Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2135. Priporočilo o uvedbi dodiplomskih študijskih programov, stran 2735.

Svet za visoko šolstvo RS je v obdobju od 1. seje sveta dne 23. 2. 1994 do 19. seje dne 30. 1. 1996, na podlagi 32. in 6. točke 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94) sprejel
pozitivno mnenje in priporočil uvedbo naslednjih dodiplomskih študijskih programov
UNIVERZA V LJUBLJANI
Visokošolski zavod – študijski program
1. Akademija za glasbo
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kompozicija in glasbena teorija
Dirigiranje
Petje
Instrumenti s tipkami
Godala in drugi instrumenti s strunami
Pihala, trobila in tolkala
Glasbena pedagogika
Cerkvena glasba
2. Akademija za gledališče, radio film in televizijo
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Dramska igra in umetniška beseda
Gledališka in radijska režija
Filmska in televizijska režija
Dramaturgija
3. Akademija za likovno umetnost
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Slikarstvo
Kiparstvo
Oblikovanje
Restavratorstvo
4. Biotehniška fakulteta
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Krajinska arhitektura
Mikrobiologija
4. 1. Biotehniška fakulteta – Oddelek za biologijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Biologija
4. 2. Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kmetijstvo – agronomija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Kmetijstvo – agronomija
4. 3. Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kmetijstvo – zootehnika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Kmetijstvo – zootehnika
4. 4. Biotehniška fakulteta – Oddelek za živilstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Živilska tehnologija
4. 5. Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gozdarstvo
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri
4. 6. Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Lesarstvo
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Lesarstvo
5. Ekonomska fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Ekonomija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Visoka poslovna šola
6. Fakulteta za arhitekturo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Arhitektura
7. Fakulteta za družbene vede
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Sociologija
Politologija
Politologija B
Novinarstvo
Novinarstvo B
Komunikologija
Kulturologija
8. Fakulteta za elektrotehniko
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Elektrotehnika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Elektrotehnika
9. Fakulteta za farmacijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Farmacija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Laboratorijska biomedicina
10. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gradbeništvo
Geodezija
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Gradbeništvo
Geodezija
11. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kemija
Kemijska tehnologija
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Kemijska tehnologija
Varstvo pri delu in požarno varstvo
12. Fakulteta za matematiko in fiziko
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Matematika
Fizika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Praktična matematika
13. Fakulteta za pomorstvo in promet
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Tehnologija prometa
in študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Tehnologija prometa
Pomorstvo
Prometno-energetska tehnika
14. Fakulteta za računalništvo in informatiko
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Računalništvo in informatika
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Računalništvo in informatika
15. Fakulteta za strojništvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Strojništvo
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Strojništvo
16. Fakulteta za šport
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Športna vzgoja
17. Filozofska fakulteta
– študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Filozofija S, A, B
Sociologija B
Sociologija kulture A, B
Pedagogika S; A, B
Psihologija S
Zgodovina S, A, B
Umetnostna zgodovina S, A, B
Arheologija S
Etnologija in kulturna antropologija S, A, B
Geografija S, A, B
Slovenski jezik in književnost S, A, B
Hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnost A, B
Ruski jezik in književnost A, B
Primerjalno slovansko jezikoslovje A, B
Francoski jezik in književnost A, B
Italijanski jezik in književnost A, B
Španski jezik in književnost A, B
Angleški jezik in književnost S, A, B
Nemški jezik in književnost S, A, B
Latinski jezik in književnost A, B
Grški jezik in književnost A, B
Primerjalno jezikoslovje A, B
Splošno jezikoslovje A, B
Primerjalna književnost in literarna teorija S, A, B
Muzikologija S, A
Bibliotekarstvo S, A, B
Vzhodnoazijske študije A, B
18. Medicinska fakulteta
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe
Medicina
Stomatologija
19.1. Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za tekstilstvo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Tekstilna tehnologija
Oblikovanje tekstilij in oblačil
in študijske programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Tekstilna tehnika
Konfekcijska tehnika
Grafična tehnika
19.2. Naravoslovnotehniška fakulteta – Oddelek za rudarstvo in tehnologijo, Oddelek za geologijo, Oddelek za metalurgijo in materiale
– študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Geologija
Rudarstvo in geotehnologija
Metalurgija in materiali
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Metalurške tehnologije
20. Pedagoška fakulteta
– enopredmetne študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Razredni pouk
Socialna pedagogika
Defektologija
Likovna pedagogika
– dvopredmetna študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Matematika in tehnika
Matematika in računalništvo
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Predšolska vzgoja,
skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko, Naravoslovno tehniško fakulteto, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Biotehniško fakulteto pa dvopredmetne študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Matematika in fizika
Fizika in tehnika
Biologija in gospodinjstvo
Kemija in fizika
Kemija in biologija
21. Pravna fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Pravo
22. Teološka fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Teologija
in dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Teologija B
23. Veterinarska fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Veterinarstvo
24. Visoka šola za socialno delo
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Socialno delo
25. Visoka šola za zdravstvo
– študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Zdravstvena nega
Porodniško-ginekološka zdravstvena nega
Fizioterapija
Delovna terapija
Radiologija
Sanitarno inženirstvo
Ortopedska tehnika
26. Visoka upravna šola
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Javna uprava
UNIVERZA V MARIBORU
1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Ekonomija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
Poslovna ekonomija
2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Elektrotehnika
Računalništvo in informatika
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Elektrotehnika
Računalništvo in informatika
3. Fakulteta za gradbeništvo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gradbeništvo
Promet
in študijska programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Gradbeništvo
Promet
4. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kemijska tehnologija
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Kemijska tehnologija
5. Fakulteta za strojništvo
– študijska programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Strojništvo
Tekstilna tehnologija
in študijska programa za programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Strojništvo
Tekstilstvo
6. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za strojništvo in Ekonomsko-poslovna fakulteta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Gospodarsko inženirstvo
7. Fakulteta za kmetijstvo
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Kmetijstvo
in študijske programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Agronomija
Zootehnika
Kmetijska tehnika
8. Fakulteta za organizacijske vede
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Organizacija dela
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Organizacija in management
9. Pedagoška fakulteta
– enopredmetni študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Nemški jezik s književnostjo
Glasbena pedagogika
Likovna pedagogika
Razredni pouk
Računalništvo z matematiko
Fizika
Matematika
Slovenski jezik s književnostjo
Kemija
– dvopredmetni študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Angleški jezik s književnostjo in ...
Filozofija in ...
Geografija in ...
Madžarski jezik s književnostjo in ...
Nemški jezik s književnostjo in ...
Slovenski jezik s književnostjo in ...
Sociologija in ...
Zgodovina in ...
Biologija in ...
Fizika in ...
Kemija in ...
Matematika in ...
Proizvodno-tehnična vzgoja in ...
in študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Predšolska vzgoja
10. Pravna fakuleta
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe:
Pravo
11. Visoka zdravstvena šola
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Zdravstvena nega
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
1. Visoka šola za notranje zadeve
študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Varnost in notranje zadeve
2. Visoka šola za hotelirstvo in turizem
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Hotelirstvo in turizem
3. Visoka šola za management
– študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe:
Management
Utemeljitev:
Študijski programi so pripravljeni v skladu z zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in s sprejetimi merili in postopki za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94).
prof. dr. Dane Melavc l. r.
Predsednik
Sveta za visoko šolstvo RS

AAA Zlata odličnost