400 051 LASIX TBL 50X40MG    furosemid      HOEC   P   054321

086 571 LEKADOL SUPP 10X200MG  paracetamol     LEK    P   055689

086 570 LEKADOL SYR 125ML
     120MG/5ML        paracetamol     LEK    P   055700

086 572 LEKADOL TBL 10X120MG  paracetamol     LEK    P   055670

402 174 LEKOPTIN DRG 20X120MG  verapamil      LEK    P   046914

402 173 LEKOPTIN DRG 50X80MG  verapamil      LEK    P   046663

402 172 LEKOPTIN DRG MITE
     500X40MG        verapamil      LEK    P   046477

402 171 LEKOPTIN MITE 30X40MG  verapamil      LEK    P   007072

402 176 LEKOPTIN MITE DRG
     50X40MG         verapamil      LEK    P   090697

402 175 LEKOPTIN RETARD TBL
     20X240MG        verapamil      LEK    P   046892

071 637 LEKOTAM TBL 100X6MG   bromazepam      LEK    V   045349

071 636 LEKOTAM TBL 20X6MG   bromazepam      LEK    V   045322

071 638 LEKOTAM TBL 30X1,5MG  bromazepam      LEK    V   045292

071 639 LEKOTAM TBL 30X3MG   bromazepam      LEK    V   045136

041 040 LENTE MC 40 1X10ML
     (40IE/1ML)      inzulin,intermediarni NOVO   P   059072

070 031 LEPONEX TBL 50X100MG  klozapin       SAND   P   068098

070 030 LEPONEX TBL 50X25MG   klozapin       SAND   P   068071

104 050 LESCOL CAPS 28X20MG   fluvastatin     SAND   P   088870

104 051 LESCOL CAPS 28X40MG   fluvastatin     SAND   P   088889

184 050 LEUCOVORIN TBL 10X15MG kalcijev folinat   LECY   P   088900

184 051 LEUCOVORIN TBL 50X15MG kalcijev folinat   LECY   P   088919

031 130 LEUKERAN TBL 25X2MG   klorambucil     WELL   P   027820

031 132 LEUKERAN TBL 25X5MG   klorambucil     WELL   P   045969

071 320 LEXAURIN TBL 30X1,5MG  bromazepam      KRKA   V   046108

071 322 LEXAURIN TBL 30X3MG   bromazepam      KRKA   V   046124

071 324 LEXAURIN TBL 30X6MG   bromazepam      KRKA   V   046132

071 624 LEXILIUM TBL 30X1,5MG  bromazepam      ALKL   V   046035

071 626 LEXILIUM TBL 30X3MG   bromazepam      ALKL   V   046043

071 628 LEXILIUM TBL 30X6MG   bromazepam      ALKL   V   027855

026 495 LIDAPRIM SYR 100ML
     (240MG/5ML)       sulfametrol+
                 trimetoprim     ALKL   P   046302

026 490 LIDAPRIM TBL ZA ODRASLE
     20X480MG        sulfametrol+
                 trimetoprim     ALKL   P   046248

026 493 LIDAPRIM TBL ZA OTROKE
     100X120MG        sulfametrol+
                 trimetoprim     ALKL   P   027871

165 001 LIORESAL 10 TBL 50X10MG baklofen       CIBA   P   045683

165 000 LIORESAL 25 TBL 50X25MG baklofen       CIBA   P   045691

039 070 LITALIR CAPS 100X500MG hidroksikarbamid   SQUI   P   027960

070 160 LITHII CARBONATIS TBL
     100X0,3G        litij        LEKL   P   046833

070 170 LITIJ KARBONAT TBL
     100X300MG        litij        LEJA   P   087726

153 510 LOCASALEN UNG 30G    flumetazon+     PLIV   P   047163

157 450 LOCERYL LAK ZA NOHTE
     ST.5ML(5%)+OST     amorolfin      ROCH   V   074500

169 142 LODRONAT CAPS 60X400MG klodronska kislina  BOEH   V   063991

054 455 LOFENALAC PLV 454G   hrana brez
                 fenilalanina     MEAT   P   072680

102 091 LOMILAN RETARD TBL
     20X20MG         izosorbid dinitrat  LEK    V   027987

102 090 LOMILAN TBL 40X5MG   izosorbid dinitrat  LEK    V   047201

103 241 LONITEN TBL 100X10MG  minoksidil      UPJO   V   047295

103 240 LONITEN TBL 100X5MG   minoksidil      UPJO   V   047244

114 122 LONTERMIN AER 200
     INHALACIJ A 10UG    prokaterol      LEK    V   002887

114 121 LONTERMIN SYR 125ML
     0,005MG/1ML       prokaterol      LEK    V   042013

114 120 LONTERMIN TBL 20X0,05MG prokaterol      LEK    V   042005

071 603 LORAM TBL 20X2,5MG   lorazepam      LEK    V   047112

071 602 LORAM TBL 30X1MG    lorazepam      LEK    V   047147

107 135 LORITMIK 160 TBL
     20X160MG        sotalol       KRKA   V   079987

107 136 LORITMIK 160 TBL
     50X160MG        sotalol       KRKA   V   079995

107 132 LORITMIK 80 TBL 20X80MG sotalol       KRKA   V   079960

107 134 LORITMIK 80 TBL 50X80MG sotalol       KRKA   V   079979

071 631 LORSILAN TBL 100X1MG  lorazepam      BELU   V   047333

071 633 LORSILAN TBL 100X2,5MG lorazepam      BELU   V   047368

071 632 LORSILAN TBL 20X2,5MG  lorazepam      BELU   V   027995

071 630 LORSILAN TBL 30X1MG   lorazepam      BELU   V   047325

161 170 LUBOR CAPS 20X10MG   piroksikam      BELU   P   047384

161 173 LUBOR CAPS 20X20MG   piroksikam      BELU   P   047651

161 172 LUBOR CAPS 500X10MG   piroksikam      BELU   P   047414

161 171 LUBOR CAPS 50X10MG   piroksikam      BELU   P   047392

161 174 LUBOR CAPS 50X20MG   piroksikam      BELU   P   028134

161 175 LUBOR SUPP 10X20MG   piroksikam      BELU   P   047686

071 112 LUCELAN TBL 30X10MG   buspiron       KRKA   V   047694

071 110 LUCELAN TBL 30X5MG   buspiron       KRKA   V   047783

086 136 LUPOCET SUPP 10X120MG  paracetamol     BELU   P   063371

086 293 LUPOCET SYR 100ML
     (120MG/5ML)       paracetamol     BELU   P   006823

070 230 LYOGEN RETARD DRG
     10X3MG         flufenazin      BYK    P   028150

070 232 LYOGEN RETARD DRG
     10X6MG         flufenazin      BYK    P   048003

325 096 MACROPEN SUSP
     175MG/5ML 115ML     midekamicin     KRKA   P   001139

325 095 MACROPEN TBL 16X400MG  midekamicin     KRKA   P   048291

085 100 MADOPAR CAPS
     100X(100+25)MG     levodopa+inhibitor  ROCH   P   066443

085 103 MADOPAR CAPS
     100X(200+50)MG     levodopa+inhibitor  ROCH   P   066486

085 107 MADOPAR CAPS
     100X(50+12,5)MG     levodopa+inhibitor  ROCH   P   071846

085 101 MADOPAR CAPS
     30X(100+25)MG      levodopa+inhibitor  ROCH   P   066451

085 102 MADOPAR CAPS
     30X(200+50)MG      levodopa+inhibitor  ROCH   P   066478

085 106 MADOPAR CAPS
     30X(50+12,5)MG     levodopa+inhibitor  ROCH   P   071838

085 104 MADOPAR HBS CAPS
     100X(100+25)MG     levodopa+inhibitor  ROCH   P   066494

085 105 MADOPAR HBS CAPS
     30X(100+25)MG      levodopa+inhibitor  ROCH   P   066508

039 110 MAMOMIT TBL 100X250MG  aminoglutetimid   PLIV   P   048437

063 065 MARIVARIN TBL 50X3MG  varfarin       KRKA   P   046116

063 066 MARIVARIN TBL 50X5MG  varfarin       KRKA   P   066028

135 100 MARVELON TBL 3X21    dezogestrel+estrogen ORGA   V   090700

135 101 MARVELON TBL A21    dezogestrel+estrogen ORGA   V   060798

090 081 MAXIDEX GTTS PRO
     OC 15ML 0,1%      deksametazon     ALCO   P   088676

090 080 MAXIDEX GTTS PRO
     OC 5ML 0,1%       deksametazon     ALCO   P   088692

090 082 MAXIDEX UNG PRO
     OC 3,5G 0,1%      deksametazon     ALCO   P   088706

029 070 MEDAZOL TBL 20X250MG  metronidazol     BELU   P   048542

137 071 MEDAZOL VAG 10X500MG  metronidazol     BELU   P   048577

047 185 MEDROL TBL 10X100MG   metilprednizolon   UPJO   P   082074

047 231 MEDROL TBL 20X32MG   metilprednizolon   UPJO   P   082007

047 232 MEDROL TBL 30X4MG    metilprednizolon   UPJO   P   066516

047 230 MEDROL TBL 50X16MG   metilprednizolon   UPJO   P   082015

037 051 MEGACE TBL 100X160MG  megestrol      SQUI   P   076708

037 050 MEGACE TBL 100X40MG   megestrol      SQUI   P   076694

042 050 MELDIAN TBL 30X250MG  klorpropamid     PLIV   P   028304

070 048 MELLERIL RETARD TBL
     100X200MG        tioridazin      SAND   P   059242

070 047 MELLERIL RETARD TBL
     10X200MG        tioridazin      SAND   P   059226

070 046 MELLERIL RETARD TBL
     20X30MG         tioridazin      SAND   P   059218

070 040 MELLERIL SOL 10ML
     30MG/1ML        tioridazin      SAND   P   059099

070 045 MELLERIL TBL 100X100MG tioridazin      SAND   P   059188

070 042 MELLERIL TBL 100X10MG  tioridazin      SAND   P   059129

070 043 MELLERIL TBL 100X25MG  tioridazin      SAND   P   059145

070 044 MELLERIL TBL 30X100MG  tioridazin      SAND   P   059153

070 041 MELLERIL TBL 30X10MG  tioridazin      SAND   P   059110

070 049 MELLERIL TBL 30X25MG  tioridazin      SAND   P   090719

088 053 MESTINON TBL 150X60MG  piridostigmin    ROCH   P   049867

088 052 MESTINON TBL 20X60MG  piridostigmin    ROCH   P   049808

088 050 MESTINON TBL 50X10MG  piridostigmin    ROCH   P   049832

093 050 METABLEN GTTS OC
     0,25% 5ML        timolol       LEK    P   049905

093 051 METABLEN GTTS OC
     0,5% 5ML        timolol       LEK    P   049913

093 506 METABLEN XE 0,25%
     GTTS P.O. 2,5ML     timolol       LEK    P   038296

093 507 METABLEN XE 0,25%
     GTTS P.O.5ML      timolol       LEK    P   038326

093 509 METABLEN XE 0,5%
     GTTS P.O.5ML      timolol       LEK    P   038350

034 091 METHOTREXAT TBL
     100X2,5MG        metotreksat     LECY   P   089281

034 092 METHOTREXAT TBL 30X10MG metotreksat     LECY   P   089303

034 090 METHOTREXAT TBL
     30X2,5MG        metotreksat     LECY   P   089273

034 093 METHOTREXAT TBL 50X10MG metotreksat     LECY   P   089311

101 201 MEXITIL CAPS 50X200MG  meksiletin      BOEH   P   054542

101 130 MEXITIL DEPO CAPS
     20X360MG        meksiletin      BOEH   P   057118

040 181 MIACALCIC NASAL 100
     AER 2ML 1100IE/     kalcitonin lososov  SAND   V   056170

040 182 MIACALCIC NASAL 50
     AER 2ML 550IE/1    kalcitonin lososov  SAND   V   056138

135 142 MICROGYNON 30 DRG 3X21 norgestrel+estrogen SCHE   P   051373

135 140 MICROGYNON 30 TBL 21  norgestrel+estrogen ALKL   P   051349

042 130 MINIDIAB TBL 30X5MG   glipizid       FRMI   P   054550

135 060 MINULET DRG 21X     gestoden+estrogen  KRKA   V   076740

135 061 MINULET DRG 3X21DRG   gestoden+estrogen  KRKA   V   076805

041 380 MIXTARD 10 NOVOLET
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   019534

041 350 MIXTARD 10 PENFILL
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   060860

041 354 MIXTARD 10 PENFILL
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   018309

041 381 MIXTARD 20 NOVOLET
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P    069027

041 351 MIXTARD 20 PENFILL
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   060879

041 355 MIXTARD 20 PENFILL
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   018392

041 385 MIXTARD 30 HM 40 INJ
     1X10ML (40IE/1     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   076864

041 359 MIXTARD 30 HM PENFILL
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   047627

041 360 MIXTARD 30 NOVOLET
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   075442

041 382 MIXTARD 30 NOVOLET
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   019259

041 356 MIXTARD 30 PENFILL
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   018260

041 383 MIXTARD 40 NOVOLET
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   019569

041 352 MIXTARD 40 PENFILL
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   060887

041 357 MIXTARD 40 PENFILL
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   018554

041 384 MIXTARD 50 NOVOLET
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   019593

041 353 MIXTARD 50 PENFILL
     5X150IE/1,5ML      inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   060895

041 358 MIXTARD 50 PENFILL
     5X3ML 300IE/3ML     inzulin,
                 intermediarni+
                 hiter začetek    NOVO   P   019089

020 404 MOBICIN 1000 SYR 150ML
     1000000IE/6M      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin ALKL   P   039500

020 402 MOBICIN 1000 TBL
     30X1000000IE      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin ALKL   P   039462

020 406 MOBICIN 500 TBL
     30X500000IE       benzatin
                 fenoksimetilpenicilin ALKL   P   039438

070 256 MODITEN DRG 100X2,5MG  flufenazin      KRKA   P   028770

070 258 MODITEN DRG 100X5MG   flufenazin      KRKA   P   051934

070 254 MODITEN DRG 25X1MG   flufenazin      KRKA   P   051969

400 222 MODURETIC TBL 40    hidroklorotiazid+
                 K sparing      LEK    P   028797

077 050 MOGADON TBL 10X5MG   nitrazepam      ROCH   V   075450

077 051 MOGADON TBL 50X5MG   nitrazepam      ROCH   V   065595

041 192 MONOTARD HM 40 AMP
     1X10ML(40IE/1ML)    inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   002119

041 190 MONOTARD MC
     400I.E./10ML      inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   039802

157 113 MYCOSPOR AER 25ML
     (10MG/ML)        bifonazol      BAPH   V   088757

157 110 MYCOSPOR CR 15G 1%   bifonazol      BAPH   V   090727

157 111 MYCOSPOR SOL 15ML
     (10MG/1ML)       bifonazol      BAPH   V   090735

157 112 MYCOSPOR UNG 10G+OBLIŽI bifonazol      BAPH   V   090743

031 070 MYLERAN TBL 100X2MG   busulfan       WELL   P   053406

162 207 NAKLOFEN DUO CAPS
     20X75MG         diklofenak      KRKA   P   076880

162 206 NAKLOFEN RET TBL
     20X100MG        diklofenak      KRKA   P   054143

162 204 NAKLOFEN SUPP 10X50MG  diklofenak      KRKA   P   054119

162 201 NAKLOFEN TBL 20X50MG  diklofenak      KRKA   P   028959

085 162 NAKOM MITE TBL
     100X(100+25)MG     levodopa+inhibitor  LEK    P   053686

085 163 NAKOM R TBL RETARD
     100X(200+50)MG     levodopa+inhibitor  LEK    P   066532

085 161 NAKOM TBL
     100X(250+25)MG     levodopa+inhibitor  LEK    P   053678

162 140 NALGESIN TBL 10X275MG  naproksen      KRKA   P   087742

162 141 NALGESIN TBL 10X550MG  naproksen      KRKA   P   087750

162 101 NAPROSYN SUPP 10X500MG naproksen      KRKA   P   053848

162 104 NAPROSYN SUSP 100ML
     125MG/5ML        naproksen      KRKA   P   053708

162 100 NAPROSYN TBL 20X500MG  naproksen      KRKA   P   053821

162 102 NAPROSYN TBL 50X375MG  naproksen      KRKA   P   028908

124 031 NAVOBAN CAPS 10X5MG   tropisetron     SAND   P   037370

124 032 NAVOBAN CAPS 5X5MG   tropisetron     SAND   P   090816

175 064 NELIT 60 PLV
     VR.100X4,66G      oralna rehidracija
                 soli         LEK    P   079766

175 065 NELIT 60 PLV
     VR.20X4,66G       oralna rehidracija
                 soli         LEK    P   079758

175 066 NELIT 60 PLV
     VR.10X4,66G       oralna rehidracija
                 soli         LEK    P   079731

175 063 NELIT 60 VR 10X23,32G  oralna rehidracija
                 soli         LEK    P   087793

175 061 NELIT N PLV 10X28,9G  oralna rehidracija
                 soli         LEK    P   029009

135 081 NEOGYNON 21 DRG 3X21  norgestrel+estrogen SCHE   V   054801

155 111 NEOTIGASON CAPS
     100X10MG        acitretin      ROCH   P   073369

155 113 NEOTIGASON CAPS
     100X25MG        acitretin      ROCH   P   073377

155 110 NEOTIGASON CAPS 30X10MG acitretin      ROCH   P   073326

155 112 NEOTIGASON CAPS 30X25MG acitretin      ROCH   P   073334

070 353 NEULEPTIL CAPS 50X10MG periciazin      SPEC   P   029122

070 356 NEULEPTIL GTTS 30 ML 4% periciazin      SPEC   P   055093

070 355 NEULEPTIL TBL 50X25MG  periciazin      SPEC   P   055174

402 221 NIFADIL TBL 50X10MG   nifedipin      ALKL   P   050865

402 505 NIFECARD RETARD TBL
     100X20MG        nifedipin      LEK    P   055344

402 503 NIFECARD RETARD TBL
     30X20MG         nifedipin      LEK    P   055395

402 506 NIFECARD RETARD TBL
     400X20MG        nifedipin      LEK    P   055379

402 504 NIFECARD RETARD TBL
     50X20MG         nifedipin      LEK    P   029173

402 501 NIFECARD TBL 100X10MG  nifedipin      LEK    P   055409

402 502 NIFECARD TBL 500X10MG  nifedipin      LEK    P   055425

402 500 NIFECARD TBL 50X10MG  nifedipin      LEK    P   055433

402 440 NIFECARD XL TBL
     100X30MG        nifedipin      LEK    P   041122

402 443 NIFECARD XL TBL
     100X60MG        nifedipin      LEK    P   041157

402 539 NIFECARD XL TBL 20X30MG nifedipin      LEK    P   041106

402 441 NIFECARD XL TBL 20X60MG nifedipin      LEK    P   041130

402 439 NIFECARD XL TBL 30X30MG nifedipin      LEK    P   041114

402 442 NIFECARD XL TBL 30X60MG nifedipin      LEK    P   041149

402 444 NIFECARD XL TBL
     400X60MG        nifedipin      LEK    P   041165

402 570 NIFEDIPIN TBL 50X10MG  nifedipin      PLIV   P   060135

162 110 NIFLAM 200 RET TBL
     20X200MG        ketoprofen      ALKL   P   055905

162 075 NIFLAM CAPS 25X50MG   ketoprofen      ALKL   P   055875

162 073 NIFLAM SUPP 12X100MG  ketoprofen      ALKL   P   055697

402 104 NIMOTOP LAK TBL 30X30MG nimodipin      BAPH   V   068683

402 103 NIMOTOP S LAK TBL
     100X30MG        nimodipin      BAPH   V   071897

402 102 NIMOTOP S LAKIRANE TBL
     30X30MG         nimodipin      BAYR   V   042390

327 252 NISTATIN GTTS(SUSP)
     24ML(100.000IE/M    nistatin       PLIV   V   055921

157 192 NISTATIN UNG 20G    nistatin       PLIV   V   055956

157 191 NISTATIN UNG 5G     nistatin       PLIV   V   029262

137 250 NISTATIN VAG
     15X100.000IE      nistatin       PLIV   V   056014

102 511 NITROBUKAL BUCC 30X2MG gliceril trinitrat  KRKA   P   056006

102 512 NITROBUKAL BUCC 30X5MG gliceril trinitrat  KRKA   P   055972

102 331 NITRODERM TTS 10X50MG  gliceril trinitrat  PLIV   P   001473

102 610 NITROGLYCERIN LING
     40X0,5MG        gliceril trinitrat  ALKL   P   055719

102 611 NITROGLYCERIN RET
     KAPS 20X2,5MG      gliceril trinitrat  ALKL   P   055727

102 142 NITROLINGUAL SPRAY
     14,8ML (0,4MG/1P    gliceril trinitrat  POHL   P   053872

102 141 NITRONG TBL 100X6,5MG gliceril trinitrat  KRKA   P   068691

102 143 NITRONG TBL 25X6,5MG  gliceril trinitrat  KRKA   P   068713

102 142 NITRONG TBL 50X6,5MG  gliceril trinitrat  KRKA   P   068705

132 181 NOLICIN TBL 20X400MG  norfloksacin     KRKA   P   056308

039 010 NOLVADEX TBL 30X10MG  tamoksifen      ICI    P   056804

321 163 NOVOCEF SYR 50ML
     125MG/5ML        cefuroksim      PLIV   P   050830

321 160 NOVOCEF TBL 10X125MG  cefuroksim      PLIV   P   000795

321 161 NOVOCEF TBL 10X250MG  cefuroksim      PLIV   P   040657

321 162 NOVOCEF TBL 10X500MG  cefuroksim      PLIV   P   040630

101 280 NOVOKAMID DRG 20X250MG prokainamid     HOEC   P   065331

070 386 NOZINAN TBL 100X100MG  levomepromazin    ALKL   P   057908

070 384 NOZINAN TBL 100X25MG  levomepromazin    ALKL   P   057932

070 385 NOZINAN TBL 20X100MG  levomepromazin    ALKL   P   057967

070 383 NOZINAN TBL 20X25MG   levomepromazin    ALKL   P   057991

041 130 NSULONG SPP STEK 1X10ML
     (100IE/1ML)       inzulin,
                 intermediarni    PLIV   P   055263

099 140 OCUFLUR LIQUIFILM
     GTTS OC 5ML       flurbiprofen     KRKA   P   057649

071 050 OKSAZEPAM TBL 25X10MG  oksazepam      BELU   V   058688

104 300 OLBETAM CAPS 30X250MG  acipimoks      FRMI   V   057657

162 153 OLFEN 100 RECTOCAPS
     CAPS 5X100MG (M     diklofenak      MEPH   P   073180

162 150 OLFEN 25 LACTAB LAK
     TBL 30X25MG (ME     diklofenak      MEPH   P   073156

162 151 OLFEN 50 LACTAB LAK
     TBL 20X50MG(MAP     diklofenak      MEPH   P   073164

162 152 OLFEN 50 RECTOCAPS
     CAPS 10X50MG(MEP    diklofenak      MEPH   P   073172

102 233 OLICARD 40 RETARD
     CAPS 50X40MG      izosorbid mononitrat BELU   P   072370

102 232 OLICARD 60 RETARD
     CAPS 50X60MG      izosorbid mononitrat BELU   P   072354

103 643 OLIVIN TBL 100X10MG   enalapril      LEK    P   059293

103 645 OLIVIN TBL 100X20MG   enalapril      LEK    P   059544

103 641 OLIVIN TBL 100X5MG   enalapril      LEK    P   059455

103 642 OLIVIN TBL 20X10MG   enalapril      LEK    P   059412

103 644 OLIVIN TBL 20X20MG   enalapril      LEK    P   029904

103 640 OLIVIN TBL 20X5MG    enalapril      LEK    P   059668

122 700 OMEZOL CAPS 14X20MG   omeprazol      ALKL   P   077151

321 050 OMNIDROX CAPS 16X250MG cefadroksil     KRKA   P   029920

321 053 OMNIDROX CAPS 16X500MG cefadroksil     KRKA   P   059579

321 056 OMNIDROX SYR 100ML
     (250MG/5ML)       cefadroksil     KRKA   P   059595

124 076 ONILAT TBL 100X4MG   ondansetron     LEK    P   074721

124 074 ONILAT TBL 10X4MG   ondansetron     LEK    P   074691

124 070 ONILAT TBL 10X8MG   ondansetron     LEK    P   074640

124 071 ONILAT TBL 15X8MG   ondansetron     LEK    P   074659

124 075 ONILAT TBL 30X4MG   ondansetron     LEK    P   074713

124 072 ONILAT TBL 30X8MG   ondansetron     LEK    P   074667

124 073 ONILAT TBL 100X8MG   ondansetron     LEK    P   074675

321 029 ORACEF CAPS 100X500MG  cefaleksin      KRKA   V   060011

321 030 ORACEF CAPS 16X250MG  cefaleksin      KRKA   V   071234

321 031 ORACEF CAPS 16X500MG  cefaleksin      KRKA   V   071242

321 032 ORACEF SUSP
     100ML(250MG/5ML)    cefaleksin      KRKA   V   071250

321 126 ORACEF TBL 12X1G    cefaleksin      KRKA   V   051489

070 410 ORAP FORTE TBL 25X4MG  pimozid       KRKA   P   060003

021 131 ORBENIN CAPS 100X250MG kloksacilin     PLIV   P   060186

021 130 ORBENIN CAPS 16X250MG  kloksacilin     PLIV   P   060216

060 213 ORFERON GTTS 10ML    fero glicinsulfat  PLIV   P   046051

060 212 ORFERON RETARD
     TBL 30X100MG      fero glicinsulfat  PLIV   V   060321

048 080 ORGAMETRIL TBL 30X5MG  linestrenol     ORGA   V   070289

107 081 ORMIDOL 100X100MG    atenolol       BELU   P   030023

107 082 ORMIDOL TBL 14X100MG  atenolol       BELU   P   060569

107 080 ORMIDOL TBL 28X100MG  atenolol       BELU   P   060534

157 442 ORONAZOL KREMA 30G 2%  ketokonazol     KRKA   V   000922

157 443 ORONAZOL ŠAMP. 100ML 2% ketokonazol     KRKA   V   000949

327 440 ORONAZOL TABL. 20x200MG ketokonazol     KRKA   V   060585

122 060 ORTANOL CAPS 14X20MG  omeprazol      LEK    P   001848

122 207 ORTANOL TBL 14X20MG   omeprazol      LEK    P   099112

137 100 ORTHO GYNEST DEPO
     OVULE 6X3,5MG      estriol       CILA   P   043850

137 101 ORTHO GYNEST VAG
     CR 80G         estriol       CILA   P   043869

020 234 OSPEN 1000 SYR 150ML
     (1MILJ.IE/6ML)     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin KRKA   P   061069

020 231 OSPEN 1000 TBL
     30X1MILJ.IE       benzatin
                 fenoksimetilpenicilin KRKA   P   061018

020 232 OSPEN 1500 TBL
     30X1,5MILJ.IE      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin KRKA   P   061034

020 227 OSPEN 500 TBL
     30X500.000IE      benzatin
                 fenoksimetilpenicilin KRKA   P   061174

020 220 OSPEN GTTS 25ML
     (150.000IE/1ML)     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin KRKA   P   060933

098 095 OTOMYCIN 10 GTTS
     OTL 10ML        kloramfenikol    PLIV   V   061271

137 181 OVESTIN CR 0,1% 50G   estriol       ORGA   P   061301

137 132 OVESTIN OVULE 15X0,5MG estriol       ORGA   P   068160

048 090 OVESTIN TBL 30X1MG   estriol       ORGA   V   045640

048 091 OVESTIN TBL 30X2MG   estriol       ORGA   V   045675

071 502 OXAZEPAM TBL 30X10MG  oksazepam      BELU   V   059676

132 101 PALIN CAPS 100X200MG  pipemidinska kislina LEK    V   030260

132 100 PALIN CAPS 20X200MG   pipemidinska kislina LEK    V   062111

132 105 PALIN TBL 20X400MG   pipemidinska kislina LEK    V   062154

132 103 PALIN VAG 10X200MG   pipemidinska kislina LEK    V   062189

086 772 PANADON SYR 100ML
     (120MG/5ML)       paracetamol     KRKA   P   062081

116 152 PANATUS FORTE TBL
     10X50MG         butamirat      KRKA   P   062227

116 153 PANATUS SYR 200ML
     (4MG/5ML)        butamirat      KRKA   P   030325

116 151 PANATUS TBL 10X20MG   butamirat      KRKA   P   062200

321 500 PANCEF TBL 10X125MG   cefuroksim      ALKL   P   039322

321 501 PANCEF TBL 10X250MG   cefuroksim      ALKL   P   039330

321 502 PANCEF TBL 10X500MG   cefuroksim      ALKL   P   039411

086 812 PARACETAMOL SIR 100ML
     120MG/5ML        paracetamol     ALKL   P   077070

086 092 PARACETAMOL SUPP
     10X120MG        paracetamol     LEKL   P   065390

086 090 PARACETAMOL SYR 100ML
     (125MG/5ML)       paracetamol     HOEC   P   065374

086 210 PARACETAMOL SYR 150ML
     (120MG/5ML) J      paracetamol     LEJA   P   068179

165 040 PARAFLEX TBL 20X250MG  klorzoksazon     KRKA   V   062677

063 070 PELENTAN TBL 10X300MG  etil biskumacetat  KRKA   P   063428

021 351 PENACTAM SUSP 60ML
     (250MG/5ML)       sultamicilin     KRKA   P   004324

021 350 PENACTAM TBL 10X375MG  sultamicilin     KRKA   P   004375

020 213 PENICILLIN V TBL
     100X120MG       fenoksimetilpenicilin KRKA   P   063843

106 100 PENTAMON TBL 20X400MG  pentoksifilin    PLIV   V   073210

106 501 PENTILIN TBL 100X600MG pentoksifilin    KRKA   V   063673

106 221 PENTILIN TBL 20X400MG  pentoksifilin    KRKA   V   001015

106 500 PENTILIN TBL 20X600MG  pentoksifilin    KRKA   V   063681

128 454 PEPTORAN TBL 10X300MG  ranitidin      PLIV   P   064335

128 453 PEPTORAN TBL 20X150MG  ranitidin      PLIV   P   064254

084 170 PHEMITON TBL 30X30MG  metilfenobarbital  PLIV   P   030651

084 330 PHEMITON TBL 50X200MG  metilfenobarbital  PLIV   P   064955

084 150 PHENOBARBITON TBL
     10X100MG        fenobarbital     PLIV   P   065552

084 101 PHENOBARBITON TBL
     10X100MG        fenobarbital     ALKL   P   066052

084 230 PHENOBARBITON TBL
     30X15MG         fenobarbital     PLIV   P   065706

084 103 PHENOBARBITON TBL
     30X15MG         fenobarbital     ALKL   P   066036

054 454 PHENYL-FREE PLV 454G  hrana brez
                 fenilalanina     MEAT   P   072389

094 021 PILOCARPIN GTTS OC
     1% 10ML         pilokarpin      PLIV   P   030880

094 022 PILOCARPIN GTTS OC
     2% 10ML         pilokarpin      PLIV   P   066257

094 035 PILOGEL HS GEL ZA
     OČI 5G 4%        pilokarpin      ALCO   P   082902

132 160 PIMIDEL CAPS 20X200MG  pipemidinska kislina KRKA   V   066192

054 380 PKU 1 PLV PLOČEVINKA
     500G          hrana brez
                 fenilalanina     MILU   P   064459

054 381 PKU 2 PLV PLOČEVINKA
     500G          hrana brez
                 fenilalanina     MILU   P   064467

054 382 PKU 3 PLV PLOČEVINKA
     500G          hrana brez
                 fenilalanina     MILU   P   064491

040 242 PLEOSTAT TBL 14X400MG  etidronska kislina  KRKA   P   079944

040 243 PLEOSTAT TBL 56X400MG  etidronska kislina  KRKA   P   079952

114 330 PLIBECOT AER ZA 200
     INHAL (50MCG/1I     beklometazon     PLIV   P   087815

086 200 PLICET SYR 100ML
     (120MG/5ML)       paracetamol     PLIV   P   073229

157 160 PLIMYCOL CR 20G
     (10MG/1G)        klotrimazol     PLIV   V   055387

157 161 PLIMYCOL SOL 20ML
     (10MG/1ML)       klotrimazol     PLIV   V   055352

137 331 PLIMYCOL VAG 3X200MG  klotrimazol     PLIV   V   055360

050 085 PLIVIT D3 GTTS 10ML
     (4000IE/ML)       holekalciferol    PLIV   P   067903

102 700 PLODIN TBL 30X20MG   izosorbid mononitrat JAKA   P   008265

102 702 PLODIN TBL 30X40MG   izosorbid mononitrat JAKA   P   068217

102 701 PLODIN TBL 50X20MG   izosorbid mononitrat JAKA   P   068209

102 703 PLODIN TBL 50X40MG   izosorbid mononitrat JAKA   P   068233

169 200 POROLEN TBL 28X10MG   alendronska kislina LEK    V   058394

072 521 PORTAL CAPS 14X20MG   fluoksetin      LEK    V   082880

072 501 PORTAL CAPS 28X20MG   fluoksetin      LEK    V   074764

071 070 PRAXITEN 15 TBL 30X15MG oksazepam      PLIV   V   068373

070 463 PRAZINE DRG 50X100MG  promazin       PLIV   P   068551

070 462 PRAZINE DRG 50X25MG   promazin       PLIV   P   068586

142 013 PRE PAR TBL 100X10MG  ritodrin       BELU   P   069221

142 017 PRE-PAR RETARD
     CAPS 60X40MG      ritodrin       BELU   P   072419

142 016 PRE-PAR RETARD CAPS
     30X40MG         ritodrin       BELU   P   072400

048 070 PREMARIN 0,625 DRG
     21X0,625MG       estron        KRKA   V   076910

048 071 PREMARIN 1,250 DRG
     21X1,250MG       estron        KRKA   V   076953

084 060 PRIMIDON TBL 100X250MG primidon       PLIV   P   007978

048 220 PRIMOLUT NOR TBL 20X5MG noretisteron     SCHE   P   069051

026 486 PRIMOTREN SYR 100ML
     (240MG/5ML)       sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069507

026 481 PRIMOTREN TBL ZA
     ODRASLE 100X480MG    sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069434

026 480 PRIMOTREN TBL ZA
     ODRASLE 20X480MG    sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069418

026 482 PRIMOTREN TBL ZA
     ODRASLE 500X480MG    sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069442

026 484 PRIMOTREN TBL ZA
     OTROKE 100X120MG    sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069477

026 483 PRIMOTREN TBL ZA
     OTROKE 20X120MG     sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069469

026 485 PRIMOTREN TBL ZA
     OTROKE 500X120MG    sulfametoksazol+
                 trimetoprim     LEK    P   069493

048 252 PROGYNOVA 21 TBL
     21X2MG         estradiol      SCHE   V   073385

101 092 PROLEKOFEN TBL 50X150MG propafenon      LEK    P   070521

101 093 PROLEKOFEN TBL 50X300MG propafenon      LEK    P   070548

040 190 PROPILTIOURACIL TBL
     20X50MG         propiltiouracil   ALKL   P   070696

107 202 PROPRANOLOL TBL
     250X40MG        propranolol     LEK    P   070637

107 204 PROPRANOLOL TBL
     250X80MG        propranolol     LEK    P   070645

107 190 PROPRANOLOL TBL 50X40MG propranolol     LEK    P   070653

107 203 PROPRANOLOL TBL 50X80MG propranolol     LEK    P   031410

134 090 PROSTIDE TBL 28X5MG   finasterid      LEK    P   082392

088 092 PROSTIGMIN TBL 20X15MG neostigmin      ROCH   P   031550

088 093 PROSTIGMIN TBL 250X15MG neostigmin      ROCH   P   071013

041 261 PROTAPHANE HM 100
     PENFILL 5X150IE/1    inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   040568

041 262 PROTAPHANE HM 40 AMP
     1X10ML(40IE/1M     inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   002194

041 142 PROTAPHANE NOVOLET
     5X1,5ML         inzulin,
                 intermediarni    NOVO   P   040959

048 122 PROVERA GRAN
     10X1000MG/10G      medroksiprogesteron UPJO   P   051543

048 121 PROVERA GRAN
     10X500MG/10G      medroksiprogesteron UPJO   P   002380

048 123 PROVERA GRAN
     50X200MG/4G       medroksiprogesteron UPJO   P   051578

048 242 PROVERA TBL 100X100MG  medroksiprogesteron UPJO   P   066648

048 244 PROVERA TBL 20X500MG  medroksiprogesteron UPJO   P   066702

048 240 PROVERA TBL 24X5MG   medroksiprogesteron UPJO   P   001864

048 241 PROVERA TBL 30X10MG   medroksiprogesteron UPJO   P   001856

048 243 PROVERA TBL 40X250MG  medroksiprogesteron UPJO   P   066680

048 586 PROVIRON 25 TBL 20X25MG mesterolon      SCHE   V   073393

072 090 PROZAC CAPS 14X20MG   fluoksetin      LILY   V   087181

072 091 PROZAC CAPS 28X20MG   fluoksetin      LILY   V   052884

034 110 PURI NETHOL TBL 25X50MG merkaptopurin    WELL   P   071196

025 813 PYRAZINAMID TBL
     100X500MG        pirazinamid     KRKA   P   071536

106 060 RADOMIN DRG 20X400MG  pentoksifilin    JAKA   V   068926

128 242 RANITAL TBL 10X300MG  ranitidin      LEK    P   071749

128 241 RANITAL TBL 20X150MG  ranitidin      LEK    P   071684

128 240 RANITAL TBL 30X150MG  ranitidin      LEK    P   071668

128 243 RANITAL TBL 30X300MG  ranitidin      LEK    P   071692

161 185 REMOXICAM SUPP 10X20MG piroksikam      ALKL   P   072877

325 106 RENICIN 100MG TBL
     10X100MG        roksitromicin    LEK    V   073431

325 107 RENICIN 100MG TBL
     12X100MG        roksitromicin    LEK    V   073407

325 108 RENICIN 100MG TBL
     20X100MG        roksitromicin    LEK    V   073423

325 104 RENICIN 50MG 12X50MG  roksitromicin    LEK    V   073458

325 103 RENICIN 50MG TBL
     10X50MG         roksitromicin    LEK    V   073474

325 105 RENICIN 50MG TBL
     20X50MG         roksitromicin    LEK    V   073466

325 100 RENICIN TBL 10X150MG  roksitromicin    LEK    V   068187

325 209 RENICIN TBL 10X300MG  roksitromicin    LEK    V   057770

325 101 RENICIN TBL 12X150MG  roksitromicin    LEK    V   068241

325 102 RENICIN TBL 20X150MG  roksitromicin    LEK    V   068268

325 208 RENICIN TBL 7X300MG   roksitromicin    LEK    V   057762

060 100 RETAFER TBL 30X100MG  fero sulfat     KRKA   V   073644

060 101 RETAFER TBL INF 30X40MG fero sulfat     KRKA   P   073679

039 085 RETAXIM TBL 30X10MG   tamoksifen      KRKA   P   060054

328 300 RETROVIR CAPS 100X100MG zidovudin      WELL   P   073709

025 873 RIMACTAN CAPS 100X300MG rifampicin      PLIV   P   074586

025 872 RIMACTAN CAPS 16X300MG rifampicin      PLIV   P   031917

084 041 RIVOTRIL TBL 30X2MG   klonazepam      ROCH   P   061662

084 040 RIVOTRIL TBL 50X0,5MG  klonazepam      ROCH   P   061654

155 443 ROACCUTANE CAPS
     100X10MG        izotretionin     ROCH   P   075019

155 445 ROACCUTANE CAPS
     100X20MG        izotretionin     ROCH   P   075043

155 442 ROACCUTANE CAPS 30X10MG izotretionin     ROCH   P   074993

155 444 ROACCUTANE CAPS 30X20MG izotretionin     ROCH   P   075027

163 121 RODANOL S TBL ZA
     RAZTAPLJANJE 10X1G   nabumeton      LEK    P   079677

163 100 RODANOL TBL 20X1000MG  nabumeton      LEK    P   056936

328 204 ROFERON A AMP
     5X4.500.000IE+AQ    interferon alfa   ROCH   P   086614

328 201 ROFERON A LIOAMP
     5X3.000.000I.E.+5X   interferon alfa   ROCH   P   066826

328 202 ROFERON A LIOAMP
     5X9.000.000I.E.+5X   interferon alfa   ROCH   P   066834

325 220 RUNAC TBL 10X150MG   roksitromicin    HOEC   V   065447

122 264 RUPURUT SUSP 20X10ML
     (1G/10ML)        hidrotalcit     BAPH   V   004219

122 263 RUPURUT SUSP 50X10ML
     (1G/10ML)        hidrotalcit     BAPH   V   060259

122 262 RUPURUT TBL 100X500MG  hidrotalcit     BAPH   V   075582

122 260 RUPURUT TBL 20X500MG  hidrotalcit     BAPH   V   075558

122 261 RUPURUT TBL 50X500MG  hidrotalcit     BAPH   V   075566

101 101 RYTMONORM TBL 50X150MG propafenon      KNAG   P   056065

101 102 RYTMONORM TBL 50X300MG propafenon      KNAG   P   076007

129 123 SAB SIMPLEX SOL 30ML  dimetikon      PARK   P   003980

084 232 SABRIL TBL 100X500MG  vigabatrin      MMD    P   072699

102 560 SADODIL LING 30X5MG   izosorbid dinitrat  ALKL   V   077143

102 565 SADODIL RET KAPS
     60X20MG         izosorbid dinitrat  ALKL   V   077127

114 343 SALMO AER ZA 200INH
     (100MCG/1INH)      salbutamol      PLIV   P   087866

114 340 SALMO SYR 200ML
     (2MG/5ML)        salbutamol      PLIV   P   087823

114 341 SALMO TBL 60X2MG    salbutamol      PLIV   P   087831

129 113 SALOFALK MIKROKLIZME
     7X4G          mesalazin      PROM   P   076996

129 112 SALOFALK SUPP 30X250MG mesalazin      PROM   P   057150

129 110 SALOFALK TBL 50X250MG  mesalazin      PROM   P   007374

014 114 SANDIMMUN CAPS 50X100MG ciklosporin     SAND   P   070009

014 113 SANDIMMUN CAPS 50X25MG ciklosporin     SAND   P   070033

014 117 SANDIMMUN NEORAL CAPS
     50X100MG        ciklosporin     SAND   P   073652

014 115 SANDIMMUN NEORAL CAPS
     50X25MG         ciklosporin     SAND   P   073687

014 116 SANDIMMUN NEORAL CAPS
     50X50MG         ciklosporin     SAND   P   073660

014 118 SANDIMMUN NEORAL SOL
     50ML(100MG/ML)     ciklosporin     SAND   P   073636

014 112 SANDIMMUN SOL 50ML
     (100MG/1ML)       ciklosporin     SAND   P   035858

077 112 SANVAL 20X10MG     zolpidem       LEK    P   079618

077 113 SANVAL TBL 10X10MG   zolpidem       LEK    P   099120

077 111 SANVAL TBL 20X5MG    zolpidem       LEK    P   079588

107 112 SELECTOL TBL 20X200MG  celiprolol      ALKL   V   032123

114 063 SEREVENT DISKHA.15X4
     DISKI+DISKH 50     salmeterol      GLAX   V   068454

114 062 SEREVENT DISKHALER
     15X4 DISKI 50MCG    salmeterol      GLAX   V   068470

114 356 SEREVENT DISKUS 60INH
     50MCG/INH        salmeterol      GLAX   V   099147

114 061 SEREVENT INHALER AER
     120 INH 25MCG      salmeterol      GLAX   V   068330

114 060 SEREVENT INHALER AER
     60 INH 25MCG      salmeterol      GLAX   V   068306

104 125 SEVIT PLV 50X4G/5G   holestiramin     LEK    P   039241

020 331 SILAPEN SYR 150ML
     (1MILJ.IE/7ML)     benzatin
                 fenoksimetilpenicilin BELU   P   077291

020 330 SILAPEN TBL 30X1,
     5MILJ.IE        benzatin
                 fenoksimetilpenicilin BELU   P   077305

116 100 SINECOD SOL 20ML
     (5MG/1ML)        butamirat      ZYMA   P   061697

116 102 SINECOD SYR 200ML
     (4MG/5ML)        butamirat      ZYMA   P   061719

116 103 SINECOD SYR 200ML
     (7,5MG/5ML)       butamirat      ZYMA   P   077224

116 101 SINECOD TBL 10X50MG   butamirat      ZYMA   P   061700

072 110 SINEQUAN CAPS 30X10MG  doksepin       ALKL   V   077526

072 112 SINEQUAN CAPS 30X25MG  doksepin       ALKL   V   032263

026 228 SINERSUL FORTE TBL
     10X960MG        sulfametoksazol+
                 trimetoprim     PLIV   P   077003

026 226 SINERSUL SYR 100ML
     (240MG/5ML)       sulfametoksazol+
                 trimetoprim     PLIV   P   077585

026 223 SINERSUL TBL 20X120MG  sulfametoksazol+
                 trimetoprim     PLIV   P   077615

026 220 SINERSUL TBL 20X480MG  sulfametoksazol+
                 trimetoprim     PLIV   P   032271

104 100 SINVACOR TBL 20X10MG  simvastatin     LEK    P   068489

104 101 SINVACOR TBL 20X20MG  simvastatin     LEK    P   068500

155 050 SKINOREN CR 30G 20%   azelainska kislina  SCHE   V   073237

155 051 SKINOREN CR 50G 20%   azelainska kislina  SCHE   V   073245

189 090 SORBISTERIT PLV 500G  polistirensulfonat  FRES   P   046507

402 150 SOTALEX MITE TBL
     20X80MG         sotalol       BRIS   V   037494

402 151 SOTALEX MITE TBL
     50X80MG         sotalol       BRIS   V   089532

402 152 SOTALEX TBL 20X160MG  sotalol       BRIS   V   089508

402 153 SOTALEX TBL 50X160MG  sotalol       BRIS   V   089516

123 153 SPASMEX TBL 20X5MG   trospij       LEK    V   078824

123 154 SPASMEX TBL 50X5MG   trospij       LEK    V   078808

327 032 SPORANOX CAPS 15X100MG itrakonazol     JANS   V   043672

327 030 SPORANOX CAPS 4X100MG  itrakonazol     JANS   V   019356

327 031 SPORANOX CAPS 6X100MG  itrakonazol     JANS   V   019771

135 110 STEDIRIL D DRG 21    levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   P   079111

135 090 STEDIRIL DRG 21     norgestrel+
                 estrogen       KRKA   P   079146

135 130 STEDIRIL M DRG 21    levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   P   032581

129 450 SULFASALAZIN TBL
     50X500MG        sulfasalazin     KRKA   P   080462

090 690 SULFASOL GTTS OC 10ML
     4%(40MG/ML)       sulfafurazol     PLIV   P   080675

026 230 SULOTRIM SYR 100ML
     240MG/5ML        sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   080888

026 236 SULOTRIM TBL
     1000X480MG       sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   080969

026 234 SULOTRIM TBL 100X120MG sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   080918

026 232 SULOTRIM TBL 100X480MG sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   080942

026 233 SULOTRIM TBL 20X120MG  sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   080977

026 231 SULOTRIM TBL 20X480MG  sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   032743

026 235 SULOTRIM TBL 500X480MG sulfametoksazol+
                 trimetoprim     BELU   P   032735

070 754 SULPIRID 200 CAPS
     120X200MG        sulpirid       BELU   P   081086

070 753 SULPIRID 200 CAPS
     12X200MG        sulpirid       BELU   P   081019

070 758 SULPIRID 200 CAPS
     500X200MG        sulpirid       BELU   P   081051

070 756 SULPIRID 50 CAPS
     100X50MG        sulpirid       BELU   P   096377

070 755 SULPIRID 50 CAPS
     30X50MG         sulpirid       BELU   P   080993

070 757 SULPIRID 50 CAPS
     500X50MG        sulpirid       BELU   P   081043

325 470 SUMAMED CAPS 6X250MG  azitromicin     PLIV   V   032824

325 474 SUMAMED FORTE SYR 20ML
     200MG/5ML        azitromicin     PLIV   P   002569

325 473 SUMAMED SYR 20ML
     (100MG/5ML)       azitromicin     PLIV   P   002550

325 472 SUMAMED TBL 3X500MG   azitromicin     PLIV   V   002593

325 471 SUMAMED TBL 6X125MG   azitromicin     PLIV   P   002577

102 211 SUSTAC FORTE TBL
     25X6,4MG        gliceril trinitrat  KRKA   P   081361

102 210 SUSTAC MITE TBL
     25X2,6MG        gliceril trinitrat  KRKA   P   081396

084 003 SUXINUTIN CAPS
     100X250MG        etosuksimid     PARK   P   081655

084 000 SUXINUTIN CAPS 50X250MG etosuksimid     PARK   P   060712

085 200 SYMETREL TBL 60X100MG  amantadin      PLIV   P   032948

152 081 SYNALAR CR 15G     fluocinolon acetonid ICI    V   081183

152 082 SYNALAR GEL 30G     fluocinolon acetonid ICI    V   081205

152 080 SYNALAR UNG 15G     fluocinolon acetonid ICI    V   081159

048 185 SYNAREL SPRAY ZA
     NOS 200MCG/1VPIH    nafarelin      SYNT   V   073253

048 030 SYNTEX MENOPHASE
     TBL 28X         noretisteron+
                 estrogen       SYNT   V   087912

140 110 SYNTOCINON SPRAY NAS
     5ML 40IE/1ML      oksitocin      SAND   P   082325

402 111 SYSCOR 10 LAK TBL
     20X10MG         nisoldipin      BAPH   V   082430

402 110 SYSCOR LAK TBL 20X5MG  nisoldipin      BAPH   V   082422

087 380 TADOL CAPS 20X50MG   tramadol       KRKA   P   066885

087 382 TADOL SOL 10ML
     (100MG/1ML)       tramadol       KRKA   P   066907

087 381 TADOL SUPP 5X100MG   tramadol       KRKA   P   066893

068 060 TAGREN TBL 30X250MG   tiklopidin      KRKA   P   089079

321 460 TARACEF CAPS 16X250MG  cefaklor       KRKA   P   009105

321 461 TARACEF CAPS 16X500MG  cefaklor       KRKA   P   009148

321 462 TARACEF SUSP
     125MG/5ML 60ML     cefaklor       KRKA   P   009229

321 463 TARACEF SUSP
     250MG/5ML 60ML     cefaklor       KRKA   P   009288

329 051 TARIVID LAK TBL
     10X200MG        ofloksacin      HOEC   V   082449

329 052 TARIVID LAK TBL
     20X200MG        ofloksacin      HOEC   V   082481

329 053 TARIVID LAK TBL
     50X200MG        ofloksacin      HOEC   V   082503

099 110 TEARS NATURALE GTTS
     OC PLASTENKA 15     umetne solze     ALCO   P   074772

084 352 TEGRETOL CR TBL
     30X400MG        karbamazepin     PLIV   P   096083

084 350 TEGRETOL TBL 50X200MG  karbamazepin     PLIV   P   082864

107 050 TENORMIN TBL 14X100MG  atenolol       ICI    P   082872

107 051 TENORMIN TBL 30X100MG  atenolol       ICI    P   033200

107 610 TENZIMET TBL 20     pindolol+diuretik  KRKA   P   082813

402 096 TENZIPIN RETARD 20X5MG isradipin      KRKA   P   077259

402 095 TENZIPIN TBL 20X2,5MG  izradipin      KRKA   P   078174

114 183 TEOLIN RET TBL 40X500MG teofilin       LEK    P   083178

114 181 TEOLIN RETARD TBL
     40X125MG        teofilin       LEK    P   083089

114 182 TEOLIN RETARD TBL
     40X300MG        teofilin       LEK    P   083119

114 180 TEOLIN SYR 200ML
     (10MG/1ML)       teofilin       LEK    P   083097

114 244 TEOTARD 100 RET CAPS
     40X100MG        teofilin       KRKA   P   066974

114 242 TEOTARD 500 RETARD CAPS
     40X500MG        teofilin       KRKA   P   083151

114 240 TEOTARD CAPS 40X200MG  teofilin       KRKA   P   083127

114 241 TEOTARD CAPS 40X350MG  teofilin       KRKA   P   083143

058 181 TERIDIN FORTE TBL
     20X120MG        terfenadin      KRKA   P   073768

058 182 TERIDIN SUSP 100ML
     (30MG/5ML)       terfenadin      KRKA   P   073776

058 180 TERIDIN TBL 20X60MG   terfenadin      KRKA   P   073741

103 050 TERTENSIF DRG 30X2,5MG indapamid      SERV   V   066982

075 090 TETIDIS TBL 50X500MG  disulfiram      KRKA   P   084212

022 432 TETRACIKLIN CAPS
     100X250MG        tetraciklin     LEK    V   033456

022 430 TETRACIKLIN CAPS
     10X250MG        tetraciklin     LEK    V   084654

022 431 TETRACIKLIN CAPS
     20X250MG        tetraciklin     LEK    V   084611

093 125 TIMOPTIC XE 0,25%
     GTTS P.O.5ML      timolol       MSD    P   091251

093 126 TIMOPTIC XE 0,5%
     GTTS P.O.5ML      timolol       MSD    P   091340

102 040 TINIDIL LING 40X5MG   izosorbid dinitrat  PLIV   V   085499

072 033 TOLVON FILM TBL 14X30MG mianserin      ORGA   V   068543

072 032 TOLVON FILM TBL 30X60MG mianserin      ORGA   V   068535

072 034 TOLVON TBL 20X30MG   mianserin      ORGA   V   061727

103 681 TONOCARDIN TBL 20X2MG  doksazosin      PLIV   P   060283

103 682 TONOCARDIN TBL 20X4MG  doksazosin      PLIV   P   060313

152 202 TOPISOLON MITE UNG
     15G 0,05%        dezoksimetazon    HOEC   V   082570

152 203 TOPISOLON MITE UNG
     50G 0,05%        dezoksimetazon    HOEC   V   082589

152 200 TOPISOLON UNG 15G 0,25% dezoksimetazon    HOEC   V   082546

152 201 TOPISOLON UNG 50G 0,25% dezoksimetazon    HOEC   V   082562

070 771 TOPRAL TBL 20X400MG   sultoprid      ALKL   P   086118

087 405 TRAMAL CAPS 20X50MG   tramadol       BAPH   P   090190

087 407 TRAMAL GTTS 96ML
     (100MG/ML)       tramadol       BAPH   P   079936

087 129 TRAMAL RET 100 TBL
     30X100MG        tramadol       BAPH   P   072583

087 406 TRAMAL SOL 10ML
     100MG/1ML        tramadol       BAPH   P   090220

087 407 TRAMAL SUPP 5X100MG   tramadol       BAPH   P   008907

071 019 TRANXILIUM CAPS 20X10MG klorazepat      MACK   P   067512

071 018 TRANXILIUM CAPS 20X5MG klorazepat      MACK   P   067482

071 020 TRANXILIUM TBL 50X10MG klorazepat      MACK   P   081353

071 021 TRANXILIUM TBL 50X5MG
     TRANEX         K2-klorazepat    MACK   P   052795

107 224 TRASICOR 80 TBL 20X80MG oksprenolol     PLIV   V   086355

071 381 TRAVIN TBL 30X10MG   buspiron       LEK    V   086207

071 380 TRAVIN TBL 30X5MG    buspiron       LEK    V   086215

106 235 TRENTAL 400 DRG
     100X400MG        pentoksifilin    HOEC   V   082783

106 233 TRENTAL 400 DRG
     20X400MG        pentoksifilin    HOEC   V   086460

106 234 TRENTAL 400 DRG
     50X400MG        pentoksifilin    HOEC   V   082767

135 050 TRI STEDIRIL DRG 21X  levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   P   077283

135 051 TRI STEDIRIL DRG
     3X21DRG         levonorgestrel+
                 estrogen       KRKA   P   078700

135 191 TRINOVUM TBL 1X21    noretisteron+
                 estrogen       CILA   P   033987

135 190 TRINOVUM TBL 3X21    noretisteron+
                 estrogen       CILA   P   087149

048 141 TRISEQUENS FORTE TBL
     28 TBL         noretisteron+
                 estrogen       NOVO   P   086835

048 140 TRISEQUENS TBL 28 TBL  noretisteron+
                 estrogen       NOVO   V   086843

103 161 TRITACE 1,25 28X1,25MG ramipril       HOEC   V   057797

103 162 TRITACE 2,5 TBL
     28X2,5MG        ramipril       HOEC   V   057827

103 163 TRITACE 5 TBL 28X5MG  ramipril       HOEC   V   057835

128 204 ULFAMID TBL 100X20MG  famotidin      KRKA   P   088137

128 205 ULFAMID TBL 100X40MG  famotidin      KRKA   P   088226

128 202 ULFAMID TBL 10X20MG   famotidin      KRKA   P   088153

128 200 ULFAMID TBL 10X40MG   famotidin      KRKA   P   088161

128 206 ULFAMID TBL 20X20MG   famotidin      KRKA   P   040150

128 040 ULRAN TBL 20X150MG   ranitidin      KRKA   P   088110

128 041 ULRAN TBL 30X300MG   ranitidin      KRKA   P   088145

122 130 ULTOP CAPS 14X20MG   omeprazol      KRKA   P   080039

047 040 ULTRALAN ORAL 10X20MG  fluokortolon     SCHE   P   066990

047 042 ULTRALAN ORAL 20X5MG  fluokortolon     SCHE   P   067342

047 041 ULTRALAN ORAL 50X20MG  fluokortolon     SCHE   P   067334

041 321 ULTRATARD HM 40 AMP
     1X10ML(40IE/1ML     inzulin,
                 dolgo delujoči    NOVO   P   002224

402 080 UNIPRES TBL 20X10MG   nitrendipin     KRKA   P   087068

402 081 UNIPRES TBL 20X20MG   nitrendipin     KRKA   P   087092

047 006 URBASON 16 TBL 30X16MG metilprednizolon   HOEC   P   072524

047 001 URBASON 4 TBL 20X4MG  metilprednizolon   HOEC   P   065579

047 070 URBASON 40 TBL 50X40MG metilprednizolon   HOEC   P   072427

047 069 URBASON 8 TBL 100X8MG  metilprednizolon   HOEC   P   062928

047 067 URBASON 8 TBL 10X8MG  metilprednizolon   HOEC   P   062871

047 068 URBASON 8 TBL 30X8MG  metilprednizolon   HOEC   P   062901

132 263 UROTRIM TBL 20X100MG  trimetoprim     PLIV   P   034630

098 020 URUTAL TBL 100X8MG   betahistin      BELU   V   090107

137 205 VAGIFEM VAG TBL 15X25UG estradiol      NOVO   P   001805

103 030 VASOFLEX TBL 30X1MG   prazosin       ALKL   P   090778

103 031 VASOFLEX TBL 60X2MG   prazosin       ALKL   P   090794

103 032 VASOFLEX TBL 60X5MG   prazosin       ALKL   P   090808

122 372 VENTER GRAN 50X2G    sukralfat      KRKA   P   091243

122 370 VENTER TBL 50X1G    sukralfat      KRKA   P   091219

114 174 VENTOLIN AER 200INHAL.
     (100MCG/1INH      salbutamol      GLAX   P   077410

114 172 VENTOLIN SYR 150ML
     (2MG/5ML)        salbutamol      GLAX   P   077380

114 170 VENTOLIN TBL 100X2MG  salbutamol      GLAX   P   077313

114 171 VENTOLIN TBL 100X4MG  salbutamol      GLAX   P   077356

030 041 VEPESID CAPS 10X100MG  etopozid       BRIS   P   091006

030 040 VEPESID CAPS 20X50MG  etopozid       BRIS   P   062944

402 284 VERAPAMIL TBL 20X120MG verapamil      BELU   P   094048

402 282 VERAPAMIL TBL 20X80MG  verapamil      BELU   P   094013

402 283 VERAPAMIL TBL 50X80MG  verapamil      BELU   P   055050

028 601 VERMOX SUSP 2% 30ML   mebendazol      KRKA   P   091405

028 600 VERMOX TBL 6X100MG   mebendazol      KRKA   P   091391

022 306 VIBRAMYCIN 50 CAPS
     30X50MG         doksiciklin     KRKA   P   059080

022 305 VIBRAMYCIN CAPS
     100X100MG        doksiciklin     KRKA   P   091545

022 301 VIBRAMYCIN CAPS 5X100MG doksiciklin     KRKA   P   091561

328 140 VIROLEX TBL 20X200MG  aciklovir      KRKA   P   091634

328 142 VIROLEX TBL 25X200MG  aciklovir      KRKA   P   091197

090 291 VIROLEX UNG OC 3% 4,5G aciklovir      KRKA   P   091758

093 081 VISTAGAN LIQUIFIL GTTS
     OC 5ML 0,5%       levobunolol     KRKA   V   080578

093 080 VISTAGAN LIQUIFILM GTTS
     OC 5ML 0,25       levobunolol     KRKA   V   080543

072 041 VIVALAN TBL
     100X50MG(ZENECA)    viloksazin      ICI    V   088293

072 040 VIVALAN TBL 30X50MG
     (ZENECA)        viloksazin      ICI    V   088285

040 040 VOBENOL TBL 50X0,1MG  levotiroksin natrij LEK    P   094943

162 135 VOLTAREN FORTE
     TBL 20X50MG       diklofenak      PLIV   P   035157

162 136 VOLTAREN RAPID DRG
     10X50MG         diklofenak      PLIV   P   073261

162 185 VOLTAREN RETARD
     TBL 20X100MG      diklofenak      PLIV   P   094935

162 132 VOLTAREN SUPP
     10X12,5MG        diklofenak      PLIV   P   094889

162 133 VOLTAREN SUPP 10X25MG  diklofenak      PLIV   P   035149

162 131 VOLTAREN SUPP 10X50MG  diklofenak      PLIV   P   094994

071 330 XANAX TBL 30X0,25MG   alprazolam      UPJO   V   045993

071 331 XANAX TBL 30X0,5MG   alprazolam      UPJO   V   046086

071 332 XANAX TBL 30X1MG    alprazolam      UPJO   V   096040

400 061 XENALON-100
     TBL 20X100MG      spironolakton    MEPH   P   073830

400 060 XENALON-50 TBL 20X50MG spironolakton    MEPH   P   073849

028 411 YOMESAN TBL 4X500MG   niklozamid      BAYR   P   095451

321 155 ZINNAT SUSP 10X125MG  cefuroksim      GLAX   P   054453

321 156 ZINNAT SUSP 10X250MG  cefuroksim      GLAX   P   054461

321 154 ZINNAT SYR 100ML
     (125MG/5ML)       cefuroksim      GLAX   P   054445

321 153 ZINNAT SYR 50ML
     (125MG/5ML)       cefuroksim      GLAX   P   054410

321 150 ZINNAT TBL 10X125MG   cefuroksim      GLAX   P   054356

321 151 ZINNAT TBL 10X250MG   cefuroksim      GLAX   P   054380

321 152 ZINNAT TBL 10X500MG   cefuroksim      GLAX   P   054399

124 064 ZOFRAN TBL 10X4MG    ondansetron     GLAX   P   065188

124 062 ZOFRAN TBL 10X8MG    ondansetron     GLAX   P   065153

124 065 ZOFRAN TBL 30X4MG    ondansetron     GLAX   P   065218

124 063 ZOFRAN TBL 30X8MG    ondansetron     GLAX   P   065161

114 440 ZOLFEN SIR 100ML
     1MG/5ML         ketotifen      ALKL   P   099015

114 442 ZOLFEN TBL 30X1MG    ketotifen      ALKL   P   099023

072 121 ZOLOFT TBL 28X100MG   sertralin      PFIZ   V   089834

072 120 ZOLOFT TBL 28X50MG   sertralin      PFIZ   V   089826

Opomba: V koloni "Lista" pomeni:

P - uvrstitev na pozitivno listo

V - uvrstitev na vmesno listo


AAA Zlata odličnost