Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2174. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga, stran 2783.

Na podlagi petega odstavka 167. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga
1. člen
V uredbi o kriterijih za oprostitev plačila carine pri ponovnem uvozu blaga (Uradni list RS, št. 56/95) se drugi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
‘(2) Če se postopki iz prejšnjega odstavka ne zaključijo do 1. julija 1996, se lahko začasno izvoženo blago ponovno uvozi na carinsko območje v skladu s to uredbo. Dveletni rok iz prvega odstavka 167. člena carinskega zakona se šteje od dneva, ko poteče rok začasnega izvoza blaga oziroma dneva, ko poteče rok zadnjega podaljšanja začasnega izvoza blaga po predpisih, ki so se uporabljali do uveljavitve te uredbe.’
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘(3) Carinska uprava lahko v upravičenih primerih dovoli, da se v skladu s to uredbo ponovno uvozi tudi blago, ki je bilo izvoženo v skladu s predpisi, ki so se uporabljali pred 1. januarjem 1996, tudi če je že preteklo dve leti od dneva izvoza. To blago se mora ponovno uvoziti najpozneje do 1. januarja 1997.’
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-03/95-15/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost