Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1748. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu v nazive, stran 2301.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu v nazive
1. člen
V 23. členu pravilnika o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu v nazive (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95) se drugi odstavek nadomesti z novimi drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom, ki se glasijo:
Osnova za ovrednotenje programa izobraževanja z eno točko je tridnevni program v skupnem trajanju šestnajst ur.
Programski svet za strokovno izobraževanje in usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: programski svet) imenuje minister za dobo štirih let. Programski svet šteje sedemnajst članov, od katerih predlaga:
– tri predstavnike Nacionalna kulikularna komisija,
– tri predstavnike visokošolski zavodi, ki izobražujejo kadre za delo v vzgoji in izobraževanju,
– dva predstavnika Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
– enega predstavnika Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
– enega predstavnika Andragoški center Republike Slovenije,
– tri predstavnike Ministrstvo za šolstvo in šport, od tega dva predstavnika Urad Republike Slovenije za šolstvo,
– enega predstavnika skupnost vzgojnovarstvenih zavodov,
– enega predstavnika Združenje ravnateljev osnovnih šol,
– enega predstavnika Združenje ravnateljev srednjih šol,
– enega predstavnika Šola za ravnatelje.
Minister izmed imenovanih kandidatov imenuje predsednika programskega sveta.
Programski svet lahko imenuje za izbiro in vrednotenje programov strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanje programske sosvete. Programski svet in sosveti si lahko pridobijo pred odločitvijo o izbiri programa strokovnega izobraževanja tudi mnenje ustreznih strokovnjakov.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati drugi odstavek 15. člena in 16. člen pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/92, 42/92 in 54/93).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 131-3/96
Ljubljana, dne 22. maja 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
mag. Tone Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti