Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2158. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (dec. 1995) ter o javni razgrnitvi..., stran 2770.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 36. in 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (dec. 1995) ter o javni razgrnitvi programske zasnove P 10 – Servisno proizvodna cona ob Reški cesti, Postojna
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (dec. 1995) ter osnutek programske zasnove P 10 – Servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni, ki ga je izdelala Aga, d.o.o., Postojna, v decembru 1995.
2
Osnutka iz 1. točke tega sklepa bosta razgrnjena v avli v I. nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na sedežu Krajevne skupnosti Postojna – 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Postojna, dne 12. junija 1996.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost