Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1996 z dne 26. 7. 1996

Kazalo

2520. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Republike Turčije, stran 3398.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 ter 16/96) in 99. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Republike Turčije
I
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko njenega ozemlja iz Republike Turčije, naslednjim pošiljkam:
1. domačih parkljarjev (govedi, ovac, koz in prašičev);
2. divjih parkljarjev;
3. svežega in zamrznjega mesa domačih in divjih parkljarjev;
4. živil, pridobljenih iz domačih in divjih parkljarjev, razen za naslednje izdelke:
a) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več, to je sterilne konzerve;
b) druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 100°C; med te proizvode se štejejo tehnična mast, želatina in podobno;
c) kemično povsem predelane živalske surovine, kot so wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana volna, kuhane ščetine in podobno;
č) kože parkljarjev, če so bile obdelane z naslednjim postopkom:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 10 ur, nato v kislino pri pH 1 do 3 vsaj 10 ur;
– ali so bile soljene z najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2% natrijevega karbonata;
– ali sušene 42 dni pri temperaturi najmanj 20°C;
– način obdelave mora biti označen na veterinarskem certifikatu.
5. krma za živali živalskega in rastlinskega izvora.
II
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkljarjev, ki izvirajo iz Republike Turčije in se prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije kot osebna prtljaga, je potrebno potnikom odvzeti in neškodljivo uničiti.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-107/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost