Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

2119. Pravilnik o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov, stran 2721.

Na podlagi 55. člena zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja minister, pristojen za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov
1. člen
Službena izkaznica se izdaja za opravljanje nalog davčnega inšpektorja in izterjevalca davkov.
2. člen
Službena izkaznica (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi ter je vezana v temno modro usnje v velikosti 105 x 65 mm.
Obrazec izkaznice je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
1. na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “REPUBLIKA SLOVENIJA” je napisan naziv ministrstva, pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). V spodnjem delu strani je besedilo: “SLUŽBENA IZKAZNICA” za delovno področje davčne inšpekcije za davčne inšpektorje oziroma izterjave davkov za izterjevalce davkov,
2. na drugi strani platnic izkaznice je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat ministrtva.
Pod fotografijo imetnika izkaznice je vpisano: osebno ime imetnika izkaznice, njegov podpis, številka iz registra in serijska številka izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis direktorja Davčne uprave Republike Slo- venije,
3. na prvi notranji strani izkaznice je naveden naziv Davčne uprave Republike Slovenije,
4. na drugi notranji strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
– za davčnega inšpektorja: “Na podlagi zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ima imetnik te izkaznice pravico in dolžnost opravljati inšpekcijski pregled na območju Republike Slovenije”,
– za izterjevalca davkov: “Na podlagi zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ima imetnik te izkaznice pravico in dolžnost opravljati izterjavo davkov na območju Republike Slovenije”.
Izkaznica ni prenosljiva.
4. člen
Glavni urad Davčne uprave Republike Slovenije vodi register izdanih izkaznic s podatki: osebno ime imetnika izkaznice, datum izdanih in vrnjenih izkaznic, številka iz registra in serijska številka izkaznice, datum prenehanja ali nadomestitve izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
5. člen
Po prenehanju pooblastil mora davčni inšpektor ali izterjevalec davkov izkaznico takoj vrniti.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-29/95
Ljubljana, dne 17. junija 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost