Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2380. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife, stran 3147.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 32/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
1. člen
V uredbi o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96, 16/96, 17/96 in 27/96) se priloga, ki je sestavni del uredbe, spremeni v naslednjem:
1. črtata se tarifni oznaki 0302 40 100 in 0302 40 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0302 40 050     – – od 1. januarja do 14. februarja          2
0302 40 100     – – od 15. februarja do 15. junija           2
0302 40 980     – – od 16. junija do 31. decembra           2"
2. črtata se tarifni oznaki 0302 61 910 in 0302 61 990 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0302 61 900     – – – – od 1. januarja do 14. februarja        26
0302 61 910     – – – – od 15. februarja do 15. junija        26
0302 61 980     – – – – od 16. junija do 31. decembra        26"
3. črtata se tarifni oznaki 0302 64 100 in 0302 64 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0302 64 050     – – – od 1. januarja do 14. februarja         15
0302 64 100     – – – od 15. februarja do 15. junija         10
0302 64 980     – – – od 16. junija do 31. decembra         15"
4. črtata se tarifni oznaki 0303 50 100 in 0303 50 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 50 050     – – od 1. januarja do 14. februarja          2
0303 50 100     – – od 15. februarja do 15. junija           2
0303 50 980     – – od 16. junija do 31. decembra           2"
5. črtata se tarifni oznaki 0303 71 910 in 0303 71 990 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 71 900     – – – – od 1. januarja do 14. februarja        26
0303 71 910     – – – – od 15. februarja do 15. junija        26
0303 71 980     – – – – od 16. junija do 31. decembra        26"
6. črtata se tarifni oznaki 0303 74 110 in 0303 74 190 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 74 100     – – – – od 1. januarja do 14. februarja        2
0303 74 110     – – – – od 15. februarja do 15. junija         2
0303 74 200     – – – – od 16. junija do 31. decembra         2"
7. črtata se tarifni oznaki 0303 79 610 in 0303 79 630 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0303 79 600     – – – – – od 1. januarja do 14. februarja       10
0303 79 610     – – – – – od 15. februarja do 15. junija        2
0303 79 620     – – – – – od 16. junija do 31. decembra       10"
8. pred tarifno oznako 0304 10 950 se doda tarifna oznaka, in sicer:
“0304 10 940     – – – – – od 1. januarja do 14. februarja       2”
9. pred tarifno oznako 0304 90 210 se doda tarifna oznaka, in sicer:
“0304 90 200     – – – – – od 1. januarja do 14. februarja       2”
10. črtata se tarifni oznaki 0704 10 100 in 0704 10 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0704 10 050     – – od 1. januarja do 14. aprila           10
0704 10 100     – – od 15. aprila do 30. novembra           10
0704 10 800     – – od 1. do 31. decembra              10"
11. črtata se tarifni oznaki 0705 11 100 in 0705 11 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0705 11 050     – – – od 1. januarja do 31. marca           13
0705 11 100     – – – od 1. aprila do 30. novembra          25
0705 11 800     – – – od 1. do 31. decembra             13"
12. črtata se tarifni oznaki 0706 90 110 in 0706 90 190 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0706 90 050     – – – od 1. januarja do 30. aprila          17
0706 90 110     – – – od 1. maja do 30. septembra           13
0706 90 170     – – – od 1. oktobra do 31. decembra         17"
13. črtata se tarifni oznaki 0708 10 100 in 0708 10 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z:
“0708 10 200     – – od 1. januarja do 31. maja            12
0708 10 900     – – od 1. junija do 31. avgusta            17
0708 10 950     – – od 1. septembra do 31. decembra         12"
14. črtata se tarifni oznaki 0708 20 100 in 0708 20 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0708 20 200     – – od 1. januarja do 30. junija           13
0708 20 900     – – od 1. julija do 30. septembra         35(1)
0708 20 950     – – od 1. oktobra do 31. decembra          13"
15. črtata se tarifni oznaki 0804 40 100 in 0804 40 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0804 40 200     – – od 1. januarja do 31. maja             5
0804 40 900     – – od 1. junija do 30. novembra            5
0804 40 950     – – od 1. do 31. decembra               5"
16. črtajo se tarifne oznake 0805 10 320, 0805 10 340 in 0805 10 360 s pripadajočim besedilom in nadomestijo z naslednjim:
“0805 10 310     – – – – rdeče in polrdeče               7
           – – – – druge:
0805 10 330     – – – – – vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, 
Vernas, Valencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovita in Hamlin    7
0805 10 350     – – – – – drugo                    7
           – – – od 1. junija do 30. septembra:
0805 10 370     – – – – rdeče in polrdeče               7
           – – – – drugo:
0805 10 380     – – – – – vrste Navel, Naveline, Navelate,
Salustiana, Vernas, Valencia late, Maltese, Schamoutis,
Ovalis, Trovita in Hamlin7
0805 10 390     – – – – – drugo                    7"
17. črtata se tarifni oznaki 0805 40 100 in 0805 40 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0805 40 200     – – od 1. januarja do 30. aprila            5
0805 40 900     – – od 1. maja do 31. oktobra             5
0805 40 950     – – od 1. novembra do 31. decembra          5"
18. črtata se tarifni oznaki 0806 10 910 in 0806 10 950 s pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0806 10 930     – – – od 1. januarja do 14. julija          10
0806 10 950     – – – od 15. julija do 31. oktobra          15
0806 10 970     – – – od 1. novembra do 31. decembra         10"
19. črtata se tarifni oznaki 0810 10 100 in 0810 10 900 s pripadajočim besedilom in nadomestita z naslednjim:
“0810 10 050     – – od 1. januarja do 30. aprila          45(1)
0810 10 100     – – od 1. maja do 31. julija            60(1)
0810 10 800     – – od 1. avgusta do 31. decembra         45(1)”
20. pri tarifnih oznakah 3210 10 100 in 3210 10 900 se oznaki na prvih 6 mest spremenita, in sicer namesto “3210 10 100” je pravilna številka “3210 00 100”, namesto “3210 10 900” pa je pravilna številka “3210 00 900”. Pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno.
21. pri tarifni oznaki 9004 90 990 se oznaka spremeni na zadnjih 2 mestih, in sicer je namesto “9004 90 990” pravilno 9004 90 900". Pripadajoče besedilo ostane nespremenjeno.
22. črtajo se tarifne oznake 7227 90 300, 8485 90 700, 8504 40 910 in 8539 21 100 s pripadajočim besedilom.
23. pri tarifni oznaki 8441 10 800 se v pripadajoči koloni za enoto mere doda “-” in v koloni za carinsko stopnjo doda “15”.
24. pri tarifni oznaki 8504 31 311 se v pripadajočem besedilu besede “od 6,3 kV do 110 kV” nadomestijo z besedami “od 6,3 kV do 1000 kV”.
25. za tarifno oznako 8479 89 953 se doda nova tarifna številka, in sicer:
“8479 89 954     – – – – – stroji za tabletiranje ali dražiranje   5”
26. pri tarifni oznaki 3602 00 001 se za besedama “brizantni eksplozivi” doda naslednje besedilo “z detonacijsko hitrostjo nad 6000 m/s”.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/95-11/7-8
Ljubljana, dne 4. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost