Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine, stran 3130.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in 21. alinee sedmega odstavka 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) izdaja Minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine
1. člen
V pravilniku za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine (Uradni list RS, št. 23/94, 16/95) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
“Regres znaša 20% cene prevoza z avtobusom, vlakom, gondolsko žičnico ali ladjo.
Pri prevozih na rednih linijah je osnova za regres praviloma znižana cena vozovnice za otroke in mladino.
Pri posebej naročenih prevozih z avtobusi znaša osnova za regres v letu 1996 110 SIT za dejansko prevoženi kilometer oziroma dogovorjena cena, če je nižja od 110 SIT.
Pri prevozih z izrednimi vlaki je osnova za regres posebna cena za izredne vlake.
Od dodatnih stroškov prevoza (davek, cestnina, tunelnina, dnevnice itd.) se regres ne obračunava.”
2. člen
V 5. točki druge alinee prvega odstavka 6. člena se za besedo “A4 formata;” doda nov stavek, ki glasi:
“To ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode.”
8. točka druge alinee prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Organizacija, ki vlaga zahtevek, mora poleg naročilnice in zahtevka priložiti tudi z žigom potrjen poimenski seznam udeležencev potovanja z letnicami njihovega rojstva.
To ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in organizacije s statusom nacionalne mladinske organizacije.”
3. člen
Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
“Zagotavljanje regresa za potovanja otrok in mladine v osnovnih šolah, v letu 1996 preneha s 1. septembrom.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 121-3/95
Ljubljana, dne 14. junija 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina