Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2173. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev, stran 2783.

Na podlagi prvega odstavka 58. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev
1. člen
V uredbi o načinu prodaje carinskega blaga in razdelitvi s prodajo pridobljenih sredstev (Uradni list RS, št. 56/95) se v tretjem odstavku 28. člena na koncu pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: ‘kar po seznanitvi s postopkom o vozilu potrdi pristojni carinski organ.’
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-07/95-5/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik