Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2171. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah, stran 2782.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah
1. člen
V uredbi o prostih carinskih conah (Uradni list RS, št. 56/95) se četrti odstavek 26. člena spremeni, tako da se glasi:
‘(4) Evidence iz 136. člena carinskega zakona, ki jih vodi uporabnik v zvezi z blagom, ki ga v coni predeluje v okviru postopka uvoza zaradi izvoza v skladu z 2. ali 3. točko 89. člena carinskega zakona ali v okviru postopka predelave pod carinskim nadzorom, morajo vsebovati vse podatke, ki so z uredbo o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom, predpisani za nadzor nad izvajanjem teh postopkov.’
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 27. člena se za besedama ‘evidence iz’ dodajo besede ‘prve ali druge alinee prvega odstavka’.
3. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedama ‘evidence iz’ dodajo besede ‘prve ali druge alinee prvega odstavka’.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 424-06/95-5/2-8
Ljubljana, dne 13. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik